Изход 6:1-30

6  И Йехова каза на Моисей: „Сега ще видиш какво ще направя на фараона,+ защото принуден от силна ръка, той ще ги пусне и принуден от силна ръка, ще ги изгони от земята си.“+  И Бог продължи да говори на Моисей, като му каза: „Аз съм Йехова.+  Пред Авраам,+ Исаак+ и Яков+ се появявах като Всемогъщия Бог,+ но не се разкрих+ пред тях със своето име Йехова.+  И сключих договор с тях да им дам ханаанската земя — земята, в която живееха като пришелци.+  Чух стенанията на Израилевите синове,+ които египтяните държат в робство, и си спомних за своя договор.+  Затова кажи на синовете на Израил: ‘Аз съм Йехова и непременно ще ви освободя от товара, който ви наложиха египтяните, и ще ви избавя от робството, в което ви държат.+ Ще ви спася със силна ръка и със строги присъди!+  И ще ви приема за свой народ+ и ще бъда Бог за вас.+ И тогава ще знаете, че аз съм Йехова, вашият Бог, който ви освобождава от товара, наложен ви от Египет.+  И ще ви заведа в земята, която се заклех+ с вдигната ръка да дам на Авраам, Исаак и Яков, и ще ви я дам за притежание.+ Аз съм Йехова.’“+  После Моисей каза това на синовете на Израил, но те не искаха да го слушат, защото бяха обезсърчени поради тежкото робство.+ 10  Тогава Йехова каза още на Моисей: 11  „Отиди, кажи на фараона, египетският цар,+ да пусне синовете на Израил от земята си!“+ 12  А Моисей се обърна към Йехова с думите: „Ето, синовете на Израил не ме послушаха,+ как тогава фараонът ще ме послуша,+ след като не мога да говоря добре*?“+ 13  Но Йехова продължи да говори на Моисей и Аарон, които известяваха неговата заповед на Израилевите синове и на фараона, царят на Египет, за да изведат Израилевите синове от египетската земя.+ 14  Ето главите на техните родове: синовете на Рувим, първородният син на Израил,+ бяха Ханох, Фалу, Есрон и Хармий.+ Това са родовете, произлизащи от Рувим.+ 15  Синовете на Симеон бяха Йемуил, Ямин, Охад, Яхин, Сохар и Шаул, син на една ханаанка.+ Това са родовете, произлизащи от Симеон.+ 16  И това са имената на синовете на Леви+ според родословието им:+ Гирсон, Каат и Мерарий.+ И Леви живя сто трийсет и седем години. 17  Синовете на Гирсон бяха Ливний и Семей+ според родовете им.+ 18  И синовете на Каат бяха Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.+ И Каат живя сто трийсет и три години. 19  И синовете на Мерарий бяха Маалий и Мусий.+ Това бяха родовете, произлизащи от Леви, според родословието им.+ 20  Амрам взе за жена Йохаведа, сестрата на баща му.+ После тя му роди Аарон и Моисей.+ И Амрам живя сто трийсет и седем години. 21  Синовете на Исаар бяха Корей,+ Нефег и Зихрий. 22  Синовете на Озиил бяха Мисаил, Елисафан и Ситрий.+ 23  И Аарон взе за жена Елисавета, която беше дъщеря на Аминадав и сестра на Наасон.+ После тя му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.+ 24  Синовете на Корей бяха Асир, Елкана и Авиасаф.+ Това бяха родовете, произлизащи от кореевците.+ 25  И Елеазар, син на Аарон,+ си взе за жена една от дъщерите на Футиил. После тя му роди Финеес.+ Това са главите на родовете, произлизащи от Леви, според родовете им.+ 26  Това са тези Аарон и Моисей, на които Йехова каза:+ „Изведете синовете на Израил от Египет по отряди*.“+ 27  Именно те говориха на фараона, царят на Египет, за да изведат синовете на Израил от Египет.+ Това са тези Моисей и Аарон. 28  И стана така, че в деня, когато Йехова говори на Моисей в Египет,+ 29  Йехова каза на Моисей: „Аз съм Йехова.+ Кажи на фараона, царят на Египет, всички мои думи.“ 30  А Моисей каза на Йехова: „Ето, аз не мога да говоря добре, как тогава фараонът ще ме послуша?“+

Бележки под линия

Буквално: „след като съм необрязан в устни“, сякаш устните са покрити с кожа, която е прекалено дълга и дебела и пречи на говоренето. Този израз може да се отнася за проблем в говора, като например заекване. (Сравни Из 6:30.)
Буквално: „по войнства“.