Йеремия 25:1-38

25  Това е словото, което беше разкрито на Йеремия за целия народ на Юда, в четвъртата година на юдейския цар Йоаким,+ синът на Йосия, която беше първата година на вавилонския цар Навуходоносор,  словото, което пророк Йеремия извести на целия народ на Юда и на всички жители на Йерусалим с думите:  „От тринайсетата година на юдейския цар Йосия,+ синът на Амон, до днес, през тези двайсет и три години словото на Йехова ми беше разкривано и аз ви го известявах, ставах рано и ви го известявах, но вие не слушахте.+  Йехова ви изпращаше всички свои служители, пророците, ставаше рано и ги изпращаше, но вие не чувахте+ и не слушахте внимателно+  как ви казват: ‘Върнете се, моля ви, всеки от лошия си път и от злите си дела,+ за да останете в земята, която Йехова отдавна даде на вас и на прадедите ви, за да живеете дълго в нея.+  Недейте да следвате други богове, за да им служите и да им се покланяте, и не ме оскърбявайте с делото на ръцете си, за да не ви нанеса бедствие.’+  ‘Но вие не ме слушахте — казва Йехова, — а ме оскърбявахте с делото на ръцете си, като си навличахте беда.’+  Затова ето какво казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘„Тъй като не послушахте думите ми,  ще изпратя и ще повдигна против вас всички северни племена+ — казва Йехова, — ще изпратя вавилонския цар Навуходоносор, моят служител,+ и ще ги доведа против тази земя,+ против жителите ѝ и против всички околни народи.+ Ще ги обрека на унищожение, ще ги превърна в ужасна гледка, при която хората ще подсвиркват от учудване,+ и в пустош до безпределни времена.+ 10  Ще премахна от тях гласа на ликуването и гласа на радостта,+ гласа на младоженеца и гласа на невястата,+ звука на ръчната мелница+ и светлината на светилника.+ 11  Цялата тази земя ще се превърне в пустош и в ужасна гледка, а тези народи ще служат на вавилонския цар седемдесет години.“’+ 12  ‘А когато изминат седемдесетте години,+ ще потърся сметка от вавилонския цар и от този народ поради прегрешението им+ — казва Йехова, — ще потърся сметка от цялата халдейска земя+ и ще я превърна в гола пустош до безпределни времена.+ 13  Ще изпълня против тази земя всички думи, които изрекох против нея, всичко, което е записано в тази книга, което Йеремия пророкуваше против всички тези народи,+ 14  защото те — много народи и велики царе+ — ги направиха свои слуги.+ И ще им дам заслуженото според делата им, според делата на ръцете им.’“+ 15  Това ми каза Йехова, Богът на Израил: „Вземи от ръката ми чашата с виното на гнева и дай на всички народи, при които ще те изпратя, да пият от него!+ 16  Те ще пият и ще започнат да се олюляват и да се държат като безумни поради меча, който ще изпратя сред тях.“+ 17  И аз взех чашата от ръката на Йехова и дадох на всички народи, при които Йехова ме изпрати, да пият от нея:+ 18  на Йерусалим, на градовете на Юда, на неговите царе и князе, за да се превърнат в пустош, в ужасна гледка,+ при която хората ще подсвиркват от учудване, и в пример за проклятие, както и скоро ще стане.+ 19  Дадох на фараона, египетският цар, на неговите служители и князе и на целия му народ,+ 20  на всички чужденци*, на всички царе на земята Уз,+ на всички царе на филистимската земя,+ както и на Аскалон,+ на Газа,+ на Акарон+ и на остатъка от Азот,+ 21  на Едом,+ на Моав+ и на синовете на Амон,+ 22  на всички царе на Тир+ и на всички царе на Сидон,+ на царете на острова*, който е в крайморската област, 23  както и на Дедан,+ на Тема+ и на Вуз, и на всички, които подстригват косата на слепоочията си,+ 24  на всички арабски+ царе и на всички царе на чужденците, които живеят в пустинята, 25  на всички царе на Зимрий, на всички царе на Елам+ и на всички мидийски+ царе, 26  на всички северни царе, които са близо и далече, един след друг, и на всички други земни царства по лицето на земята. А след тях ще пие и царят на Сесах*.+ 27  „Кажи им: ‘Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: „Пийте и се напийте, повръщайте и падайте, за да не станете вече+ поради меча, който ще изпратя сред вас!“’+ 28  И ако не искат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава им кажи: ‘Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Непременно ще пиете!+ 29  Защото ето, започвам да нанасям бедствие на града, който се нарича с моето име,+ та вие ли ще останете ненаказани?“’+ ‘Няма да останете ненаказани, защото ще призова меч против всички жители на земята’ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. 30  А ти им пророкувай всички тези думи и им кажи: ‘Йехова ще изреве от висините като лъв,+ от святото си обиталище ще издигне гласа си.+ Ще изреве на своето земно обиталище. Ще извика против всички жители на земята, както викат онези, които тъпчат гроздето в лина.’+ 31  ‘Ще се чува страшен шум от краищата на земята, защото Йехова води съдебен спор с народите.+ Ще се съди лично с всеки човек.+ А злите ще предаде на меча’+ — казва Йехова. 32  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Ето, бедствие минава от народ на народ,+ силна буря ще се вдигне от най–отдалечените краища на земята.+ 33  В този ден убитите от Йехова ще бъдат от единия край на земята до другия.+ Няма да бъдат оплакани, нито събрани или погребани.+ Ще станат като тор по земята.’+ 34  Плачете силно, пастири, и викайте!+ Въргаляйте се в пепел,+ водачи на стадото,+ защото дойде времето да бъдете убити и разпръснати+ и ще паднете като скъпоценен съд!+ 35  Няма да има убежище за пастирите, няма да има избавление за водачите на стадото.+ 36  Чуйте виковете на пастирите и силния плач на водачите на стадото, защото Йехова опустошава пасището им! 37  Спокойните места за живеене останаха без живот поради пламтящия гняв на Йехова.+ 38  Той излезе от скривалището си като силен млад лъв+ и земята им се превърна в ужасна гледка поради жестокия меч и поради неговия пламтящ гняв.“+

Бележки под линия

Буквално: „на цялото смесено множество“, „на цялата смесица от народи“.
Или: „крайбрежието“.
Името Сесах най–вероятно се отнася за Вавилон.