Йеремия 16:1-21

16  Словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Недей да се жениш и недей да имаш синове и дъщери на това място!+  Защото ето какво казва Йехова за синовете и дъщерите, които се раждат на това място, както и за майките, които ги раждат, и за бащите, които им дават живот в тази земя:+  ‘Те ще умрат от смъртоносни болести.+ Няма да бъдат оплакани,+ нито ще бъдат погребани.+ Ще станат като тор по земята.+ Ще загинат от меч и от глад,+ а мъртвите им тела ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове.’+  Това казва Йехова: ‘Не влизай в дом, където скърбящите правят угощение, недей да плачеш с тях и не им съчувствай!’+ ‘Отнех мира си от този народ — казва Йехова, — както и милостта* и милосърдието си.+  И големите, и малките ще умрат в тази земя. Няма да бъдат погребани+ и никой няма да се удря в гърдите от мъка заради тях, няма да прави порязвания по тялото си,+ нито ще си бръсне главата+ заради тях.  Няма да им дават хляб, какъвто се дава на скърбящите, за да се утешат за покойника,+ нито ще им дават чашата на утехата, за да пият за бащата или за майката.+  Недей да влизаш в дом на угощение и недей да сядаш, за да ядеш и да пиеш с тях.’+  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства, Богът на Израил: ‘Ето, пред вашите очи и във вашите дни ще направя така, че от това място да изчезне гласът на ликуването и гласът на радостта, гласът на младоженеца и гласът на невястата.’+ 10  А когато кажеш на този народ всички тези думи и те те попитат ‘Защо Йехова изрече против нас това голямо нещастие? Какво е прегрешението и какъв е грехът, с които съгрешихме срещу Йехова, нашият Бог?’,+ 11  тогава им отговори: ‘„Защото бащите ви ме изоставиха+ — казва Йехова — и следваха други богове, та им служеха и им се покланяха.+ Но мене ме изоставиха и не спазваха закона ми.+ 12  А вие постъпвате по–лошо и от бащите си,+ като следвате своето упорито+ и зло сърце и не ме слушате.+ 13  Затова ще ви изгоня от тази земя+ в земя, която не познавате+ нито вие, нито бащите ви, и там ще служите ден и нощ на други богове,+ понеже няма да проявя благоволение към вас.“’ 14  ‘Затова идват дни+ — казва Йехова, — когато няма вече да се казва „Както е сигурно, че е жив Йехова, който изведе синовете на Израил от египетската земя!“,+ 15  но ще се казва „Както е сигурно, че е жив Йехова, който изведе синовете на Израил от северната земя и от всички земи, в които ги беше разпръснал!“. Несъмнено ще ги върна в земята им, която дадох на прадедите им.’+ 16  ‘Ето, изпращам много рибари — казва Йехова, — които ще ги ловят. След това ще изпратя много ловци,+ които ще ги ловят по всички планини, по всички хълмове и във всички пукнатини на скалите.+ 17  Защото очите ми са насочени към всичките им пътища. Те не могат да се скрият от мене, нито прегрешението им е скрито от очите ми.+ 18  Първо ще им върна в пълна степен за тяхното прегрешение+ и за греха им, заради това че оскверниха земята ми.+ Напълнили са наследството ми с труповете на своите отблъскващи и отвратителни идоли.’“+ 19  О, Йехова, сило моя и крепост моя, убежище мое в ден на беда,+ към тебе ще се стичат народите от краищата на земята+ и ще казват: „Наистина прадедите ни притежаваха лъжливи богове*,+ нищожни неща, от които нямаше никаква полза.“+ 20  Може ли човек да си направи богове? Това, което прави, не са истински богове.+ 21  „Затова ще им покажа, този път ще им покажа ръката си и мощта си+ и тогава ще знаят, че името ми е Йехова.“+

Бележки под линия

Или: „лоялната любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „лъжа“, „измама“.