Изход 37:1-29

37  И Веселеил+ направи ковчега+ от акациево дърво, който беше с дължина два лакътя и половина, с ширина един лакът и половина и с височина един лакът и половина.+  И го обкова с чисто злато, обкова го отвътре и отвън, а около горния му край направи ивица от златна украса.+  После изля четири златни гривни за него и ги постави над четирите му крачета, две гривни от едната му страна и две гривни от другата му страна.+  Направи и прътове от акациево дърво и ги обкова със злато.+  След това вкара прътовете в гривните от двете страни на ковчега, за да може ковчегът да бъде носен.+  И направи капака+ от чисто злато, който беше с дължина два лакътя и половина и ширина един лакът и половина.+  После направи изображения на двама херувими. Направи ги от ковано злато на двата края на капака.+  Единият херувим беше на единия край, а другият херувим на другия край. Направи херувимите на двата края на капака.+  И херувимите имаха по две крила, разперени нагоре, и покриваха капака с крилата си,+ обърнати с лице един към друг. И лицата на херувимите гледаха към капака.+ 10  И направи масата+ от акациево дърво, която беше с дължина два лакътя, с ширина един лакът и с височина един лакът и половина.+ 11  И я обкова с чисто злато, а около ръба ѝ направи украса от злато.+ 12  И направи около ръба ѝ също рамка, широка една длан, и около рамката направи украса от злато.+ 13  После изля четири златни гривни и сложи гривните на четирите ъгъла на масата, където са четирите крака.+ 14  Гривните бяха до самата рамка и в тях бяха вкарани прътовете, за да бъде носена масата.+ 15  И направи прътовете от акациево дърво, с които да бъде носена масата, и ги обкова със злато.+ 16  И направи принадлежностите за масата — блюда, чаши, дълбоки съдове и кани, за да бъдат използвани за приносите за изливане. Направи ги от чисто злато.+ 17  След това направи светилника+ от чисто злато. Светилникът беше изкован така, че имаше стъбло, от което излизаха неговите клонки, чашки, пъпки и цветчета.+ 18  И от стъблото му излизаха шест клонки — три клонки на светилника излизаха от едната му страна и три клонки от другата му страна.+ 19  На всяка клонка от едната страна на светилника имаше три чашки като бадемови цветове, с пъпки и цветчета, които се редуваха, и на всяка клонка от другата страна на светилника имаше три чашки като бадемови цветове, с пъпки и цветчета, които се редуваха. По този начин бяха направени шестте клонки, които излизаха от стъблото на светилника.+ 20  И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемови цветове, с пъпки и цветчета, които се редуваха.+ 21  И под първите две клонки, които излизаха от него, имаше една пъпка, под вторите две клонки, които излизаха от него, имаше една пъпка и под последните две клонки, които излизаха от него, имаше една пъпка. Понеже шест клонки излизаха от стъблото на светилника.+ 22  Пъпките и клонките излизаха от него. И всичко беше изковано като едно парче, от чисто злато.+ 23  И той направи от чисто злато седем съдинки, щипци и пепелници за светилника.+ 24  И направи светилника и всичките му принадлежности от един талант чисто злато. 25  После направи от акациево дърво+ олтара за изгаряне на тамян.+ Дължината на олтара беше един лакът и ширината му един лакът. Той беше четириъгълен и височината му беше два лакътя. И от него излизаха рогове.+ 26  И той го обкова с чисто злато, обкова горната му повърхност, всичките му страни и роговете му. И около горния му край направи ивица от златна украса.+ 27  И под ивицата от златна украса направи по две златни гривни на две от страните му, на две противоположни страни, и в тях бяха вкарани прътовете, с които олтарът да бъде носен.+ 28  И направи прътовете от акациево дърво и ги обкова със злато.+ 29  Освен това той умело направи святото масло за помазване+ и чистия благоуханен тамян.+

Бележки под линия