Йеремия 36:1-32

36  Това е словото, което Йехова разкри на Йеремия в четвъртата година на юдейския цар Йоаким,+ синът на Йосия:  „Вземи един свитък+ и запиши в него всички думи,+ които ти казах против Израил, против Юда+ и против всички народи+ от деня, когато започнах да ти говоря, от дните на Йосия, до днес.+  Може би домът на Юда ще чуе за всички бедствия, които мисля да му нанеса,+ та всички ще се върнат от лошия си път,+ а аз ще простя прегрешението и греха им.“+  И Йеремия повика Варух,+ синът на Нирия, за да може Варух да запише в свитък, в книга, думите на Йеремия — всички думи, които Йехова беше казал на Йеремия.+  Тогава Йеремия нареди на Варух: „Аз съм затворен и не мога да отида в дома на Йехова.+  Затова отиди ти и прочети от свитъка думите на Йехова,+ които записа, както ти казах, за да ги чуе народът в дома на Йехова в деня на поста.+ Прочети ги на целия народ на Юда, който идва от своите градове.+  Може би молбите им за благоволение ще стигнат до Йехова+ и всеки ще се върне от лошия си път,+ защото Йехова извести за голям гняв и ярост против този народ.“+  И Варух,+ синът на Нирия, направи както му нареди пророк Йеремия, и прочете от книгата+ думите на Йехова в дома на Йехова.+  В петата година на юдейския цар Йоаким,+ синът на Йосия, през деветия месец,+ всички жители на Йерусалим и всички хора, които дойдоха от градовете на Юда в Йерусалим, обявиха пост пред Йехова.+ 10  А Варух прочете от книгата думите на Йеремия пред целия народ в дома на Йехова, в трапезарията+ на Гемария,+ синът на преписвача+ Сафан,+ в горния двор, при новата порта на дома на Йехова.+ 11  А когато Михаия, синът на Гемария, син на Сафан,+ чу всичките думи на Йехова от книгата, 12  отиде в царския дворец, в трапезарията на секретаря, а там седяха всички князе — секретарят Елисама+ и Делаия,+ синът на Семаия, както и Елнатан,+ синът на Аховор,+ Гемария,+ синът на Сафан,+ Седекия, синът на Ханания, и всички други князе. 13  И Михаия+ им каза всички думи, които беше чул, когато Варух четеше на народа от книгата.+ 14  Тогава князете изпратиха при Варух+ Йехуди,+ синът на Натания, син на Селемия, син на Хусий, за да му каже: „Вземи свитъка, от който четеше на народа, и ела!“ И Варух, синът на Нирия, взе свитъка и отиде при тях.+ 15  А те му казаха: „Седни, молим те, и ни го прочети, за да чуем.“ И Варух+ им го прочете. 16  И щом чуха всички тези думи, те се спогледаха изплашено и казаха на Варух: „Непременно ще кажем на царя всички тези думи.“+ 17  И попитаха Варух: „Кажи ни, молим те, как записа тези негови думи?“+ 18  А Варух им отговори: „Той ми каза всички тези думи със собствената си уста и аз ги записах в книгата с мастило.“+ 19  Тогава князете казаха на Варух: „Отиди и се скрий заедно с Йеремия, за да не знае никой къде сте.“+ 20  След това отидоха в двора+ при царя, като оставиха свитъка в трапезарията+ на секретаря Елисама,+ и казаха на царя всички думи, които бяха чули. 21  А царят изпрати Йехуди+ да донесе свитъка. И той го донесе от трапезарията на секретаря+ Елисама+ и започна да го чете на царя и на всички князе, които стояха около царя. 22  Царят седеше в зимната къща,+ а това беше през деветия месец,+ и пред него имаше мангал,+ в който гореше огън. 23  И когато Йехуди прочиташе три–четири колони, царят ги отрязваше с писарския нож и ги хвърляше в огъня, който гореше в мангала, докато целият свитък не се озова в огъня, който гореше в мангала.+ 24  Те не се изплашиха+ и нито царят, нито някой от служителите му, които слушаха тези думи, си раздраха дрехите.+ 25  И макар че Елнатан,+ Делаия+ и Гемария+ умоляваха царя да не изгаря свитъка, той не ги послуша.+ 26  След това царят заповяда на Йерамеил, царският син, на Сараия, синът на Азриил, и на Селемия, синът на Авдиил, да хванат секретаря Варух и пророк Йеремия.+ Но Йехова ги скри.+ 27  И словото на Йехова беше разкрито отново на Йеремия, след като царят изгори свитъка с думите на Йеремия,+ които Варух+ беше записал: 28  „Вземи си друг свитък и напиши в него всички думи, които бяха в първия свитък, който юдейският цар Йоаким изгори.+ 29  И за юдейския цар Йоаким кажи: ‘Това казва Йехова: „Ти изгори онзи свитък,+ като каза: ‘Защо написа в него+ „Вавилонският цар ще дойде и ще опустоши тази земя и ще премахне от нея хората и животните“?’+ 30  Затова ето какво казва Йехова против юдейския цар Йоаким: ‘Той няма да има наследник, който да седи на Давидовия престол,+ а трупът му ще бъде хвърлен+ на жегата през деня и на студа през нощта. 31  И аз ще потърся сметка от него,+ от потомството му и от служителите му за тяхното прегрешение+ и ще нанеса на тях, на жителите на Йерусалим и на хората в Юда всички бедствия, които изрекох против тях,+ но те не слушаха.’“’“+ 32  И Йеремия взе друг свитък и го даде на секретаря+ Варух, синът на Нирия, който записа в него думите на Йеремия+ — всички думи от книгата, която юдейският цар Йоаким беше изгорил в огън.+ И бяха добавени още много думи като тези.

Бележки под линия