Йеремия 30:1-24

30  Това е словото, което Йехова разкри на Йеремия с думите:  „Това казва Йехова, Богът на Израил: ‘Запиши си в книга всички думи, които ще ти кажа!+  „Ето, идват дни — казва Йехова, — когато ще събера своя пленен народ, Израил и Юда+ — казва Йехова, — и ще ги върна в земята, която дадох на техните прадеди, и те ще я притежават отново.“’“+  Това са думите, които Йехова каза на Израил и Юда.  Ето какво казва Йехова: „Чуваме викове на страх, цари ужас+ и няма мир.  Разпитайте, моля ви, и вижте дали някой мъж ражда. Защо виждам как всеки мъж се държи за кръста като родилка+ и лицето му е пребледняло?+  Ах, този ден е велик,+ няма друг като него!+ Това е време на беда за Яков.+ Но той ще бъде спасен от нея.“  „В този ден — казва Йехова, Богът на небесните войнства — ще строша ярема от врата им и ще разкъсам ремъците им.+ Те няма вече да служат на чужденци,  а ще служат на Йехова, техният Бог, и на Давид, техният цар,+ когото ще им назнача.“+ 10  „А ти, служителю мой, Якове, не се страхувай! — казва Йехова. — Не се плаши, Израиле!+ Защото ще те спася от далечна земя и потомците ти от земята, където са в плен.+ Яков ще се върне, ще бъде спокоен и безгрижен и няма да има кой да го плаши.“+ 11  „Защото аз съм с тебе — казва Йехова, — за да те спася.+ Ще унищожа народите, сред които те разпръснах,+ но тебе няма да те унищожа.+ Ще те накажа колкото е необходимо, няма да те оставя ненаказан.“+ 12  Това казва Йехова: „Няма лек за болестта ти.+ Раната ти е неизлечима.+ 13  Никой не се застъпва за тебе, за да оздравее раната ти.+ Няма лек, нито лечение за тебе.+ 14  Всичките ти любовници те забравиха+ и не те търсят. Защото те поразих с вражески удар,+ с жестоко наказание,+ поради многото ти прегрешения.+ Греховете ти станаха многобройни.+ 15  Защо плачеш поради бедствието си?+ Болката ти не престава поради многото ти прегрешения. Греховете ти станаха многобройни.+ Аз ти причиних това. 16  Наистина, всички онези, които те поглъщат, ще бъдат погълнати+ и всичките ти противници ще отидат в плен.+ Онези, които те ограбват, ще бъдат ограбени и всички, които те опустошават, ще предам на опустошение.“+ 17  „Ще направя така, че да оздравееш, и ще излекувам раните ти+ — казва Йехова. — Наричаха те прогонена жена:+ ‘Това е Сион, онази, която никой не търси.’“+ 18  Това казва Йехова: „Ето, ще събера пленниците от шатрите на Яков,+ ще се смиля над шатрите му. Градът ще бъде изграден отново на своя хълм+ и укрепените му кули ще стоят на определеното си място.+ 19  От тях ще се чува благодарност и гласовете на онези, които се смеят.+ Ще ги направя многобройни и няма да бъдат малко.+ Ще увелича броя им и няма да бъдат незначителни.+ 20  Синовете му ще бъдат както в миналото и цялото му множество ще се утвърди пред мене.+ И аз ще потърся сметка от всички, които го потискат.+ 21  От него ще произлезе водачът му,+ отсред него ще се появи владетелят му.+ Ще му позволя да се приближи до мене и той ще дойде при мене.“+ „Защото кой би се осмелил да дойде при мене?+ — казва Йехова. — 22  Вие ще бъдете мой народ,+ а аз ще бъда ваш Бог.“+ 23  Ето, задава се буря от Йехова, неговият гняв, вихър, който помита всичко пред себе си.+ Ще се стовари върху главата на злите.+ 24  Йехова няма да отвърне пламтящия си гняв, докато не извърши и не изпълни намеренията на своето сърце.+ В последните дни ще размишлявате за това.+

Бележки под линия