Исус Навиев 5:1-15

5  И веднага щом всичките царе на аморейците,+ които бяха от западната страна на Йордан, и всичките царе на ханаанците,+ които бяха край морето, чуха, че Йехова пресушил водата на Йордан пред синовете на Израил, докато всички не преминат реката, сърцата им се стопиха от страх+ и те паднаха духом* заради синовете на Израил.+  Тогава Йехова каза на Исус Навиев: „Направи ножове от кремък и обрежи+ синовете на Израил отново, втори път!“  И Исус направи ножове от кремък и обряза синовете на Израил при Гаваят–хааралот*.+  Ето причината, поради която Исус извърши обрязването: всички хора, които излязоха от Египет, всички мъже, всички воини, умряха+ в пустинята, когато бяха на път, след като излязоха от Египет.  Защото целият народ, който излезе от Египет, беше обрязан, но онези, които бяха родени в пустинята, докато бяха на път, след като излязоха от Египет, не бяха обрязани.  Защото синовете на Израил ходиха из пустинята четирийсет години,+ докато не умряха всички онези мъже, всички воини, които излязоха от Египет и които не послушаха гласа на Йехова. Онези, пред които Йехова се закле, че няма да им позволи да видят земята,+ за която Йехова се беше заклел пред техните прадеди, че ще я даде на своя народ*+ — земя, в която текат мляко и мед.+  И синовете им заеха тяхното място.+ Именно тях обряза Исус, понеже бяха необрязани, защото по пътя не ги бяха обрязали.  А след като бяха обрязани, всички мъже останаха на мястото си в стана, докато не се възстановиха.+  Тогава Йехова каза на Исус: „Днес свалих от вас срама от Египет.“+ Затова и до днес това място се нарича Галгал*.+ 10  И синовете на Израил останаха на стан в Галгал и вечерта на четиринайсетия ден от месеца отпразнуваха Пасхата+ в пустинната равнина край Йерихон. 11  И в деня след Пасхата, точно в този ден, започнаха да ядат от плодовете на тази земя — безквасни питки+ и печено зърно. 12  И в деня, когато ядоха от плодовете на земята, манната престана. Така синовете на Израил вече не получаваха манна+ и през тази година започнаха да ядат от плодовете на ханаанската земя.+ 13  И ето, когато Исус беше край Йерихон, вдигна очи и видя един мъж,+ който стоеше пред него и в ръката си държеше изваден от ножницата меч.+ И Исус отиде при него и му каза: „Ти на наша страна ли си, или на страната на нашите врагове?“ 14  А той му отговори: „Не е така, както си мислиш! Аз дойдох като предводител на войската на Йехова.“+ Тогава Исус се поклони, падайки по очи,+ и каза: „Какво ще заповяда моят господар на служителя си?“ 15  А предводителят на войската на Йехова каза на Исус: „Събуй сандалите от краката си, защото мястото, върху което стоиш, е свято!“ И Исус веднага направи това.+

Бележки под линия

Буквално: „в никого не остана дух“.
Името Гаваят–хааралот означава „хълм на (обрязаните) кожи“.
Буквално: „на нас“.
Името Галгал произлиза от глагол със значение „свалям, отмествам (чрез търкаляне)“.