Йеремия 9:1-26

9  О, да беше главата ми вода и очите ми да бяха извор на сълзи!+ Тогава щях да плача ден и нощ за убитите синове на дъщерята на моя народ.+  Да имах поне къде да пренощувам в пустинята като пътник!+ Тогава щях да изоставя своя народ и да си отида от него, защото всички в него са прелюбодейци,+ събрание на предатели.+  Обтягат езика си като лък, за да лъжат,+ но не са познати в тази земя с верността си. „Ходят от зло на зло, а мене ме пренебрегват“+ — казва Йехова.  „Пазете се всеки от своя приятел+ и не вярвайте на нито един брат!+ Понеже всеки измества брат си+ и всеки приятел обикаля и клевети,+  всеки мами приятеля си+ и никой не говори истината. Научили са езика си да говори лъжи.+ Уморили са се да вършат зло.+  Ти живееш сред измама.+ Поради измама те не искат да знаят за мене“+ — казва Йехова.  Затова Йехова, Богът на небесните войнства, казва: „Ето, ще ги разтопя и ще ги изпитам!+ Как иначе да постъпя с дъщерята на моя народ?+  Езикът им е смъртоносна стрела,+ изрича измама. С устата си човек говори миролюбиво с приятеля си, но в себе си му готви засада.“+  „Нима няма да им потърся сметка за това? — казва Йехова. — Нима душата ми няма да отмъсти на такъв народ?+ 10  Ще заплача и ще ридая за планините, ще запея жалейна песен+ за пасищата в пустинята, защото ще бъдат изгорени,+ така че никой да не минава през тях, и там няма да се чува гласът на добитъка.+ Птиците и дивите животни ще избягат, ще си отидат.+ 11  Ще превърна Йерусалим в купчина камъни,+ в леговище на чакали.+ Ще превърна градовете на Юда в гола пустош без никакви жители.+ 12  Кой е мъдър, та да разбере това? На кого говореше устата на Йехова, та да го извести?+ Защо ще бъде съсипана тази земя, защо ще бъде изгорена като пустиня, така че никой да не минава през нея?“+ 13  Йехова казва: „Понеже изоставиха моя закон, който поставих пред тях, не слушаха гласа ми и не постъпваха според закона ми,+ 14  но следваха опърничавото си сърце+ и изображенията на Ваал,+ както ги научиха бащите им,+ 15  затова Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил, казва: ‘Ще нахраня този народ с пелин+ и ще го напоя с отровена вода.+ 16  Ще ги разпръсна сред народи, които не познаваха нито те, нито техните бащи,+ и ще изпратя след тях меч, за да ги унищожа.’+ 17  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Постъпете разумно и повикайте да дойдат жените, които пеят жалейни песни!+ Изпратете да повикат жените, които умеят да оплакват, и те нека дойдат+ 18  и бързо започнат да ридаят за нас! Нека от очите ни потекат сълзи и от клепачите ни — води!+ 19  Понеже от Сион се чуват ридания:+ „Опустошени сме!+ Посрамени сме! Оставихме тази земя, жилищата ни са разрушени.“+ 20  Затова чуйте вие, жени, словото на Йехова и нека ухото ви да приеме словото от неговата уста! Научете дъщерите си да ридаят+ и една друга се научете на жалейни песни!+ 21  Защото смъртта се промъква през прозорците ни, влиза в укрепените ни кули, за да изтреби децата от улиците и младежите от площадите.’+ 22  Кажи: ‘Това казва Йехова: „Мъртвите тела на хората ще лежат като тор по полето и като току–що ожънати снопи след жетваря, които няма кой да събере.“’“+ 23  Това казва Йехова: „Нека мъдрият не се хвали с мъдростта+ си! Нека силният не се хвали със силата+ си! Нека богатият не се хвали с богатството+ си!“ 24  „Но който се хвали, нека се хвали с това, че притежава прозрение*+ и познание за мене и знае, че аз съм Йехова,+ онзи, който проявява милост*, справедливост и праведност на земята,+ защото в такива неща намирам радост“+ — казва Йехова. 25  „Ето, идват дни — казва Йехова, — когато ще потърся сметка от всички, които са обрязани, но въпреки това си остават необрязани,+ 26  от Египет,+ от Юда,+ от Едом,+ от синовете на Амон,+ от Моав+ и от всички, които подстригват косата на слепоочията си и живеят в пустинята,+ защото всички тези народи са необрязани и целият Израилев дом е с необрязано сърце.“+

Бележки под линия

Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.