Изход 38:1-31

38  И той направи от акациево дърво олтара за приноса за изгаряне, с дължина пет лакътя и ширина пет лакътя. Олтарът беше четириъгълен и височината му беше три лакътя.+  И на четирите му ъгъла направи рогове.+ Роговете му излизаха от четирите му ъгъла. После той обкова олтара с мед.+  След това направи всичките принадлежности на олтара: кофите, лопатите, легените, вилиците и тавите за жарта. Всички негови принадлежности направи от мед.+  И направи за олтара скара — решетка от мед, и я постави под ръба, в средата на олтара.+  И изля четири гривни на четирите края на олтара, близо до медната скара, в които да бъдат вкарани прътовете.  После направи прътовете от акациево дърво и ги обкова с мед.+  И вкара прътовете в гривните, от двете страни на олтара, за да бъде носен.+ Направи олтара четириъгълен, от дъски, като отвътре беше кух.+  Тогава направи големия съд за миене от мед+ с поставка от мед, като използва огледалата* на служителките, които според своя ред служеха* при входа на шатъра на събранието.+  И направи двора на светия шатър.+ От южната страна, която е към Негев, завесите за двора бяха от фин пресукан лен и общата им дължина беше сто лакътя.+ 10  И техните двайсет стълба и двайсет поставки бяха от мед. А закопчалките и скобите върху стълбовете бяха от сребро.+ 11  И за северната страна общата дължина на завесите беше сто лакътя. И двайсетте стълба и техните двайсет поставки бяха от мед, а закопчалките и скобите върху стълбовете бяха от сребро.+ 12  А за западната страна общата дължина на завесите беше петдесет лакътя и те имаха десет стълба с десет поставки.+ И закопчалките и скобите върху стълбовете бяха от сребро. 13  И страната откъм изгрева на слънцето, източната страна, беше дълга петдесет лакътя.+ 14  Завесите от едната страна на входа бяха дълги общо петнайсет лакътя и имаха три стълба с три поставки.+ 15  И от другата страна на входа — както от едната, така и от другата страна на входа — завесите бяха дълги общо петнайсет лакътя и имаха три стълба с три поставки.+ 16  Всички завеси около двора бяха направени от фин пресукан лен. 17  Поставките на стълбовете бяха от мед, а закопчалките на стълбовете и техните скоби бяха от сребро. И върховете на стълбовете бяха обковани със сребро и всички стълбове на двора имаха сребърни скоби.+ 18  И завесата за входа на двора беше изтъкана от синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин пресукан лен.+ Тя беше дълга общо двайсет лакътя и висока пет лакътя по цялата си ширина, както другите завеси за двора.+ 19  И за нея имаше четири стълба с четири поставки, направени от мед. Закопчалките на стълбовете бяха от сребро, върховете им бяха обковани със сребро и скобите им също бяха от сребро. 20  Всички колчета за шатъра и за двора около него бяха направени от мед.+ 21  Това е списъкът с нещата за шатъра, шатърът на свидетелството,+ който по заповед на Моисей левитите+ съставиха под ръководството на Итамар,+ синът на свещеника Аарон, като част от своята служба. 22  И Веселеил,+ синът на Урий, син на Ор, от племето на Юда, направи всичко, което Йехова беше заповядал на Моисей. 23  С него беше Ахолиав,+ синът на Ахисамах, от племето на Дан. Той беше занаятчия, умееше да бродира и да тъче синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин лен. 24  Количеството злато, което беше използвано за изработването на всички неща за святото място, беше еднакво с количеството злато, принесено като залюлян принос:+ двайсет и девет таланта и седемстотин и трийсет сикъла+ според светия сикъл*.+ 25  А среброто, което дадоха записаните в сбора на Израил, беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла според светия сикъл. 26  Събраха по половин сикъл* от човек, тоест по половин сикъл според светия сикъл, от всекиго, който беше записан, от двайсет години нагоре.+ А записаните бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.+ 27  И за изливането на поставките за святото място и на поставките за завесата бяха използвани сто таланта сребро. За сто поставки бяха използвани сто таланта, по един талант за поставка.+ 28  И от хиляда седемстотин седемдесет и петте сикъла сребро той направи закопчалки за стълбовете, обкова върховете на стълбовете и ги свърза заедно. 29  И медта, принесена като залюлян принос, беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла. 30  И от медта той направи поставките за входа на шатъра на събранието, медния олтар с медната скара, всички принадлежности на олтара, 31  поставките за двора около шатъра, поставките за входа на двора, всички колчета на шатъра и всички колчета+ за двора около шатъра.

Бележки под линия

Това били огледала от метал с излъскана повърхност.
Или: „които служеха по организиран начин“.
Виж Из 30:13, бел. под линия.
Буквално: „една бека [сребро]“. Една бека е равна на 5,7 г.