Изход 8:1-32

8  Тогава Йехова се обърна към Моисей с думите: „Отиди при фараона и му кажи: ‘Това казва Йехова: „Пусни народа ми, за да ми служи.+  Но ако отново откажеш да го пуснеш, ето, аз ще нанеса бедствие от жаби по цялата ти земя.+  Река Нил ще загъмжи от жаби, които ще излязат от реката и ще наскачат в дома ти, в стаята, в която спиш, върху леглото ти, в домовете на служителите ти и на народа ти, и ще влязат в пещите ти и в нощвите ти.+  И жабите ще наскачат върху тебе, върху народа ти и върху всичките ти служители.“’“+  После Йехова каза на Моисей: „Кажи на Аарон: ‘Вдигни ръката, в която държиш тоягата си,+ над реките, каналите на Нил и блатата, за да наскачат жаби по цялата египетска земя.’“  И Аарон вдигна ръката си над водите на Египет и жабите започнаха да излизат и да покриват египетската земя.  Но жреците, които се занимаваха с магия, направиха същото със своите тайни умения, така че по цялата египетска земя наскачаха жаби.+  Тогава фараонът извика Моисей и Аарон и им каза: „Помолете Йехова+ да премахне жабите от мене и от народа ми, защото съм готов да пусна вашия народ, за да принесе жертви на Йехова.“+  И Моисей каза на фараона: „Моля те, кажи кога искаш да се помоля за тебе, за твоите служители и за твоя народ, за да бъдат премахнати жабите от тебе и от къщите ти и да останат само в река Нил.“ 10  А той отговори: „Утре.“ И Моисей продължи: „Ще стане така, както казваш, за да знаеш, че няма друг като Йехова, нашият Бог+ — 11  жабите ще си отидат от тебе, от къщите ти, от служителите ти и от народа ти, и ще останат само в река Нил.“+ 12  Тогава Моисей и Аарон си тръгнаха от фараона и Моисей се обърна към Йехова+ заради жабите, които Той беше изпратил върху фараона. 13  И Йехова постъпи според думите на Моисей+ и жабите започнаха да измират по къщите, по дворовете и по нивите. 14  И египтяните ги събираха на големи купове и земята започна да вони.+ 15  Но като видя, че настъпи облекчение, фараонът прояви упорство*+ и не ги послуша, точно както беше казал Йехова.+ 16  Тогава Йехова каза на Моисей: „Кажи на Аарон: ‘Вдигни ръката, в която държиш тоягата си,+ и удари с нея по пръстта на земята и тя ще се превърне в комари по цялата египетска земя.’“ 17  И те направиха така. Аарон вдигна ръката, в която държеше тоягата си, и удари по пръстта на земята и комарите нападнаха и хората, и животните. И всичката пръст се превърна в комари, които изпълниха цялата египетска земя.+ 18  И жреците, които се занимаваха с магия, се опитаха също да направят комари със своите тайни умения,+ но не успяха.+ И комарите нападнаха и хората, и животните. 19  Затова жреците, които се занимаваха с магия, казаха на фараона: „Това става чрез Божия пръст!“+ Но фараонът продължи да упорства в сърцето си+ и не ги послуша, точно както беше казал Йехова. 20  Тогава Йехова каза на Моисей: „Стани рано сутринта и отиди при фараона.+ Ето, той ще отиде при водата! А ти му кажи: ‘Това казва Йехова: „Пусни народа ми, за да ми служи.+ 21  Но ако не пуснеш народа ми, ето, аз ще изпратя върху тебе, върху служителите ти, върху народа ти, а също и в къщите ти хапещи мухи*.+ И къщите на египтяните, а също и земята, на която стоят, ще се напълнят с хапещи мухи. 22  И в този ден ще отделя гесенската земя, в която живее моят народ, така че там да няма хапещи мухи,+ за да знаеш, че аз, Йехова, имам власт в тази земя.+ 23  Ще отделя моя народ от твоя народ.+ И това чудо ще стане утре.“’“ 24  И Йехова направи така. Огромни рояци хапещи мухи нахлуха в дома на фараона, в домовете на служителите му и навсякъде в египетската земя.+ И земята беше съсипана поради мухите.+ 25  Накрая фараонът извика Моисей и Аарон и им каза: „Вървете, принесете жертви на своя Бог в тази земя.“+ 26  Но Моисей каза: „Не можем да постъпим така, защото жертвите, които ще принесем на Йехова, нашият Бог, са отвратителни за египтяните.+ Нима те няма да ни убият с камъни, ако пред очите им принесем жертви, които са отвратителни за тях? 27  Затова ще отидем на тридневен път в пустинята и ще принесем жертви на Йехова, нашият Бог, точно както ни каза той.“+ 28  И фараонът каза: „Ще ви пусна,+ за да принесете в пустинята жертви на Йехова, вашият Бог.+ Само не се отдалечавайте твърде много. И се помолете за мене.“+ 29  А Моисей отговори: „Ето, сега си тръгвам и ще се помоля на Йехова и утре хапещите мухи ще бъдат премахнати от фараона, от служителите му и от народа му. Нека само фараонът да не ни мами повече, че ще пусне народа да принесе жертви на Йехова.“+ 30  След това Моисей си тръгна от фараона и се помоли на Йехова.+ 31  И Йехова постъпи според думите на Моисей+ и мухите бяха премахнати от фараона, от служителите му и от народа му.+ Нито една муха не остана. 32  Но и този път фараонът прояви упорство и не пусна народа.+

Бележки под линия

Буквално: „сърцето на фараона стана кораво“.
Вероятно става дума за хапещи насекоми, подобни на щръклици и конски мухи.