Йеремия 33:1-26

33  Словото на Йехова беше разкрито на Йеремия за втори път, докато беше затворен в Двора на стражата:+  „Това казва Йехова, който създаде+ земята, Йехова, който я сътвори+ и я утвърди+ — името му е Йехова:+  ‘Призови ме и ще ти отговоря,+ ще ти кажа велики и неразбираеми неща, които не са ти известни.’“+  „Това казва Йехова, Богът на Израил, за къщите в този град и за дворците на царете на Юда, които ще бъдат съборени поради обсадните насипи и поради меча,+  и за онези, които идват да воюват срещу халдейците и да напълнят това място с труповете си, защото ще ги убия в гнева си и в яростта си+ и поради техните зли дела ще скрия лицето си от този град:+  ‘Ето, аз ще го възстановя и ще възвърна здравето му.+ Ще ги излекувам и ще им дам изобилие от мир и истина.+  Ще върна от плен народа на Юда и народа на Израил,+ ще ги възстановя и ще бъдат както в началото.+  Ще ги очистя от всичките им прегрешения, които извършиха против мене,+ и ще простя всичките им грехове, които извършиха против мене и с които съгрешиха против мене.+  И името на този град ще ми бъде за радост,+ за възхвала и за красота пред всички народи по земята, които ще чуят за всичкото добро, което ще им направя.+ Те ще се страхуват+ и ще треперят+ поради доброто и мира, които ще му дам.’“+ 10  „Ето какво казва Йехова: ‘На това място, за което ще казвате, че е пустош, където няма нито хора, нито домашни животни, в градовете на Юда и по улиците на Йерусалим, които ще запустеят+ и ще останат без хора, без жители и без домашни животни, пак ще се чува+ 11  глас на ликуване и глас на радост,+ глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: „Възхвалявайте Йехова, Богът на небесните войнства, защото Йехова е добър,+ неговата милост* трае до безпределни времена!“’+ ‘Те ще носят благодарствени жертви в дома на Йехова,+ защото ще върна пленените жители на тази земя, за да бъдат както в началото’+ — казва Йехова.“ 12  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘В тази пустош, където няма нито хора, нито домашни животни,+ както и във всичките ѝ градове, отново ще има пасища, на които пастирите ще водят своите стада да си почиват.’+ 13  ‘В градовете в планинската област, в градовете в низината+ и в южните градове,+ както и в земята на Вениамин,+ в околностите на Йерусалим+ и в градовете на Юда+ стадата ще минават под ръцете на онзи, който ги брои’+ — казва Йехова.“ 14  „‘Ето, идват дни+ — казва Йехова, — когато ще изпълня обещанието, което дадох+ на Израилевия дом+ и на Юдовия дом. 15  В тези дни и в това време ще издигна праведен потомък*+ на Давид и той ще постъпва справедливо и праведно в земята.+ 16  В тези дни Юда ще се спаси+ и Йерусалим ще живее в безопасност.+ И градът ще се нарича „Йехова е нашата праведност“.’“+ 17  „Това казва Йехова: ‘Давид няма да остане без наследник, който да седи на престола на Израилевия дом.+ 18  И левитските свещеници няма да останат без потомък пред мене, за да принася той всеки ден принос за изгаряне, да изгаря зърнен принос и да принася жертви.’“+ 19  Словото на Йехова беше разкрито отново на Йеремия с думите: 20  „Това казва Йехова: ‘Ако можете да развалите договора ми с деня и договора ми с нощта, за да не настъпват денят и нощта навреме,+ 21  тогава ще можете да развалите и договора ми с моя служител Давид,+ за да няма син, който да царува на неговия престол,+ и договора ми с левитските свещеници, моите служители.+ 22  Както не може да бъде преброено небесното войнство, нито може да бъде премерен морският пясък,+ така ще увелича потомството на служителя си Давид и на левитите, които ми служат.’“+ 23  Словото на Йехова беше разкрито отново на Йеремия с думите: 24  „Нима не забеляза, че хората от този народ казват ‘Йехова ще отхвърли двата рода, които избра’?+ Те се отнасят с презрение към моя народ+ и за тях той вече не е народ. 25  Това казва Йехова: ‘Както е сигурно, че сключих договор с деня и нощта+ и определих небесните и земните постановления,+ 26  така е сигурно, че няма да отхвърля потомството на Яков и на своя служител Давид,+ а ще взема от потомството му владетели, които да бъдат над потомството на Авраам, Исаак и Яков. Ще събера техния пленен народ+ и ще се смиля над него.’“+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „праведна издънка“.