Йеремия 26:1-24

26  Това е словото, което Йехова разкри в началото на царуването на юдейския цар Йоаким,+ синът на Йосия:  „Това казва Йехова: ‘Застани в двора на дома на Йехова+ и извести на всички градове на Юда, които идват да се поклонят в дома на Йехова, думите, които ще ти наредя да им кажеш!+ Не пропускай нито дума!+  Може би те ще послушат и всеки ще се върне от лошия си път,+ а аз ще съжаля за бедствието, което смятам да им нанеса поради злите им дела.+  Кажи им: „Това казва Йехова: ‘Ако не ме послушате и не започнете да живеете* според моя закон,+ който ви дадох,+  и не послушате думите на служителите ми, пророците, които изпращам при вас, ставам рано и ги изпращам, но досега не ги слушахте,+  тогава ще постъпя с този дом както с онзи в Сило+ и ще превърна този град в пример за проклятие за всички народи по земята.’“’“+  И свещениците, пророците и целият народ слушаха Йеремия, като известяваше тези думи в дома на Йехова.+  А когато Йеремия каза всичко, което Йехова му беше заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците, пророците и целият народ го хванаха и му казаха: „Ще умреш!+  Защо пророкуваш в името на Йехова ‘Този дом ще бъде като онзи в Сило+ и този град ще бъде опустошен и ще остане без жители’?“ И целият народ се насъбра около Йеремия в дома на Йехова. 10  Когато чуха тези думи, князете на Юда отидоха от двореца на царя в дома на Йехова+ и седнаха пред новата порта на Йехова.+ 11  А свещениците и пророците започнаха да говорят на князете и на целия народ: „Този човек заслужава смърт,+ защото пророкуваше за този град това, което чухте с ушите си.“+ 12  Тогава Йеремия каза на всички князе и на целия народ: „Йехова ме изпрати да пророкувам за този дом и за този град думите, които чухте.+ 13  Поправете пътищата си и делата си+ и послушайте гласа на Йехова, вашият Бог, и Йехова ще съжали за бедствието, което изрече против вас.+ 14  Що се отнася до мене, аз съм в ръцете ви.+ Правете с мене каквото смятате за добро и правилно.+ 15  Но знайте, че ако ме убиете, ще навлечете върху себе си, върху този град и върху жителите му вина за проливането на невинна кръв,+ защото Йехова наистина ме изпрати да ви известя всички тези думи.“+ 16  Тогава князете+ и целият народ казаха на свещениците и на пророците: „Този човек не заслужава смърт,+ защото ни говореше в името на Йехова, нашият Бог.“+ 17  И някои от старейшините в тази земя станаха и се обърнаха към народа, който се беше събрал*,+ с думите: 18  „Михей+ от Моресет+ пророкуваше в дните на Езекия, царят на Юда,+ и каза на целия народ на Юда: ‘Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Сион ще бъде изоран като нива+ и от Йерусалим ще остане само купчина развалини,+ а по планината на Божия дом ще израсте гора.“’+ 19  Нима Езекия, царят на Юда, и целият народ на Юда го убиха заради това? Нима той не се боеше от Йехова и не търсеше милост от* Йехова,+ така че Йехова съжали за бедствието, което беше изрекъл против тях?+ Ние обаче навличаме голяма беда на душите си.+ 20  Имаше и още един човек, който пророкуваше в името на Йехова — Урия, синът на Семаия, от Кириат–иарим.+ Той пророкуваше против този град и против тази земя със същите думи като Йеремия. 21  А когато цар Йоаким,+ силните му воини и всички князе чуха думите му, тогава царят започна да търси начин да го убие.+ И като чу за това, Урия се уплаши+ и избяга в Египет. 22  Но цар Йоаким изпрати в Египет хора — Елнатан, синът на Аховор,+ както и други с него. 23  Те доведоха Урия от Египет и го заведоха при цар Йоаким, който го уби с меч+ и хвърли тялото му в гробището на обикновените хора.“ 24  Но ръката на Ахикам,+ синът на Сафан,+ беше с Йеремия, така че той не беше предаден в ръцете на народа, за да бъде убит.+

Бележки под линия

Буквално: „ходите“.
„Който се беше събрал“ — на еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Буквално: „не смекчаваше лицето на“.