Исус Навиев 16:1-10

16  А делът, който беше определен чрез жребий+ за синовете на Йосиф,+ се простираше от Йордан+ край Йерихон до водоемите на Йерихон, от източната им страна, до пустинята, която се изкачва от Йерихон към планинската област на Ветил.+  Делът се простираше от Ветил, който е край Луз,+ до границата на архийците+ при Атарот,  после продължаваше на запад до границата на яфлетите чак до пределите на Долни Вет–орон+ и до Гезер+ и накрая стигаше до морето.+  И синовете на Йосиф+ — Манасия и Ефрем+ — завладяха земята.+  Границата на синовете на Ефрем според техните родове — границата на тяхното наследство на изток — беше край Атарот–адар+ и продължаваше чак до Горни Вет–орон.+  Оттам границата се простираше към морето. На север границата отиваше до Михметат,+ после завиваше на изток към Таанат–сило и продължаваше на изток до Янох.  От Янох слизаше до Атарот и до Наара, стигаше до Йерихон+ и излизаше на Йордан.  От Тапфуа+ границата отиваше на запад до речната долина Кана+ и накрая стигаше до морето.+ Това беше наследството на племето на синовете на Ефрем според техните родове.  А синовете на Ефрем имаха и отделни градове,+ които се намираха сред наследството на Манасия — всички тези градове заедно със селищата около тях. 10  Но ефремците не изгониха ханаанците,+ които живееха в Гезер.+ Затова ханаанците продължават да живеят и до днес между тях,+ но са принудени да работят като роби.+

Бележки под линия