Йеремия 43:1-13

43  Когато Йеремия предаде на народа всички думи на Йехова, техният Бог, които Йехова, техният Бог, им изпрати чрез него,+  Азария, синът на Осаия,+ Йоанан,+ синът на Кария, и всички самонадеяни хора+ казаха на Йеремия: „Говориш лъжи!+ Не те е изпратил Йехова, нашият Бог, да ни кажеш ‘Не отивайте в Египет, за да живеете там като пришелци!’,+  а Варух,+ синът на Нирия, те настройва против нас, за да ни предадеш в ръцете на халдейците, та да ни убият или да ни отведат в плен във Вавилон.“+  И Йоанан, синът на Кария, всички военачалници и всички хора не послушаха гласа на Йехова+ да останат в земята на Юда.+  Така Йоанан, синът на Кария, и всички военачалници поведоха целия остатък от Юда, който се беше върнал от народите, сред които беше разпръснат, за да живее в земята на Юда,+  а именно мъжете, жените, децата, царските дъщери+ и всяка душа, която главният телохранител Навузардан+ беше поверил на Годолия,+ синът на Ахикам,+ син на Сафан,+ както и пророк Йеремия и Варух,+ синът на Нирия.  Те отидоха в Египет,+ понеже не послушаха гласа на Йехова. И стигнаха до Тафнес.+  Тогава словото на Йехова беше разкрито на Йеремия в Тафнес с думите:  „Вземи големи камъни и ги покрий с хоросан на тухлената тераса пред входа на фараоновия дом в Тафнес, пред очите на юдеите.+ 10  И им кажи: ‘Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: „Ето, ще изпратя да доведат вавилонския цар Навуходоносор,+ моят служител,+ и ще поставя престола му на камъните, които покрих, и той ще разпъне над тях разкошния си шатър. 11  Ще дойде и ще порази египетската земя.+ И който е за смъртоносна болест, ще умре от смъртоносна болест. Който е за плен, ще отиде в плен. Който е за меч, ще загине от меч.+ 12  А аз ще запаля огън в храмовете на египетските богове.+ Царят ще ги изгори и ще ги отведе в плен, ще се наметне с египетската земя, както пастир се намята със своята дреха,+ и ще си тръгне оттам с мир. 13  Ще строши стълбовете във Вет–семес*, който е в Египет, и ще опожари храмовете на египетските богове.“’“

Бележки под линия

Буквално: „Дома на слънцето“.