Йеремия 52:1-34

52  Седекия+ беше на двайсет и една години, когато стана цар,+ и царува в Йерусалим единайсет години.+ Майка му се казваше Амитала+ и беше дъщеря на Йеремия от Ливна.+  Той вършеше зло в очите на Йехова+ и във всичко постъпваше като Йоаким.+  Това, което стана в Йерусалим и в Юда, предизвика гнева на Йехова, така че той ги отхвърли от себе си.+ А Седекия въстана против царя на Вавилон.+  И така, в деветата година от неговото царуване,+ в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде против Йерусалим с цялата си войска,+ разположи се на стан пред града и изгради обсадна стена около него.+  И градът беше под обсада до единайсетата година от царуването на Седекия.+  В четвъртия месец, на деветия ден от месеца,+ градът беше поразен от много голям глад и народът на земята нямаше хляб.+  Накрая в градската стена беше направен пробив.+ И през нощта всички воини побягнаха+ и излязоха от града през портата между двойната стена, която беше до царската градина,+ докато халдейците бяха около града. И тръгнаха към Арава.+  Но халдейската войска започна да преследва цар Седекия+ и го настигна+ в пустинната равнина край Йерихон, а цялата негова войска се разбяга и го остави.+  Тогава хванаха царя и го отведоха при вавилонския цар+ в Ривла,+ в ематската земя,+ за да го съди.+ 10  И царят на Вавилон уби синовете на Седекия пред очите му+ и изби всички юдейски князе в Ривла.+ 11  Вавилонският цар ослепи+ Седекия, после го окова в медни окови, отведе го във Вавилон+ и го хвърли в затвора, където той остана до смъртта си. 12  В петия месец, на десетия ден от месеца — в деветнайсетата година от царуването на Навуходоносор,+ царят на Вавилон, — в Йерусалим дойде Навузардан,+ главният телохранител, който служеше на вавилонския цар. 13  Той опожари дома на Йехова,+ царския дворец и всички къщи в Йерусалим.+ Изгори всички големи къщи.+ 14  И цялата халдейска войска, която дойде с главния телохранител, събори стените, ограждащи Йерусалим.+ 15  Някои от бедните хора и останалите от народа, които още бяха в града,+ както и онези, които бяха избягали при вавилонския цар, и останалите от умелите работници, Навузардан, главният телохранител, отведе в изгнание.+ 16  И някои от бедните хора от тази земя главният телохранител Навузардан остави да работят като лозари и като принудителни работници.+ 17  И медните стълбове+ в дома на Йехова, а също и количките+ и медното море,+ които бяха в дома на Йехова, халдейците строшиха на парчета и отнесоха медта във Вавилон.+ 18  Те взеха и кофите, лопатите,+ гасителите,+ купите,+ чашите и всички медни принадлежности, които бяха използвани за служба.+ 19  И главният телохранител взе+ тасовете,+ пепелниците, купите+ за поръсване, кофите, светилниците,+ чашите и другите купи, които бяха от чисто злато+ и от чисто сребро.+ 20  А медта от двата стълба,+ от морето+ и от дванайсетте медни бика+ под морето, от количките — от всички тези предмети, които цар Соломон беше направил за дома на Йехова+ — беше толкова много, че не можеше да се определи теглото ѝ.+ 21  Всеки стълб беше висок осемнайсет лакътя,+ а обиколката му, измерена с въже, беше дванайсет лакътя.+ Дебелината му беше четири пръста, а вътре беше кух. 22  Върху него имаше меден капител+ с височина пет лакътя.+ И мрежата и наровете около капитела+ бяха от мед. Такъв беше и вторият стълб, както и наровете.+ 23  Около него имаше* деветдесет и шест нара. А над мрежата имаше общо сто нара.+ 24  Освен това главният телохранител отведе главния свещеник Сараия,+ втория свещеник Софония+ и тримата вратари,+ 25  и от града отведе един придворен служител, който надзираваше воините, седем души от онези, които имаха достъп до царя+ и които бяха в града, също секретаря на военачалника, който свикваше народа* за войската, и шейсет души от народа, които бяха в града.+ 26  И Навузардан,+ главният телохранител, ги взе със себе си и ги отведе при вавилонския цар в Ривла.+ 27  И вавилонският цар ги уби,+ погуби ги в Ривла,+ в ематската земя.+ Така Юда отиде от своята земя в изгнание.+ 28  Това са хората, които Навуходоносор отведе в изгнание: в седмата година — три хиляди двайсет и трима юдеи.+ 29  В осемнайсетата година от царуването на Навуходоносор+ от Йерусалим бяха отведени осемстотин трийсет и две души. 30  В двайсет и третата година от царуването на Навуходоносор главният телохранител Навузардан отведе юдеите в изгнание — седемстотин четирийсет и пет души.+ Той отведе общо четири хиляди и шестстотин души. 31  В трийсет и седмата година от изгнанието на юдейския цар Йоахин,+ в дванайсетия месец, на двайсет и петия ден от месеца, вавилонският цар Евил–меродах — в годината, когато стана цар — прояви благоволение към Йоахин*,+ царят на Юда, и го освободи от затвора. 32  И му говореше доброжелателно и постави престола му по–високо от престолите на другите царе, които бяха при него във Вавилон.+ 33  И Йоахин съблече затворническите си дрехи+ и се хранеше на неговата трапеза+ през всичките дни на живота си.+ 34  И всеки ден получаваше храна от царя на Вавилон, колкото му беше нужно, през всичките дни на живота си, докато не умря.+

Бележки под линия

Или: „се виждаха“.
Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“.
Буквално: „издигна главата на Йоахин“.