Йеремия 49:1-39

49  Това казва Йехова за синовете на Амон:+ „Нима Израил няма синове, нима няма наследник? Защо Малхам+ превзе земята на Гад+ и народът му се засели в градовете на Израил?“+  „‘Затова ето, идват дни — казва Йехова, — когато ще надам боен призив+ против Рава,+ принадлежаща на Амоновите синове, тя ще се превърне в запустял хълм+ и зависимите от нея градове+ ще бъдат опожарени.’+ ‘А Израил ще завладее онези, които владеят над него’+ — казва Йехова.  ‘Плачи силно,+ Есевоне,+ защото Гай е опустошен! Ридайте, градове, зависими от Рава! Препашете се с вретище!+ Скърбете и обикаляйте сред каменните кошари, защото Малхам отиде в изгнание+ със своите свещеници и князе.+  Защо се хвалиш с плодородните си долини,+ невярна дъще, която разчиташ на богатството си+ и казваш: „Кой ще дойде против мене?“’“+  „‘Ето, ще ти причиня ужасно нещо+ от страна на всички около тебе — казва Върховният+ господар Йехова, Богът на небесните войнства. — Ще се разпръснете, всеки в различна посока,+ и няма да има кой да събере бегълците.’“  „‘След това обаче ще събера пленените синове на Амон’+ — казва Йехова.“  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, за Едом: „Нима няма вече мъдрост+ в Теман?+ Нима изчезна съветът на разумните? Нима мъдростта им е погубена?+  Бягайте!+ Отстъпвайте! Слезте надълбоко, за да се скриете,+ жители на Дедан!+ Защото ще нанеса бедствие върху Исав. Дойде време да го накажа.+  Ако при тебе дойдат гроздоберачи, нима няма да оставят паберки? Ако през нощта при тебе дойдат крадци, нима няма да откраднат само толкова, колкото искат?+ 10  Но аз ще съблека Исав гол.+ Ще открия скришните му места+ и той няма да може да се скрие.+ Потомците му, братята му и съседите му ще бъдат опустошени,+ а него няма да го има вече.+ 11  Остави своите сирачета*!+ Ще ги запазя живи и вдовиците ти ще се уповават на мене.“+ 12  Това казва Йехова: „Дори ако не са свикнали да пият чашата на моя гняв, непременно ще я изпият.+ А нима ти ще останеш ненаказан? Няма да останеш ненаказан, непременно ще пиеш.“+ 13  „Заклевам се в себе си+ — казва Йехова, — че Восора+ ще бъде ужасна гледка,+ ще стане за срам и ще се превърне в пустош и в пример за проклятие. Всичките му градове ще останат пусти до безпределни времена.“+ 14  Чухме известие от Йехова и беше изпратен пратеник сред народите да каже: „Съберете се, тръгнете против него, вдигнете се на война!“+ 15  „Ето, направих те малък сред народите, презрян сред хората.+ 16  Страхът, който всяваш в другите, и надменността на твоето сърце те измамиха,+ тебе, който живееш сред скалите, високо в планините. Дори ако направиш гнездото си нависоко като орела,+ и оттам ще те сваля+ — казва Йехова. — 17  Едом ще се превърне в ужасна гледка.+ Всеки, който мине покрай него, ще гледа смаяно и ще подсвирква от учудване заради бедите, които са го постигнали.+ 18  Когато бъде разрушен, както бяха разрушени Содом и Гомор и съседните им градове+ — казва Йехова, — нито един човек няма да живее там и нито един човешки син няма да живее като пришелец в него.+ 19  Ето, врагът ще излезе като лъв+ от гъстите храсти покрай Йордан и ще нападне онези, които са на сигурните пасища.+ В един миг ще накарам Едом да избяга от земята си.+ А над земята му ще поставя своя избраник. Защото кой е като мене?+ Кой ще ме предизвика?+ Кой пастир може да устои пред мене?+ 20  Затова чуйте какво е намислил Йехова против Едом+ и какво е решил да направи против жителите на Теман:+ Най–малките от стадото ще бъдат отвлечени. Заради техните дела той ще опустоши мястото, където те живеят.+ 21  От шума на падането им се разтресе цялата земя.+ Разнасят се викове,+ които се чуват чак до Червено море.+ 22  Ето, врагът ще се вдигне като орел и ще се спусне към плячката си,+ ще разпери крилата си, за да се спусне към Восора.+ В този ден сърцето на силните едомски мъже ще бъде като сърцето на жена, която изпитва родилни болки.“+ 23  За Дамаск:+ „Емат+ и Арпад+ се засрамиха, защото чуха лоша вест. Обзе ги страх.+ Морето бушува, не може да се успокои.+ 24  Дамаск загуби смелостта си. Обърна се и започна да бяга, обзе го страх.+ Той страда и изпитва болки като на родилка.+ 25  Как така славният град, градът на ликуването, не е изоставен?+ 26  Затова неговите млади мъже ще паднат по площадите му и в този ден всички воини ще загинат*+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. — 27  Ще запаля огън върху стените на Дамаск и той ще погълне укрепените кули на Вен–адад.“+ 28  Това казва Йехова за Кидар+ и за царствата на Асор,+ които вавилонският цар Навуходоносор порази:+ „Станете, отидете в Кидар и погубете синовете на Изтока!+ 29  Ще им вземат шатрите+ и стадата,+ платната за шатри+ и всичките им притежания. Ще отведат камилите+ им. Ще им викат: ‘Навсякъде цари страх!’“+ 30  „Бягайте, бягайте далече! Слезте надълбоко, за да се скриете, жители на Асор+ — казва Йехова. — Защото вавилонският цар Навуходоносор+ е намислил нещо против вас и е решил да направи нещо против вас.“ 31  „Станете, отидете против безгрижния народ,+ който живее спокойно!“+ — казва Йехова. „Те нямат нито врати, нито резета. Живеят уединено.+ 32  Камилите+ им ще бъдат взети като плячка и многобройният им добитък ще бъде разграбен. Ще разпръсна на всички страни*+ онези, които подстригват косата на слепоочията си,+ и от всички околни области ще докарам бедствие върху тях — казва Йехова. — 33  Асор+ ще се превърне в леговище на чакали,+ ще остане пуст до безпределни времена. Нито един човек няма да живее там и нито един човешки син няма да живее като пришелец в него.“+ 34  Това е словото за Елам,+ което Йехова разкри на пророк Йеремия в началото на царуването на юдейския цар Седекия:+ 35  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Ето, ще счупя лъка на Елам,+ основната му сила. 36  Ще докарам против Елам четирите вятъра от четирите краища на небесата.+ И ще ги разпръсна по всички тези ветрове+ и няма да има народ, в който еламците да не бъдат разпръснати.’“+ 37  „Ще накарам еламците да треперят пред враговете си, пред онези, които искат душата им. Ще им нанеса бедствие, моят пламтящ гняв+ — казва Йехова. — Ще изпратя след тях меч, за да ги унищожа.“+ 38  „Ще поставя престола си в Елам+ и ще унищожа царя и князете там“ — казва Йехова. 39  „В последните дни+ обаче ще събера пленените синове на Елам“+ — казва Йехова.

Бележки под линия

Буквално: „момчета без баща“.
Буквално: „ще бъдат накарани да замлъкнат“.
Буквално: „по всички ветрове“. Тоест във всички посоки, в които духа вятърът.