Йеремия 32:1-44

32  Това е словото, което Йехова разкри на Йеремия в десетата година на юдейския цар Седекия,+ която беше осемнайсетата година на Навуходоносор.+  В това време войските на вавилонския цар обсаждаха Йерусалим,+ а пророк Йеремия беше затворен в Двора на стражата,+ който се намираше в двореца на юдейския цар,  защото юдейският цар Седекия го беше затворил+ и казал: „Защо пророкуваш+ с думите: ‘Това казва Йехова: „Ето, ще предам този град в ръцете на вавилонския цар и той ще го превземе.+  А юдейският цар Седекия няма да избяга от ръцете на халдейците, ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, ще говори с него лице в лице и ще се гледа с него очи в очи.“+  „Той ще отведе Седекия във Вавилон. И Седекия ще остане там, докато не насоча вниманието си към него+ — казва Йехова. — Макар че воювате с халдейците, няма да победите!“’“+  А Йеремия каза: „Словото на Йехова ми беше разкрито с думите:  ‘При тебе ще дойде Анамеил, синът на Салум, чичо ти по бащина линия, и ще ти каже: „Купи моята нива в Анатот,+ защото на тебе принадлежи правото за откупуване и можеш да я купиш.“’“+  И според словото на Йехова Анамеил, синът на чичо ми по бащина линия, дойде при мене в Двора на стражата+ и ми каза: „Купи, моля те, моята нива в Анатот,+ в земята на Вениамин,+ защото на тебе принадлежи правото да я наследиш и имаш правото да я откупиш. Купи я за себе си!“ Тогава разбрах, че това беше словото на Йехова.+  Така купих от Анамеил,+ синът на чичо ми по бащина линия, нивата в Анатот.+ И му претеглих парите:+ седем сикъла и десет сикъла сребро. 10  Написах договор,+ запечатах+ го и повиках свидетели,+ когато претеглях+ парите на везните. 11  След това взех договора за покупката, който беше запечатан според заповедта и наредбите,+ както и договора, който остана незапечатан, 12  и дадох договора на Варух,+ синът на Нирия,+ син на Маасия, пред очите на Анамеил, синът на чичо ми по бащина линия, и пред очите на свидетелите, които подписаха договора,+ пред очите на всички юдеи, които седяха в Двора на стражата.+ 13  Тогава заповядах пред тях на Варух: 14  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: ‘Вземи договорите — договора за покупката, който беше запечатан, както и незапечатания договор+ — и ги постави в глинен съд, за да се запазят за дълго време.’ 15  Защото това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: ‘Ще продължат да бъдат купувани къщи, ниви и лозя в тази земя.’“+ 16  И след като дадох договора за покупката на Варух,+ синът на Нирия,+ започнах да се моля+ на Йехова с думите: 17  „О, Върховни господарю Йехова!+ Ти създаде небесата и земята със своята голяма сила+ и могъща десница.+ Нищо не е невъзможно за тебе,+ 18  който проявяваш милост* към хиляди+ и за прегрешението на бащите връщаш в пазвата на синовете им.+ Ти си истинският Бог, великият+ и могъщият,+ чието име+ е Йехова, Богът на небесните войнства.+ 19  Велики са твоите намерения+ и изобилни са твоите дела.+ Очите ти гледат всички пътища на човешките синове,+ за да дадеш на всекиго според пътищата му и според плодовете на делата му.+ 20  Ти извърши знамения и чудеса в египетската земя, които са известни и до днес в Израил и сред другите хора,+ за да си създадеш име, каквото имаш днес.+ 21  Изведе своя народ, Израил, от египетската земя+ със знамения и чудеса,+ със силна ръка и могъща десница и с вдъхващи голям страх дела.+ 22  Даде им тази земя, за която се беше заклел пред прадедите им, че ще им я дадеш,+ земя, в която текат мляко и мед.+ 23  Те дойдоха в нея и я превзеха,+ но не послушаха гласа ти и не постъпваха според закона ти.+ Не правеха нищо от онова, което им заповяда,+ и затова им причини всички тези бедствия.+ 24  Ето, като издигна обсадни насипи,+ войската се приближи до града, за да го превземе,+ и градът ще бъде предаден в ръцете на халдейците, които воюват против него,+ ще бъде предаден чрез меч,+ глад+ и смъртоносна зараза.+ Става онова, което ти каза, и самият ти виждаш това.+ 25  Но ти, Върховни господарю Йехова, ми казваш ‘Купи нивата с пари+ и повикай свидетели’,+ макар че градът ще бъде предаден в ръцете на халдейците.“+ 26  Тогава словото на Йехова беше разкрито на Йеремия с думите: 27  „Аз съм Йехова, Богът на всеки човек.+ Има ли нещо невъзможно за мене?+ 28  Затова ето какво казва Йехова: ‘Ще предам този град в ръцете на халдейците и в ръцете на вавилонския цар Навуходоносор, и той ще го превземе.+ 29  Халдейците, които воюват против града, ще влязат в него, ще го запалят и ще го опожарят,+ него и къщите, по чиито покриви принасяха жертвен дим на Ваал и изливаха приноси за изливане на други богове, за да ме оскърбят.’+ 30  ‘Още от младостта си синовете на Израил и синовете на Юда вършат онова, което е лошо в моите очи.+ Синовете на Израил ме оскърбяват с делата на ръцете си+ — казва Йехова. — 31  Защото от деня, когато го построиха, до днес този град предизвиква в мене само гняв+ и ярост. Ще го премахна, за да не бъде вече пред лицето ми,+ 32  поради всичкото зло, което синовете на Израил+ и синовете на Юда+ вършеха, за да ме оскърбят+ — те, техните царе,+ князе,+ свещеници+ и пророци,+ народът на Юда и жителите на Йерусалим. 33  Обръщаха ми гръб и не ме поглеждаха,+ макар че ги учех, ставах рано и ги учех, но никой от тях не слушаше, за да приеме поука*.+ 34  Поставяха отвратителните си идоли в дома, който се нарича с моето име, за да го омърсят.+ 35  Издигаха свещените височини на Ваал,+ които са в долината на Еномовия син,+ за да изгарят синовете и дъщерите си в огън+ като жертва за Молох+ — нещо, което никога не съм им заповядвал,+ нито ми е идвало на ум* да вършат такова отвратително нещо,+ и така да накарат Юда да съгреши.’+ 36  Затова ето какво казва Йехова, Богът на Израил, за града, за който вие казвате, че ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар чрез меч, глад и смъртоносна зараза:+ 37  ‘Ще ги събера от всички земи, по които ще ги разпръсна в гнева си, в яростта си и в голямото си негодувание.+ Ще ги върна на това място и ще им позволя да живеят в безопасност.+ 38  Те ще бъдат мой народ,+ а аз ще бъда техен Бог.+ 39  Ще им дам едно сърце+ и един път, за да се боят от мене винаги, за тяхно добро и за доброто на синовете им след тях.+ 40  Ще сключа с тях траен договор,+ че няма да се отвърна от тях и че ще им правя добро.+ Ще вложа в сърцето им страх от мене, за да не отстъпят от мене.+ 41  Ще се радвам за тях, когато им правя добро,+ и ще ги засадя с вярност в тази земя,+ с цялото си сърце и с цялата си душа.’“ 42  „Това казва Йехова: ‘Както нанесох това голямо бедствие на този народ, така ще направя за тях доброто, за което им говорех.+ 43  Ще се купуват ниви в тази земя,+ за която ще казвате: „Тя е гола пустош+ без хора и без домашни животни. Предадена е в ръцете на халдейците.“’+ 44  ‘Ще се купуват ниви с пари, ще се пишат и ще се запечатват договори+ и ще се викат свидетели+ в земята на Вениамин,+ в околностите на Йерусалим,+ в градовете на Юда,+ в градовете в планинската област, в градовете в низината*+ и в южните+ градове, защото ще върна пленените им синове’+ — казва Йехова.“

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Буквално: „в сърцето“.
Или: „Шефела“.