Изход 36:1-38

36  И Веселеил нека работи, а с него и Ахолиав,+ и всички способни хора, на които Йехова даде умения+ и разбиране*,+ за да знаят как да вършат всякаква работа, свързана със святата служба, точно както заповяда Йехова.“+  И Моисей повика Веселеил, Ахолиав и всички способни хора, на които Йехова даде умения,+ всички, чиито сърца ги подбудиха да дойдат и да извършат работата.+  И те взеха от Моисей всички дарове,+ които синовете на Израил бяха донесли, за да бъде извършена работата, свързана със святата служба. И всяка сутрин хората продължаваха да донасят при него доброволни приноси.  И всички способни хора, които вършеха святата работа, започнаха да идват един след друг, като всеки остави работата, която вършеше,  и казваха на Моисей: „Хората донасят много повече неща, отколкото са необходими за работата, която Йехова заповяда да бъде извършена.“  Затова Моисей нареди да бъде съобщено в стана: „Мъже и жени, не изработвайте вече нищо за светите дарове!“ Така на хората не беше позволено да донасят повече дарове.  От всичко имаше достатъчно, и дори много повече, за да бъде извършена цялата работа.  Най–способните хора+ от онези, които вършеха работата, направиха светия шатър+ от десет парчета платно за шатри от фин пресукан лен, синя прежда, пурпурна вълнена прежда и аленочервена прежда. Върху тях той* избродира херувими.  Дължината на всяко парче платно за шатри беше двайсет и осем лакътя, а ширината — четири лакътя. Всички парчета платно за шатри бяха с едни и същи размери. 10  След това той свърза едно с друго пет парчета платно за шатри,+ а и другите пет парчета свърза едно с друго. 11  После направи илици от синя прежда по края на последното парче платно за шатри от първата част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си. Той направи същото по края на последното парче от втората част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си.+ 12  И направи петдесет илика по края на едната част и петдесет илика по края на другата част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си, така че илиците бяха един срещу друг.+ 13  После направи петдесет куки от злато и с куките съедини частите една с друга. Така шатърът стана едно цяло.+ 14  И той направи парчета платно за шатри от козя вълна за покривало на светия шатър. Направи единайсет такива парчета.+ 15  Дължината на всяко парче беше трийсет лакътя, а ширината — четири лакътя. Всичките единайсет парчета бяха с едни и същи размери.+ 16  След това свърза едно с друго пет парчета платно, свърза и останалите шест парчета.+ 17  После направи петдесет илика по края на последното парче платно от първата част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си, и петдесет илика по края на последното парче от втората част, за да бъдат съединени частите.+ 18  И направи петдесет куки от мед, за да бъдат съединени частите и шатърът да стане едно цяло.+ 19  Направи и покривало за шатъра от овнешки кожи, боядисани в червено, и най–отгоре — покривало от тюленови кожи.+ 20  После като стени на шатъра направи рамки от акациево дърво,+ които да стоят изправени. 21  Дължината на всяка рамка беше десет лакътя, а ширината — един лакът и половина.+ 22  Всяка рамка имаше по два зъба, които бяха един до друг. По този начин той направи всички рамки за шатъра.+ 23  И направи рамките за шатъра, двайсет рамки за южната страна, която е към Негев.+ 24  Освен това направи четирийсет сребърни поставки под двайсетте рамки. Направи две поставки под първата рамка за нейните два зъба и направи по две поставки под всяка следваща рамка за нейните два зъба.+ 25  И за другата страна на шатъра, за северната страна, направи двайсет рамки+ 26  заедно с четирийсет сребърни поставки — две поставки под първата рамка и по две поставки под всяка следваща рамка.+ 27  И направи за задната страна на шатъра, за западната страна, шест рамки.+ 28  И направи две рамки като стълбове за двата ъгъла на шатъра на задната му страна.+ 29  И те бяха съставени от две еднакви части в долния край, които се съединяваха в горния край при първата гривна. По този начин той направи двете рамки, които служеха като два стълба за ъглите на шатъра.+ 30  И направи осем рамки и за тях шестнайсет сребърни поставки, две поставки под първата рамка и по две поставки под всяка следваща рамка.+ 31  И направи прътове от акациево дърво — пет пръта за рамките от едната страна на шатъра,+ 32  пет пръта за рамките от другата страна на шатъра и пет пръта за рамките от задната страна на шатъра, която е западната страна.+ 33  И сложи средния прът така, че да минава през средата на рамките от единия край до другия.+ 34  И обкова рамките със злато и направи за тях гривни от злато, през които да минават прътовете. И прътовете също обкова със злато.+ 35  И направи завеса+ от синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин пресукан лен. И избродира херувими върху нея.+ 36  След това направи за нея четири стълба от акациево дърво, които обкова със злато. И направи за тях златни закопчалки и изля четири сребърни поставки.+ 37  И направи завеса за входа на шатъра, изтъкана от синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин пресукан лен.+ 38  И направи за завесата пет стълба, както и закопчалки за тях. И обкова върховете на стълбовете със злато, обкова и техните скоби със злато, а техните пет поставки направи от мед.+

Бележки под линия

Буквално: „всички мъдри хора, на които Йехова даде мъдрост и разбиране“. Относно думата „разбиране“ виж Пр 3:5, бел. под линия.
Най–вероятно става дума за Веселеил.