Йеремия 42:1-22

42  Тогава всички военачалници, както и Йоанан,+ синът на Кария, Йезания*,+ синът на Осаия,+ и целият народ, от най–малкия до най–големия, отидоха  при пророк Йеремия и му казаха: „Чуй, молим те, молбата ни за благоволение и се помоли за нас на Йехова, твоят Бог,+ за целия този остатък, защото бяхме много, но останахме малко,+ както сам виждаш.  И нека Йехова, твоят Бог, ни каже по кой път да ходим и какво трябва да правим.“+  А пророк Йеремия им каза: „Добре, ще се помоля на Йехова, вашият Бог, както ми казахте,+ и ще ви предам всяка дума, с която Йехова ще ви отговори.+ Няма да премълча нито дума.“+  А те казаха на Йеремия: „Нека Йехова бъде истинен и верен свидетел против нас,+ ако не постъпим според думите, които Йехова, твоят Бог, ще ни изпрати чрез тебе.+  Било то за добро, или за зло, ще послушаме гласа на Йехова, нашият Бог, при когото те изпращаме, за да ни бъде добре, поради това че слушаме гласа на Йехова, нашият Бог.“+  И ето, след десет дни словото на Йехова беше разкрито на Йеремия.+  Затова той повика Йоанан, синът на Кария, всички военачалници, които бяха с него, както и целия народ, от най–малкия до най–големия,+  и им каза: „Това казва Йехова, Богът на Израил, при когото ме изпратихте, за да представя пред него молбата ви за благоволение:+ 10  ‘Ако останете в тази земя,+ ще ви съградя и няма да ви разруша, ще ви засадя и няма да ви изкореня,+ защото ще съжаля за бедствието, което ви нанесох.+ 11  Не се страхувайте от вавилонския цар, от когото се боите.’+ ‘Не се страхувайте от него+ — казва Йехова, — защото аз съм с вас, за да ви спася и да ви избавя от неговите ръце.+ 12  Ще проявя милост към вас и той ще се смили над вас и ще ви върне в земята ви.+ 13  Но ако кажете „Няма да живеем в тази земя!“ и не послушате гласа на Йехова, вашият Бог,+ 14  а кажете „Ще отидем в Египет,+ където няма да виждаме война, няма да чуваме звук на рог и няма да гладуваме, и там ще живеем!“,+ 15  тогава чуйте словото на Йехова вие, които останахте от Юда! Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: „Ако решите да отидете в Египет и наистина отидете, за да живеете там като пришелци,+ 16  тогава мечът, от който се страхувате, ще ви настигне в Египет+ и гладът, от който изпитвате ужас, ще ви последва в Египет,+ и там ще умрете.+ 17  И всички, които решат да отидат в Египет, за да живеят там като пришелци, ще умрат от меч, от глад и от смъртоносна зараза.+ Никой от тях няма да оцелее, нито да избяга от бедствието, което ще им нанеса.“’+ 18  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: ‘Както излях гнева си и яростта си върху жителите на Йерусалим,+ така ще излея яростта си върху вас, ако отидете в Египет, и ще се превърнете в пример за проклятие и в ужасна гледка, ще станете за проклятие и за срам+ и никога вече няма да видите това място.’+ 19  Йехова ви предупреждава, вас, които останахте от Юда. Не отивайте в Египет!+ Не забравяйте, че днес станах свидетел против вас,+ 20  че съгрешихте против душите си,+ като ме изпратихте при Йехова, вашият Бог, с думите: ‘Помоли се за нас на Йехова, нашият Бог, и всичко, което нашият Бог, Йехова, ти каже, ни предай, както ти го е казал, и ние ще направим така.’+ 21  И ето, аз ви предавам това, но вие няма да послушате гласа на Йехова, вашият Бог, нито каквото и да било от онова, за което ме изпрати при вас.+ 22  Затова знайте, че ще умрете от меч,+ от глад и от смъртоносна зараза на мястото, където искате да отидете и да живеете като пришелци.“+

Бележки под линия

В 4Ца 25:23 е Яазания, а в Йер 43:2 е Азария.