Йоан 19:1-42

19  Тогава Пилат взе Исус и го предаде на бичуване.+  А войниците сплетоха венец от тръни, сложиха го на главата му и му облякоха пурпурна горна дреха,+  после се приближаваха към него с думите: „Здравей, царю на юдеите!“ И му удряха плесници.+  А Пилат пак излезе навън и им каза: „Ето, извеждам го при вас, за да знаете, че не намирам никаква вина в него.“+  И Исус излезе навън с трънения венец и пурпурната горна дреха на себе си. А Пилат им каза: „Ето човека!“  Но когато го видяха, главните свещеници и стражите завикаха: „Прикови го на стълб! Прикови го на стълб!“+ Пилат им каза: „Вземете го вие и го приковете на стълб, защото аз не намирам никаква вина в него.“+  Юдеите му отговориха: „Ние имаме закон+ и според този закон той трябва да умре, защото твърдеше, че е Божи син.“+  И като чу тези думи, Пилат се изплаши още повече  и пак влезе в двореца и попита Исус: „Ти откъде си?“ Но Исус не му отговори.+ 10  Затова Пилат му каза: „На мене ли не отговаряш?+ Не знаеш ли, че имам власт да те освободя и имам власт да те прикова на стълб?“ 11  Исус му отговори: „Нямаше да имаш никаква власт над мене, ако не ти беше дадена от горе.+ Затова е по–голям грехът на онзи, който ме предаде на тебе.“ 12  Поради тази причина Пилат търсеше възможност да го освободи. Но юдеите викаха: „Ако освободиш този човек, не си приятел на императора*. Всеки, който твърди, че е цар, говори против императора.“+ 13  Като чу това, Пилат изведе Исус навън и седна на съдийския престол, намиращ се на мястото, наречено Каменна настилка, а на еврейски — Гавата. 14  И беше денят на приготовлението*+ за Пасхата. Беше около шестият час*. И той каза на юдеите: „Ето вашия цар!“ 15  Но те завикаха: „Смърт за него! Смърт за него! Прикови го на стълб!“ Пилат им каза: „Вашия цар ли да прикова?“ Главните свещеници отговориха: „Нямаме друг цар освен императора.“+ 16  Тогава той им го предаде, за да бъде прикован на стълб.+ И те хванаха Исус и го отведоха. 17  И като носеше сам мъченическия си стълб*,+ той отиде+ на така нареченото Място на черепа*, което на еврейски се казва Голгота.+ 18  И там го приковаха на стълба,+ и с него още двама мъже, единият от едната страна, другият от другата, а Исус по средата.+ 19  Пилат приготви и един надпис, който постави на мъченическия стълб. На него пишеше: „Исус Назарянина, царят на юдеите.“+ 20  И много от юдеите прочетоха този надпис, защото мястото, където Исус беше прикован на стълб, беше близо до града+ и написаното беше на еврейски, латински и гръцки. 21  Но юдейските главни свещеници казаха на Пилат: „Недей да пишеш ‘царят на юдеите’, а че той е казал ‘Аз съм цар на юдеите’.“ 22  Пилат отговори: „Каквото съм написал, написал съм го.“ 23  И след като приковаха Исус на стълба, войниците взеха горната му дреха и я разделиха на четири части, за всеки войник по една част. И взеха и долната дреха, която беше без шевове, понеже беше изтъкана цяла от горе до долу.+ 24  Затова те си казаха един на друг: „Нека не я накъсваме, а да определим чрез жребий чия ще бъде.“ Това стана, за да се изпълни казаното в Писанието: „Те разделиха помежду си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий.“+ И войниците наистина направиха това. 25  Край мъченическия стълб на Исус стояха майка му+ и нейната сестра, а също Мария,+ жената на Клеопа, и Мария Магдалина.+ 26  И Исус, виждайки да стоят там майка му и ученикът, когото особено обичаше,+ каза на майка си: „Жено*, ето сина ти!“ 27  След това каза на ученика: „Ето майка ти!“ И оттогава нататък ученикът я взе в своя дом. 28  След това, като знаеше, че всички неща досега бяха изпълнени, за да се сбъдне Писанието, Исус каза: „Жаден съм.“+ 29  Там имаше един съд, пълен с кисело вино. Така че закрепиха върху пръчка от исоп* гъба, напоена с кисело вино, и я поднесоха до устата му.+ 30  След като получи киселото вино, Исус каза: „Изпълнено е!“+ И като отпусна глава, издъхна*.+ 31  После, понеже беше денят на приготовлението,+ юдеите поискаха от Пилат да заповяда да пречупят краката на онези, които бяха на стълбовете, и да махнат телата им, за да не останат+ върху мъченическите стълбове в събота* (защото на този ден се падаше голяма събота).+ 32  Така че войниците дойдоха и пречупиха краката на единия, а също и на другия мъж, който беше прикован с него. 33  Но като дойдоха при Исус, видяха, че вече е мъртъв, и не пречупиха краката му. 34  Един от войниците обаче го прободе с копие в ребрата+ и веднага потекоха кръв и вода. 35  И този, който видя това, свидетелства и свидетелството му е истинно, и този човек знае, че казва истината, за да повярвате и вие.+ 36  Всъщност тези неща станаха, за да се изпълни казаното в Писанието: „Нито една негова кост няма да бъде счупена.“+ 37  И още, на друго място в Писанието се казва: „Ще гледат към онзи, когото прободоха.“+ 38  А след това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страха си от юдеите*,+ помоли Пилат да вземе тялото на Исус и Пилат му разреши.+ Тогава той отиде и взе тялото му.+ 39  Също и Никодим, който първия път беше отишъл при него през нощта, дойде и донесе във вързоп смес от около сто литри* смирна и алое*.+ 40  И те взеха тялото на Исус и го обвиха с погребални превръзки, напоени с благоухания,+ подготвяйки го за погребение според юдейския обичай. 41  А на мястото, където той беше прикован на стълб, имаше градина и в градината имаше нова гробница,+ в която още никой не беше полаган. 42  И тъй като за юдеите беше денят на приготовлението,+ а гробницата беше наблизо, положиха Исус в нея.

Бележки под линия

На гръцки: „кѐсар“.
Около 12 ч. на обяд.
В този стих „ден на приготовлението“ е наречен денят преди началото на седемдневния празник на безквасните питки. Сравни Мт 27:62, бел. под линия.
Виж Приложение № 13.
Или: „Лобно място“.
Виж Йоа 2:4, бел. под линия.
Виж Из 12:22, бел. под линия.
Буквално: „предаде духа си“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Виж Йоа 7:13, бел. под линия.
Предполага се, че гръцката литра съответства на римската либра, която била равна на 327 г.
Виж Пс 45:8, бел. под линия.