Изход 5:1-23

5  След това Моисей и Аарон отидоха при фараона и му казаха:+ „Това казва Йехова, Богът на Израил: ‘Пусни народа ми да отиде в пустинята, за да направи празник в моя чест!’“+  Но фараонът каза: „Кой е Йехова,+ та да послушам гласа му и да пусна Израил?+ Изобщо не познавам Йехова+ и освен това няма да пусна Израил!“+  А те добавиха: „Богът на евреите ни се яви.+ Затова, молим те, пусни ни да тръгнем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертви на Йехова, нашият Бог.+ Иначе той ще ни порази със смъртоносна зараза или с меч.“+  Тогава царят на Египет им каза: „Вие, Моисей и Аароне, защо карате хората да изоставят работата си?+ Връщайте се на работа!“+  И фараонът продължи: „Ето, вашият народ е многоброен+ в тази земя,* а вие го карате да изостави работата си!“+  И веднага на същия ден фараонът заповяда на онези, които принуждаваха хората да работят, и на надзорниците,+ казвайки:  „Не давайте вече слама на хората да правят тухли,+ както досега! Нека сами да ходят да събират слама!  При това продължавайте да изисквате от тях необходимото количество тухли, което правеха досега. С нищо да не го намалите, защото те мързелуват!+ Затова и викат: ‘Искаме да отидем и да принесем жертви на своя Бог!’+  Наложете на тези хора тежка работа и се погрижете да я вършат, за да не обръщат внимание на лъжливи приказки.“+ 10  Така онези, които принуждаваха хората да работят,+ и надзорниците отидоха и казаха на хората: „Ето какво каза фараонът: ‘Няма да ви давам вече слама! 11  Сами ходете и събирайте слама, откъдето можете да намерите, защото работата ви няма да бъде намалена ни най–малко!’“+ 12  И така хората се разпръснаха по цялата египетска земя, за да дообират стърнищата и да си набавят слама. 13  И онези, които ги принуждаваха да работят, настояваха:+ „Всеки от вас да свършва работата, която му е определена за деня, както когато ви беше осигурявана слама!“+ 14  А надзорниците+ на израилтяните, които надзирателите на фараона бяха поставили над тях, бяха бити+ и им беше казано: „Защо нито вчера, нито днес не свършихте работата, която ви е определена, и не направихте толкова тухли,+ колкото правехте по–рано?“+ 15  Затова надзорниците+ на израилтяните отидоха при фараона и започнаха да му се оплакват, като казваха: „Защо постъпваш така със своите служители? 16  Вече не се дава слама на твоите служители и въпреки това ни казват: ‘Правете тухли!’ И служителите ти дори са бити, макар че са виновни твоите хора.“+ 17  Но той каза: „Мързеливи сте вие, мързеливи!+ Затова казвате: ‘Искаме да отидем и да принесем жертви на Йехова.’+ 18  И сега вървете, работете! Слама няма да ви се дава, обаче трябва да правите толкова тухли, колкото ви е определено!“+ 19  Тогава надзорниците на израилтяните видяха, че са в лошо положение, защото им беше казано:+ „Да не намалявате ни най–малко количеството тухли, което е определено на всекиго за деня!“+ 20  След това те си тръгнаха от фараона и срещнаха Моисей и Аарон,+ които стояха там и ги чакаха. 21  И веднага казаха на Моисей и Аарон: „Нека Йехова да погледне към вас и да ви съди,+ защото заради вас ни намразиха+ фараонът и неговите служители! И им дадохте меч в ръката, за да ни убият!“+ 22  Тогава Моисей се обърна към Йехова+ с думите: „Йехова, защо причиняваш зло на този народ?+ Защо ме изпрати?+ 23  Понеже откакто отидох при фараона, за да говоря в твое име,+ той причинява зло на този народ,+ а ти не избавяш народа си.“+

Бележки под линия

Буквално: „народът на земята (на еврейски: „ам хаа̀рец“) е многоброен“.