Йеремия 6:1-30

6  Намерете си убежище, синове на Вениамин, бягайте от Йерусалим! Надуйте рог+ в Текое!+ Запалете огън на Вет–акерем,+ за да дадете знак, защото от север се задава бедствие, голямо разрушение.+  Дъщерята на Сион прилича на красива и изнежена жена.+  Към нея тръгнаха пастирите със своите стада. Разпънаха шатрите си навсякъде около нея.+ Всеки от тях пасеше стадата си на своето място.+  Обявиха ѝ война*+ и казаха: „Станете! Нека тръгнем по пладне!“+ „Горко ни, защото денят наближава края си и вечерните сенки се издължават!“  „Станете! Нека тръгнем през нощта и нека разрушим укрепените ѝ кули!“+  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Изсечете дърветата+ и издигнете против Йерусалим насип за обсада!+ Това е град, от който трябва да се потърси сметка.+ В него има само потисничество.+  Както в кладенеца* винаги има студена вода, така и в него винаги има зло. Насилие и грабеж се чува в града,+ пред лицето ми постоянно има болест и бедствие.  Поправи се,+ Йерусалиме, за да не се отврати душата ми от тебе+ и да не те превърна в гола пустош, в необитаема земя.“+  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Те ще дооберат остатъка от Израил, както се паберкува гроздето.+ Посегни с ръката си, както гроздоберачът посяга към филизите на лозата.“ 10  „На кого да говоря и кого да предупредя, за да ме чуе? Ето, ухото им е необрязано и не чуват.+ Презират словото на Йехова+ и не намират радост в него.+ 11  Яростта на Йехова гори в мене, не мога повече да мълча.“+ „Излей я върху децата по улиците+ и върху събралите се младежи! Излей я и върху мъжа и жена му, върху възрастния човек и стареца.+ 12  Къщите им ще станат притежание на други, както и нивите и жените им.+ Защото ще вдигна ръката си срещу жителите на тази земя“ — казва Йехова.+ 13  „Всеки, от най–малкия до най–големия, придобива нечестна печалба.+ И всеки, от пророка до свещеника, постъпва нечестно.+ 14  Небрежно лекуват раната на моя народ,+ като казват ‘Мир! Мир!’, а всъщност няма мир.+ 15  Дали те се засрамиха поради отвратителните си дела?+ Изобщо не се срамуват, нито могат да изпитат унижение.+ Затова ще паднат с онези, които падат,+ ще се спънат, когато им потърся сметка“ — казва Йехова. 16  Това казва Йехова: „Застанете на пътищата, погледнете и попитайте за древните пътища, попитайте къде е добрият път+ и ходете по него,+ и ще намерите покой за душите си.“+ Но те отвръщат: „Няма да ходим!“+ 17  „Поставих ви стражи+ и ви казах: ‘Слушайте звука на рога!’“+ Но те отвръщат: „Няма да го слушаме!“+ 18  „Затова чуйте, народи! Разберете, насъбрани множества, какво ще се случи с тях! 19  Слушай, земьо! Ето, нанасям бедствие на този народ+ като плод на техните мисли,+ защото не послушаха думите ми и отхвърлиха закона ми.“+ 20  „За какво ми е ливанът*, който носите от Сава,+ и ароматната тръстика от далечна земя? Вашите приноси за изгаряне не са ми угодни+ и жертвите ви не са ми приятни.“+ 21  Затова Йехова казва: „Ето, поставям пред този народ препятствия+ и те ще се препънат в тях, бащите заедно със синовете. И съседът, и приятелят му ще загинат.“+ 22  Това казва Йехова: „Ето, идва народ от северната земя, голям народ се повдига от най–отдалечените краища на земята.+ 23  Те носят лък и късо копие,+ жестоки са и не изпитват жал. Гласът им бучи като морето,+ яздят коне+ и са наредени като воини в бойни редици срещу тебе, дъще на Сион.“+ 24  Чухме известие за тях. Ръцете ни отслабнаха.+ Страдаме и изпитваме болки като на родилка.+ 25  Не излизай на полето и не ходи по пътя, защото мечът на врага е там, навсякъде има страх.+ 26  О, дъще на моя народ, препаши се с вретище+ и се въргаляй в пепел!+ Жалей като за единствен син, ридай горчиво,+ защото опустошителят ще дойде внезапно върху нас!+ 27  „Поставих те, за да изпиташ народа ми, както се изпитва метал, да го изследваш внимателно. Ще наблюдаваш и ще изследваш техния път.+ 28  Всички те са изключително твърдоглави хора,+ които обикалят и клеветят+ — като мед и желязо са. Всички постъпват пагубно.+ 29  Меховете+ са обгорели, а от огъня, който те разпалват, излиза само олово.+ Напразно е пречистването, което прави леярят, злите не могат да се отделят.+ 30  Ще ги нарекат ‘отхвърлено сребро’,+ защото Йехова ги е отхвърлил.“+

Бележки под линия

Буквално: „Осветиха война против нея“.
Или: „цистерната“.
Виж Из 30:34, бел. под линия.