Исус Навиев 3:1-17

3  Тогава Исус Навиев стана рано сутринта и после той и всичките синове на Израил тръгнаха от Ситим+ и стигнаха до Йордан. Там пренощуваха, преди да преминат реката.  И след три дни+ управителите+ минаха през стана  и заповядаха на народа следното: „Щом видите ковчега на договора на Йехова, вашият Бог, и левитските свещеници, които го носят,+ тръгнете от мястото си и го следвайте,  за да знаете пътя, по който ще вървите, защото не сте минавали по този път преди. Само нека между вас и ковчега да има разстояние от около две хиляди лакътя*!+ Не се приближавайте до него!“  След това Исус каза на народа: „Осветете се,+ защото утре Йехова ще извърши удивителни дела сред вас!“+  Тогава Исус каза на свещениците: „Вземете ковчега на договора+ и отидете пред народа!“ И те взеха ковчега на договора и тръгнаха пред народа.  И Йехова каза на Исус: „Днес ще започна да те възвеличавам в очите на целия Израил,+ за да знаят израилтяните, че както бях с Моисей,+ така ще бъда и с тебе.+  А на свещениците, които носят ковчега на договора, заповядай+ следното: ‘Щом стигнете до Йордан, влезте във водата на Йордан и застанете+ неподвижно!’“  И Исус каза още на синовете на Израил: „Елате тук и чуйте думите на Йехова, вашият Бог!“ 10  След това Исус каза: „Ето как ще разберете, че живият Бог е сред вас+ и че той наистина ще изгони пред вас ханаанците, хетите, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и йевусейците:+ 11  ковчегът на договора на Господаря на цялата земя ще влезе пред вас в Йордан. 12  Затова сега изберете дванайсет мъже от племената на Израил, по един мъж от всяко племе.+ 13  И щом краката на свещениците, които носят ковчега на Йехова, Господарят на цялата земя, стъпят във водата на Йордан, водата на Йордан ще престане да тече — тази вода, която идва от горе — и ще застане неподвижно като стена.“+ 14  И народът тръгна от мястото, където беше разпънал шатрите си, за да премине Йордан, а свещениците носеха ковчега+ на договора пред народа. 15  И щом носещите ковчега стигнаха до Йордан и свещениците, които носеха ковчега, потопиха краката си във водата — а през всичките дни на жетвата Йордан е пълноводен и залива бреговете си,+ — 16  водата, която слизаше от горе, застана неподвижно и се издигна като стена+ в далечината, чак при Адам, градът, който е край Царетан,+ а водата, която течеше към морето в Арава, Соленото море,+ се изтече. Водата спря да тече и народът премина реката при Йерихон. 17  През това време свещениците, които носеха ковчега на договора на Йехова, стояха неподвижно на сухо+ в средата на Йордан, докато целият Израил преминаваше по сухо,+ и останаха така, докато целият народ не премина през Йордан.

Бележки под линия

Около 890 м. Виж Де 1:12, бел. под линия.