Йеремия 11:1-23

11  Словото на Йехова беше разкрито на Йеремия с думите:  „Чуйте думите на този договор! Извести+ ги на народа на Юда и на жителите на Йерусалим,  като им кажеш: ‘Това казва Йехова, Богът на Израил: „Проклет да бъде онзи, който не слуша думите на този договор,+  които заповядах на вашите прадеди в деня, когато ги изведох от египетската земя,+ от пещта за претопяване на желязо,+ като казах: ‘Слушайте моя глас и вършете всичко, което ви заповядвам,+ и ще бъдете мой народ, а аз ще бъда ваш Бог,+  за да изпълня клетвата, с която се заклех пред прадедите ви,+ че ще им дам земята, в която текат мляко и мед,+ както се вижда и днес.’“’“ А аз отговорих: „Нека бъде така,* Йехова!“  След това Йехова ми каза: „Извести всички тези думи в градовете на Юда и по улиците на Йерусалим,+ като кажеш: ‘Чуйте думите на този договор и ги изпълнявайте!+  Защото сериозно подканях прадедите ви от деня, когато ги изведох от египетската земя,+ до днес, ставах рано и ги подканях, като казвах: „Слушайте гласа ми!“+  Но те не чуваха и не слушаха внимателно,+ а следваха своето упорито и зло сърце.+ Затова изпълних върху тях всички думи на договора, който им заповядах да спазват, но не спазваха.’“  И Йехова ми каза: „Има заговор между народа на Юда и жителите на Йерусалим.+ 10  Те се върнаха към прегрешенията, които прадедите им вършеха+ от самото начало, като отказваха да слушат думите ми, а следваха други богове и им служеха.+ Домът на Израил и домът на Юда нарушиха договора, който сключих с прадедите им.+ 11  Затова Йехова казва: ‘Ето, ще им нанеса бедствие,+ от което няма да се избавят.+ Ще викат към мене за помощ, но няма да ги послушам.+ 12  Градовете на Юда и жителите на Йерусалим ще отидат и ще викат за помощ боговете, на които принасят жертвен дим,+ но те няма да ги спасят по време на бедствието им.+ 13  Защото боговете ти станаха на брой колкото градовете ти, о, Юда!+ И колкото улици има в Йерусалим, толкова жертвеници поставихте на срамния бог,+ жертвеници, на които да принасяте жертвен дим на Ваал.’+ 14  А ти недей да се молиш за този народ и не издигай гласа си, като отправяш към мене настоятелни молитви и молби за тях,+ защото когато викат към мене по време на бедствието си, няма да ги слушам.+ 15  Какво прави моят възлюбен народ в дома ми,+ след като много от тях изпълняват този зъл замисъл?+ Ще отвърнат ли от тебе злото чрез святото месо от жертвите си,+ когато те връхлети бедствието? Ще ликуваш ли тогава?+ 16  Йехова те нарече ‘клонеста маслина, плодовита и хубава’.+ С оглушителен шум той изпрати силен огън срещу нея, клоните ѝ бяха счупени.+ 17  Йехова, Богът на небесните войнства, който те посади,+ извести бедствие против тебе заради злото, което домът на Израил+ и домът на Юда вършеха, като принасяха жертвен дим на Ваал, за да ме оскърбят.“+ 18  Йехова ми извести това, за да знам, и тогава ми показа делата им.+ 19  А аз бях като послушно агне, което водят на клане,+ и не знаех, че кроят заговор против мене:+ „Нека унищожим дървото и неговия плод, нека го отсечем от земята на живите,+ за да не се помни вече името му!“ 20  Но ти, Йехова, Боже на небесните войнства, който съдиш справедливо+ и изследваш най–съкровените чувства и мисли*,+ позволи ми да видя как ще им отмъстиш, защото пред тебе изложих съдебното си дело.+ 21  Затова ето какво казва Йехова против жителите на Анатот,+ които искат душата ти и казват: „Недей да пророкуваш в името на Йехова,+ за да не загинеш от ръката ни!“ 22  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Ето, ще ги накажа. Младите им мъже ще загинат от меч,+ а синовете и дъщерите им ще умрат от глад.+ 23  От тях няма да остане и остатък, защото ще нанеса бедствие на жителите на Анатот,+ ще дойде годината, в която ще ги накажа.“+

Бележки под линия

Или: „Амин“.
Буквално: „бъбреците и сърцето“.