Йеремия 40:1-16

40  Това е словото, което Йехова разкри на Йеремия, след като главният телохранител Навузардан+ пусна Йеремия от Рама,+ където беше окован сред другите изгнаници от Йерусалим и от Юда, които отиваха в изгнание във Вавилон.+  Тогава главният телохранител взе Йеремия и му каза: „Йехова, твоят Бог, каза, че ще нанесе такова бедствие на това място.+  Йехова изпълни това и направи както беше казал, защото вие съгрешихте срещу Йехова и не послушахте гласа му. Поради тази причина ви сполетяха тези неща.+  Ето, днес те освобождавам от оковите, които са на ръцете ти. Ако искаш, ела с мене във Вавилон. Ела, и аз ще се погрижа за тебе.+ Но ако не искаш да дойдеш с мене във Вавилон, остани тук. Виж, цялата земя е пред тебе! Отиди там, където смяташ за добре и където искаш да отидеш!“+  И докато той размишляваше къде да отиде, Навузардан му каза: „Върни се при Годолия,+ синът на Ахикам,+ син на Сафан,+ когото вавилонският цар постави над юдейските градове, и остани при него сред народа или отиди, където искаш да отидеш.“+ Тогава главният телохранител му даде храна и подарък и го пусна.+  Така Йеремия дойде в Масфа+ при Годолия,+ синът на Ахикам, и остана при него сред народа, който беше останал в земята.  И всички военачалници на войската, които бяха в земята,+ както и техните хора, чуха, че вавилонският цар беше поставил Годолия, синът на Ахикам, над тази земя и му беше поверил мъжете, жените, децата и бедните хора от народа*, които не бяха отведени в изгнание във Вавилон.+  Тогава те дойдоха при Годолия в Масфа — Исмаил,+ синът на Натания, Йоанан+ и Йонатан, синовете на Кария, Сараия, синът на Танумет, синовете на нетофатеца+ Офи и Йезания,+ синът на един маахатец,+ — те и хората им.+  А Годолия,+ синът на Ахикам,+ син на Сафан,+ се закле+ пред тях и пред хората им с думите: „Не се страхувайте да служите на халдейците! Останете в земята и служете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.+ 10  Аз ще остана в Масфа,+ за да се застъпвам за вас пред халдейците. А вие берете грозде,+ летни плодове* и маслини, събирайте ги в своите съдове и останете в градовете, които завзехте.“ 11  И всички юдеи, които бяха в Моав, сред синовете на Амон и в Едом, както и онези, които бяха във всички други земи,+ чуха, че вавилонският цар беше оставил остатък в Юда и беше поставил над него Годолия,+ синът на Ахикам, син на Сафан. 12  Тогава всички юдеи започнаха да се връщат от всички места, по които бяха разпръснати, и идваха в земята на Юда при Годолия в Масфа.+ И събраха много грозде и летни плодове. 13  А Йоанан,+ синът на Кария,+ и всички военачалници, които бяха в земята,+ дойдоха при Годолия в Масфа 14  и му казаха: „Не знаеш ли, че Ваалис, царят на Амоновите синове,+ изпрати Исмаил,+ синът на Натания,+ да убие душата ти?“ Но Годолия, синът на Ахикам, не им повярва.+ 15  Тогава Йоанан,+ синът на Кария, каза тайно на Годолия в Масфа: „Отивам да убия Исмаил, синът на Натания, и никой няма да разбере за това.+ Защо той да убие душата ти и защо да бъде разпръснат целият народ на Юда, който е събран около тебе, и да бъде погубен остатъкът от Юда?“+ 16  Но Годолия,+ синът на Ахикам,+ каза на Йоанан, синът на Кария: „Не прави това, защото не е вярно онова, което казваш за Исмаил.“+

Бележки под линия

Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“.
Става дума най–вече за смокини и може би за фурми.