Йеремия 18:1-23

18  Това е словото, което Йехова разкри на Йеремия:  „Отиди в къщата на грънчаря+ и там ще чуеш думите ми.“  И отидох в къщата на грънчаря, а той работеше на грънчарското колело.  И грънчарят развали съда, който правеше от глината, и реши да направи от него друг съд, какъвто му се искаше.+  Тогава словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „‘О, потомци на Израил, нима не мога да постъпя с вас като този грънчар? — казва Йехова. — Ето, както е глината в ръката на грънчаря, така сте и вие в моята ръка, потомци на Израил.+  Когато кажа на някой народ и на някое царство, че ще го изкореня, съборя и унищожа,+  а този народ се отвърне от злото, за което му говорех,+ тогава ще съжаля за бедствието, което смятах да му нанеса.+  А когато кажа на някой народ и на някое царство, че ще го съградя и засадя,+ 10  а той започне да върши зло в очите ми, като не слуша гласа ми,+ тогава ще съжаля за доброто, което смятах да му направя.’ 11  Затова, моля те, кажи на народа на Юда и на жителите на Йерусалим: ‘Това казва Йехова: „Ето, приготвям против вас бедствие и замислям против вас замисъл.+ Върнете се, моля ви, всеки от лошия си път, поправете пътищата и делата си.“’“+ 12  А те отвърнаха: „Няма смисъл!+ Ще следваме своите замисли и ще постъпваме според своето упорито и зло сърце.“+ 13  Затова ето какво казва Йехова: „Попитайте, моля ви, сред народите кой е чул нещо подобно. Девицата Израил извърши нещо много ужасно.+ 14  Ще изчезне ли ливанският сняг от скалите в полето? Ще пресъхнат ли студените води, които текат от чужда земя? 15  Моят народ ме забрави,+ защото принася жертвен дим на безполезни неща+ и препъва другите в пътищата им,+ в древните пътеки,+ за да тръгнат по други пътища, по ненасипан път. 16  Затова земята му ще се превърне в ужасна гледка,+ при която ще подсвиркват от учудване до безпределни времена.+ Всеки, който мине през нея, ще гледа смаяно и ще клати глава.+ 17  Ще ги разпръсна пред врага им сякаш с източен вятър.+ Ще им обърна гръб+ и няма да ги погледна в деня на бедствието им.“ 18  А те казаха: „Хайде да направим заговор против Йеремия,+ защото законът винаги ще бъде със свещеника,+ съветът — с мъдрия и думите — с пророка!+ Хайде да го обвиним в нещо+ и да не обръщаме внимание на думите му!“ 19  О, Йехова, обърни ми внимание и чуй гласа на противниците ми!+ 20  Трябва ли да се връща зло за добро?+ А те копаят яма за душата ми.+ Спомни си как стоях пред тебе и говорех добро за тях, за да отвърна гнева ти от тях.+ 21  Затова обречи синовете им на глад,+ предай ги във властта на меча!+ Нека жените им останат без деца и овдовеят!+ Нека мъжете им умрат от смъртоносна болест и нека младите им мъже бъдат убити от меч в битка!+ 22  Нека се чуе вик от къщите им, когато внезапно изпратиш против тях разбойническа дружина.+ Защото те копаят яма, за да ме хванат, и поставят капани за краката ми.+ 23  Но ти, Йехова, добре знаеш, че заговорничат да ме убият.+ Не покривай прегрешението им и не изтривай греха им пред себе си, но нека те паднат пред тебе.+ Накажи ги в деня на гнева си!+

Бележки под линия