Йеремия 50:1-46

50  Това е словото, което Йехова каза за Вавилон,+ за халдейската земя,+ чрез пророк Йеремия:  „Говорете за това сред народите и го разгласявайте!+ Издигнете сборен стълб!+ Разгласявайте! Не скривайте нищо! Казвайте: ‘Вавилон е превзет.+ Вил е посрамен.+ Меродах е уплашен. Изображенията на Вавилон са посрамени.+ Отвратителните му идоли* са уплашени.’  Защото от север се надига народ против него.+ Той ще превърне земята му в ужасна гледка, така че никой няма да живее в нея.+ Избягаха и хората, и животните,+ няма ги вече.“+  „В тези дни и в това време+ — казва Йехова — синовете на Израил и синовете на Юда ще дойдат заедно.+ Ще вървят и ще плачат,+ и ще търсят Йехова, техният Бог.+  Ще питат за пътя към Сион и погледите им ще бъдат насочени натам.+ Ще казват: ‘Елате и нека сключим с Йехова траен договор, който няма да бъде забравен!’+  Моят народ е като стадо овце, които загиват.+ Пастирите им ги карат да се лутат.+ Безцелно ги водят по планините.+ Те се скитат по планините и по хълмовете и забравиха своето място за почивка.+  Всеки, който ги намери, ги поглъща+ и враговете им казват:+ ‘Няма да бъдем виновни,+ понеже те съгрешиха против Йехова, онзи, в когото живее праведността,+ против Йехова, надеждата на техните прадеди.’“+  „Бягайте от Вавилон, излезте от халдейската земя+ и бъдете като овни пред стадото!+  Защото ето, ще повдигна и ще доведа против Вавилон множество велики народи от северната земя+ и те ще се подредят за бой против него,+ и оттам той ще бъде превзет.+ Стрелите им са като стрели на силен мъж, който убива децата и не се връща без успех.+ 10  Халдея ще стане плячка.+ Всички, които ще я разграбят, ще се наситят“+ — казва Йехова. 11  „Защото вие се радвахте+ и ликувахте, когато разграбвахте наследството ми.+ Подскачахте като юница в младата трева+ и цвилехте като жребци.+ 12  Майка ви се засрами много.+ Разочарова се тази, която ви роди.+ Ето, тя е най–незначителната сред народите — безводна пустош и пустинна равнина.+ 13  Поради негодуванието на Йехова тя няма да бъде населена,+ цялата ще се превърне в гола пустош.+ Всеки, който мине покрай Вавилон, ще гледа смаяно и ще подсвирква от учудване заради бедите, които са го постигнали.+ 14  Наредете се против Вавилон от всичките му страни+ всички вие, които обтягате лък!+ Стреляйте в него!+ Не пестете стрелите, защото той съгреши против Йехова!+ 15  Надайте боен вик от всички страни!+ Ръцете му отслабнаха.+ Стълбовете му паднаха. Стените му са съборени.+ Защото това е отмъщението на Йехова.+ Отмъстете му! Постъпете с него така, както той постъпваше с другите!+ 16  Унищожете от Вавилон сеячите+ и онези, които замахват със сърп по време на жетва! Поради жестокия меч всеки ще се върне при народа си, всеки ще избяга в земята си.+ 17  Израил е заблудена овца+ от стадо, което лъвовете разпръснаха.+ Първо го погълна асирийският цар,+ а след това вавилонският цар Навуходоносор оглозга костите му.+ 18  Затова Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил, казва: ‘Ще накажа царя на Вавилон и земята му, както наказах царя на Асирия.+ 19  Ще върна Израил на неговото пасище+ и той ще пасе на Кармил+ и на Васан,+ и душата му ще се насити в планинската област на Ефрем+ и на Галаад.’“+ 20  „В тези дни и в това време+ — казва Йехова — ще търсят прегрешението на Израил,+ но няма да го има, ще търсят греховете на Юда,+ но няма да ги намерят, защото ще простя на онези, които ще оставя живи.“+ 21  „Тръгни против земята Мератаим*, против нея+ и против жителите на Фекод!+ Нека ги застигне клане и унищожение! — казва Йехова. — Направи всичко, както ти заповядах!+ 22  Боен вик се чува в земята, голямо разрушение.+ 23  О, как е повален и счупен ковашкият чук+ на цялата земя!+ О, в каква ужасна гледка се превърна Вавилон сред народите!+ 24  Поставих ти примка и ти се хвана, Вавилоне, а не знаеше за това.+ Беше намерен и хванат, защото се противопоставяше на Йехова.+ 25  Йехова отвори оръжейната си и извади оръжията на своята присъда.+ Защото Върховният+ господар Йехова, Богът на небесните войнства, трябва да извърши дело в халдейската земя.+ 26  Тръгнете против нея от краищата на земята!+ Отворете хамбарите ѝ!+ Съберете всичко на куп,+ както се събира на куп зърното, и я унищожете!+ Нека никой не остане в нея!+ 27  Заколете всичките ѝ млади бикове!+ Нека отидат на клане!+ Горко им, защото настъпи денят, времето да бъдат наказани!+ 28  Чуват се онези, които бягат, които се спасяват от вавилонската земя,+ за да известят на Сион за отмъщението на Йехова, нашият Бог,+ отмъщението за неговия храм.+ 29  Свикайте стрелци против Вавилон, всички, които обтягат лък!+ Разположете се на стан около него! Нека никой не избяга!+ Дайте му заслуженото според делата му!+ Постъпете с него така, както той постъпваше с другите,+ защото той постъпи самонадеяно спрямо Йехова, спрямо Светия Бог на Израил.+ 30  Затова неговите млади мъже ще паднат по площадите му+ и в този ден всичките му воини ще загинат*+ — казва Йехова. 31  „Ето, идвам против тебе,+ горделивецо+ — казва Върховният+ господар Йехова, Богът на небесните войнства, — защото ще настъпи денят, времето да бъдеш наказан! 32  Горделивецът ще се препъне и ще падне,+ и няма да има кой да го вдигне.+ Ще запаля огън в градовете му и той ще погълне околностите им.“+ 33  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Синовете на Израил и синовете на Юда са потискани заедно. Всички, които ги отведоха в плен, ги държат здраво+ и не искат да ги пуснат.+ 34  Силен е техният Изкупител,+ чието име е Йехова, Богът на небесните войнства.+ Той ще ги защити в съдебното им дело,+ за да донесе спокойствие на земята им+ и да смути жителите на Вавилон.“+ 35  „Меч идва против халдейците+ — казва Йехова — и против жителите на Вавилон,+ против неговите князе+ и против неговите мъдреци.+ 36  Меч идва против онези, които говорят празни приказки,+ и те ще постъпят глупаво.+ Меч идва против неговите силни мъже+ и те ще се изплашат.+ 37  Меч идва против неговите коне,+ против неговите бойни колесници и против всички чужденци*, които са в него,+ и те ще станат като жени.+ Меч идва против неговите съкровища+ и те ще бъдат разграбени. 38  Опустошение идва против неговите води и те ще пресъхнат.+ Защото това е земя на изваяни изображения.+ Хората полудяват от своите страшни видения. 39  Затова там ще живеят дивите животни от безводните области заедно с виещите животни, и щрауси ще живеят в него.+ Той никога вече няма да бъде населен, нито ще съществува в бъдещите поколения.“+ 40  „Когато Бог го разруши, както разруши Содом и Гомор+ и съседните им градове+ — казва Йехова, — нито един човек няма да живее там и нито един човешки син няма да живее като пришелец в него.+ 41  Ето, народ ще дойде от север, велик народ+ и велики царе+ ще се повдигнат от най–отдалечените краища на земята.+ 42  Ще носят лък и копие.+ Ще бъдат жестоки и безмилостни.+ Виковете им ще бъдат като бученето на морето.+ Ще яздят на коне,+ подредени, сякаш са един човек, за да воюват против тебе, вавилонска дъще.+ 43  Царят на Вавилон чу вестта за тях+ и ръцете му отслабнаха.+ Той страда и изпитва силни болки като на родилка.+ 44  Ето, врагът ще излезе като лъв от гъстите храсти покрай Йордан и ще нападне онези, които са на сигурните пасища.+ В един миг ще накарам вавилонците да избягат от земята си.+ А над земята им ще поставя своя избраник.+ Защото кой е като мене?+ Кой ще ме предизвика?+ Кой пастир може да устои пред мене?+ 45  Затова чуйте какво е намислил+ Йехова против Вавилон+ и какво е решил да направи против халдейската земя:+ най–малките от стадото ще бъдат отвлечени.+ Заради техните дела той ще опустоши мястото, където те живеят.+ 46  От шума на падането на Вавилон ще се разтресе цялата земя+ и ще се чуят викове сред народите.“+

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Името Мератаим означава „двоен бунт“ или „двойна горчивина“.
Буквално: „ще бъдат накарани да замлъкнат“.
Буквално: „цялото смесено множество“, „цялата смесица от народи“.