Йеремия 5:1-31

5  Обиколете улиците на Йерусалим и вижте, разпитайте и потърсете по площадите му дали има поне един човек,+ който да постъпва справедливо+ и да е верен,+ и аз ще простя на този град!  Дори ако казват „Както е сигурно, че Йехова е жив!“, те се заклеват лъжливо.+  О, Йехова, нима очите ти не са насочени към верността?+ Удряш ги,+ но тях не ги боли.+ Почти си ги унищожил,+ но те не си извличат поука*.+ Направили са лицето си по–твърдо от камък+ и отказват да се върнат от злите си пътища.+  А аз казах: „Наистина, те са невеж народ. Постъпват глупаво, защото не обръщат внимание на пътя на Йехова, на справедливостта на своя Бог.+  Ще отида при знатните и ще говоря с тях,+ защото те сигурно обръщат внимание на пътя на Йехова, на справедливостта на своя Бог.+ Но всъщност всички те строшиха ярема, разкъсаха ремъците.“+  Затова ги напада лъв от гората, вълк от пустинната равнина ги опустошава+ и леопард дебне край градовете им.+ Всеки, който излезе от тях, ще бъде разкъсан. Защото престъпленията им станаха много, техните дела на невярност станаха многобройни.+  Как да ти простя за това? Синовете ти ме изоставиха и се заклеват+ в нещо, което не е Бог.+ Аз ги насищах,+ а те продължават да прелюбодействат+ и вкупом ходят в къщата на блудницата.  Станаха като обзети от желание за разплод коне със силни семенници. Всеки от тях цвили след жената на ближния си.+  „Няма ли да потърся сметка за тези дела? — казва Йехова.+ — Нима душата ми няма да отмъсти на такъв народ?“+ 10  „Качете се между редовете на лозето и опустошавайте,+ но не унищожавайте напълно!+ Отстранете буйните му филизи, защото те не принадлежат на Йехова!+ 11  Понеже домът на Израил и домът на Юда наистина проявиха невярност спрямо мене — казва Йехова.+ — 12  Те се отрекоха от Йехова и казват: ‘Той не съществува.+ Никакво бедствие няма да ни сполети и няма да видим нито меч, нито глад.’+ 13  Пророците станаха като вятър, словото на Бога не е в тях.+ Каквото говорят, това ще ги постигне.“ 14  Затова ето какво казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Понеже говорят такива неща, ще направя така, че думите ми да станат като огън в устата ти,+ а този народ ще бъде като дърва и огънят ще ги погълне.“+ 15  „Ето, водя против тебе народ отдалече,+ доме Израилев — казва Йехова. — Този народ съществува отдавна,+ той е древен народ, чийто език не знаеш, нито разбираш какво говори. 16  Колчанът им е като отворен гроб, а всички те са силни мъже.+ 17  Ще погълнат жетвата и хляба ти.+ Ще погълнат синовете и дъщерите ти. Ще погълнат говедата, овцете и козите ти. Ще погълнат лозата и смокинята ти.+ Ще опустошат с меч укрепените ти градове, на които разчиташ.“ 18  „Но дори и тогава — казва Йехова — няма да ви унищожа напълно.+ 19  Ще питате: ‘Защо Йехова, нашият Бог, ни причини всичко това?’+ А ти ще им отговориш: ‘Както изоставихте мене, вашият Бог, и започнахте да служите на чужди богове в своята земя, така ще служите на чужденци в земя, която не е ваша.’“+ 20  Говорете за това в дома на Яков и го разгласете в Юда с думите: 21  „Чуй това, глупави народе с неразумно сърце,+ който имаш очи, но не виждаш,+ имаш уши, но не чуваш!+ 22  ‘Нима не се боите от мене+ — казва Йехова — и нима не ви обземат силни болки заради мене,+ който с вечна наредба съм поставил пясъка като граница за морето, която то не може да премине? И макар че вълните му се вдигат нависоко, не могат да я преодолеят, и макар че бушуват, не могат да я преминат.+ 23  Но този народ има упорито и бунтовно сърце. Отклониха се и ходят по свой път.+ 24  Не казаха в сърцето си: „Нека да се боим от Йехова, нашият Бог,+ който дава дъжд, есенния и пролетния дъжд в подходящото време,+ който пази за нас седмиците, определени за жетва.“+ 25  Вашите прегрешения пречат на всичко това и вашите грехове въздържат доброто от вас.+ 26  В моя народ има зли хора.+ Те дебнат като ловци на птици, приклекнали притаено.+ Поставят смъртоносни капани и ловят хора. 27  Както кафезът е пълен с птици, така къщите им са пълни с измама.+ Затова се издигат и забогатяват.+ 28  Напълняват+ и кожата им лъщи. Затъват в зло. Не отсъждат справедливо в съдебното дело,+ дори в съдебното дело на сирачето*,+ за да извлекат полза за себе си.+ Не проявяват справедливост към бедните.’“ 29  „Няма ли да потърся сметка за тези дела? — казва Йехова. — Нима душата ми няма да отмъсти на такъв народ?+ 30  Страшни и ужасни неща се случват в тази земя:+ 31  пророците пророкуват лъжливо+ и свещениците потискат народа с властта си.+ А на моя народ му харесва това.+ Но какво ще правите, когато дойде краят?“+

Бележки под линия

Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Буквално: „момчето без баща“.