Йеремия 3:1-25

3  Казва се: „Ако някой отпрати жена си, а тя си отиде от него и стане жена на друг мъж, той не може да се върне при нея.“+ Нима тази земя не е съвсем омърсена?+ „А ти*, като блудстваше с многото си любовници,+ може ли да се върнеш при мене?+ — казва Йехова. —  Вдигни очи към отъпканите пътеки и виж!+ Къде ли не са блудствали с тебе?+ Ти седеше и чакаше любовниците си покрай пътищата, както арабин чака в пустинята.+ Омърсяваш земята с блудството си и със злите си дела.+  Затова престанаха обилните дъждове+ и няма даже пролетен дъжд.+ Челото ти стана като чело на блудница. Не изпитваш никакъв срам.+  Призоваваш ли ме сега с думите: ‘Татко,+ ти си ми близък приятел още от младостта ми!+  Ще се гневиш ли до безпределни времена и ще гледаш ли вечно греховете ни?’+ Ето, говориш така, а продължаваш да вършиш зло, като преуспяваш в това.“+  И в дните на цар Йосия+ Йехова ми каза: „‘Виждаш ли какво прави невярната жена Израил?+ Отива на всяка висока планина+ и под всяко клонесто дърво,+ за да блудства.+  И след всичко, което извърши, аз ѝ казвах да се върне при мене, но тя не се върна.+ А Юда гледаше невярната си сестра.+  Като видях това, отпратих невярната Израил заради прелюбодейството, което извърши,+ и ѝ дадох свидетелство за развод.+ А Юда, нейната невярна сестра, не се изплаши, но и тя отиде да блудства.+  Тя блудстваше поради лекомислието си, омърсяваше земята+ и прелюбодействаше с камъните и дърветата.+ 10  Въпреки всичко това невярната ѝ сестра Юда не се върна при мене с цяло сърце,+ а престорено’+ — казва Йехова.“ 11  Йехова ми каза: „Невярната Израил се оказа с по–праведна душа от невярната Юда.+ 12  Отиди и разгласи тези думи на севера,+ като кажеш: ‘„Върни се при мене, отстъпнице Израил!“ — казва Йехова.’+ ‘„Няма да ви гледам разгневено,+ защото съм лоялен“+ — казва Йехова.’ ‘„Няма да изпитвам гняв до безпределни времена.+ 13  Обърни внимание на греха си, защото извърши прегрешение срещу Йехова, твоят Бог!+ Насочваше пътищата си в различни посоки, като отиваше при чужденците+ под всяко клонесто дърво.+ А вие не слушахте моя глас“ — казва Йехова.’“ 14  „Върнете се при мене, синове отстъпници!+ — казва Йехова. — Защото ви станах съпруг*+ и ще ви взема, ще взема по един от град и по двама от племе, и ще ви заведа на Сион.+ 15  Ще ви дам пастири, които са угодни на сърцето ми,+ и те ще ви хранят с познание и с прозрение*.+ 16  В тези дни ще станете многобройни и плодовити в земята — казва Йехова.+ — Повече няма да казвате ‘Ковчегът на договора на Йехова!’,+ нито ще размишлявате за него*, няма да си спомняте за него,+ нито ще ви липсва, и никога вече няма да направите друг. 17  Тогава ще нарекат Йерусалим престол на Йехова+ и всички народи ще се събират+ в Йерусалим, за да възхваляват там името на Йехова,+ и вече няма да следват своето упорито и зло сърце.“+ 18  „В тези дни домът на Юда ще ходи заедно+ с дома на Израил+ и те ще тръгнат от северната земя към земята, която дадох като наследство на вашите прадеди.+ 19  И казах: ‘Само с каква радост те поставих между синовете и ти дадох хубавата земя,+ наследството, на което се възхищават народите!’ И казах още: ‘Ще ме призовавате с думите „Татко мой!“+ и няма да престанете да ме следвате.’ 20  ‘Но както жена изневерява на мъжа си,+ така и вие, потомци на Израил, ми изневерихте’+ — казва Йехова.“ 21  По отъпканите пътеки се чуват риданията и молбите на Израилевите синове. Защото те изкривиха пътя си,+ забравиха своя Бог, Йехова.+ 22  „Върнете се при мене, синове отстъпници!+ Ще ви излекувам от вашето отстъпничество.“+ „Ето ни! Идваме при тебе, защото ти, Йехова, си нашият Бог.+ 23  Наистина, хълмовете и врявата по планините+ са измама.+ Наистина, от Йехова, нашият Бог, идва спасението на Израил.+ 24  А срамният бог+ поглъщаше труда на прадедите ни още от младостта ни, техните говеда, овце и кози, техните синове и дъщери. 25  Лежим в срама си+ и нашето унижение ни покрива.+ Защото вършехме грехове спрямо Йехова, нашият Бог+ — ние и бащите ни, от младостта ни чак до днес,+ — и не послушахме гласа на Йехова, нашият Бог.“+

Бележки под линия

Отнася се за Йерусалим или Сион, за които се говори в женски род.
Буквално: „собственик“, „господар“.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Буквално: „нито ще ви дойде в сърцето“.