Йеремия 38:1-28

38  Сефатия, синът на Матан, Годолия, синът на Пасхор, Юхал,+ синът на Селемия, и Пасхор, синът на Малхия,+ чуха думите, с които Йеремия се обърна към целия народ:+  „Това казва Йехова: ‘Който остане в този град, ще умре от меч,+ от глад+ и от смъртоносна зараза,+ но който излезе при халдейците, ще остане жив, ще придобие душата си като плячка и ще живее.’+  Това казва Йехова: ‘Този град наистина ще бъде предаден в ръцете на войската на вавилонския цар и той ще го превземе.’“+  Тогава князете казаха на царя: „Молим те, нека този човек бъде наказан със смърт,+ защото обезсърчава воините, които останаха в града, както и целия народ, като им говори такива думи!+ Понеже този човек не иска мир за града, но бедствие.“  А цар Седекия каза: „Ето, той е в ръцете ви, защото царят не може да ви се противопостави в нищо.“+  И те взеха Йеремия и го хвърлиха в кладенеца* на Малхия,+ царският син, в Двора на стражата.+ И спуснаха Йеремия долу с въжета. А в кладенеца нямаше вода, но само тиня, и Йеремия затъна в тинята.+  Но етиопецът+ Авдемелех, който беше евнух и служеше в двореца на царя, чу, че Йеремия бил хвърлен в кладенеца. А царят седеше при Вениаминовата порта.+  И Авдемелех излезе от царския дворец и каза на царя:  „О, господарю мой, царю, тези хора извършиха зло с това, което причиниха на пророк Йеремия, като го хвърлиха в кладенеца. Той ще умре+ там от глад,+ защото в града вече няма хляб.“ 10  Тогава царят заповяда на етиопеца Авдемелех: „Вземи със себе си трийсет души и извади пророк Йеремия от кладенеца, преди да е умрял!“+ 11  И Авдемелех взе със себе си хората, отиде в царския дворец в помещенията под съкровищницата+ и взе оттам стари дрипи и парцали и ги спусна с въжета при Йеремия в кладенеца.+ 12  Тогава етиопецът Авдемелех каза на Йеремия: „Постави, моля те, дрипите и парцалите под мишниците си, под въжетата!“ И Йеремия направи така.+ 13  После издърпаха Йеремия с въжетата и го извадиха от кладенеца. И Йеремия остана в Двора на стражата.+ 14  И цар Седекия изпрати хора да доведат пророк Йеремия при него+ при третия вход,+ който беше в дома на Йехова.+ И царят каза на Йеремия: „Ще те попитам нещо, но недей да криеш нищо от мене!“+ 15  А Йеремия отвърна на Седекия: „Ако ти кажа, ще ме накажеш със смърт. И ако ти дам съвет, няма да ме послушаш.“+ 16  Тогава цар Седекия се закле тайно пред Йеремия: „Както е сигурно, че е жив Йехова, който ни даде живота*,+ така е сигурно, че няма да те накажа със смърт, нито ще те предам в ръцете на онези, които искат душата ти.“+ 17  А Йеремия отвърна на Седекия: „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства,+ Богът на Израил:+ ‘Ако излезеш при князете на вавилонския цар,+ душата ти ще остане жива, а този град няма да бъде опожарен. Ще останете живи и ти, и домът ти.+ 18  Но ако не излезеш при князете на вавилонския цар, градът ще бъде предаден в ръцете на халдейците и те ще го опожарят,+ а ти няма да избягаш от ръцете им.’“+ 19  Тогава цар Седекия каза на Йеремия: „Страхувам се от юдеите, които се предадоха на халдейците.+ Понеже халдейците могат да ме предадат в техните ръце и те да се отнесат унизително към мене.“+ 20  Йеремия обаче му каза: „Няма да те предадат. Послушай, моля те, гласа на Йехова относно това, което ти казвам, и ще ти бъде добре+ и душата ти ще остане жива! 21  Но ако не излезеш,+ ето какво ми показа Йехова: 22  Виж, всички жени, които останаха в двореца на юдейския цар,+ са изведени при князете на вавилонския цар+ и казват:‘Онези, които бяха в мир с тебе, те измамиха+ и те победиха.+Накараха крака ти да затъне в тинята и после те изоставиха.’+ 23  Всичките ти жени и синовете ти са изведени при халдейците, а ти също няма да избягаш от ръцете им,+ но ръцете на вавилонския цар ще те хванат и заради тебе градът ще бъде опожарен.“+ 24  Тогава Седекия каза на Йеремия: „Нека никой не научава за това, за да не умреш! 25  Ако князете+ чуят, че съм говорил с тебе, и дойдат при тебе и ти кажат ‘Кажи ни, молим те, какво каза на царя! Недей да криеш нищо от нас и няма да те убием! За какво говори царят с тебе?’, 26  ти им отговори: ‘Молех царя за неговото благоволение, за да не ме връща в къщата на Йонатан,+ та да не умра там.’“ 27  След това всички князе дойдоха при Йеремия и започнаха да го разпитват. Но той им отговаряше, както му беше заповядал царят.+ И те престанаха да го разпитват, защото не разбраха нищо за разговора. 28  А Йеремия остана в Двора на стражата+ до деня, в който Йерусалим беше превзет.+ И всичко, което той каза, се изпълни, когато Йерусалим беше превзет.+

Бележки под линия

Или: „цистерната“.
Буквално: „душата“.