Изход 35:1-35

35  И Моисей свика цялото множество на синовете на Израил и им каза: „Това са думите, които Йехова заповяда да спазвате:+  Шест дни вършете всякаква работа,+ но седмият ден нека бъде свят за вас, нека бъде събота*, ден за пълна почивка, посветен на Йехова. Който върши някаква работа през този ден, ще бъде наказан със смърт!+  В съботен ден не палете огън в домовете си.“  И Моисей каза още на цялото множество на синовете на Израил: „Ето словото, което Йехова заповяда, като каза:  ‘Съберете помежду си дарове за Йехова.+ Нека всеки, който проявява охотен дух,+ донесе като дарове за Йехова злато, сребро и мед,+  синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда, фин лен, козя вълна,+  овнешки кожи, боядисани в червено, а също и тюленови кожи, акациево дърво,  маслиново масло за светилника, балсамово масло за маслото за помазване и за благоуханния тамян,+  оникс и други скъпоценни камъни за вграждане в ефода+ и в нагръдника.+ 10  Нека дойдат всички способни* хора+ между вас и нека направят всичко, което Йехова заповяда: 11  светия шатър, всички негови покривала и неговите куки, рамки, прътове, стълбове и поставки, 12  ковчега+ и неговите прътове,+ капак+ и преградна завеса,+ 13  масата+ и нейните прътове, всички нейни принадлежности, а също и представените хлябове,+ 14  светилника+ за осветление и неговите принадлежности и съдинки, както и маслиновото масло+ за светилника, 15  олтара за изгаряне на тамян+ и неговите прътове, маслото за помазване и благоуханния тамян,+ както и завесата за входа на шатъра, 16  олтара+ за приносите за изгаряне и неговата медна скара, неговите прътове и принадлежности, големия съд с вода за миене+ и неговата поставка, 17  завесите за двора,+ стълбовете и поставките, завесата за входа на двора, 18  колчетата за шатъра и колчетата за двора с техните въжета,+ 19  умело изтъканите дрехи+ за служба в светилището — светите дрехи+ за свещеника Аарон и дрехите за неговите синове, с които да служат като свещеници.’“ 20  Тогава цялото множество на синовете на Израил си тръгна от присъствието на Моисей. 21  След това всеки, чието сърце го подбуждаше да направи това, и всеки, който искаше,*+ дойде и донесе дарове за Йехова за изграждането на шатъра на събранието, за цялата служба в него и за светите дрехи. 22  Идваха мъже и жени, всички, които проявяваха охотен дух. И всички те принесоха пред Йехова залюления принос от злато — златни игли*, обици, пръстени и женски накити, всякакви златни предмети.+ 23  И всички, при които се намери синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда, фин лен, козя вълна, овнешки кожи, боядисани в червено, а също и тюленови кожи, донасяха това, което имаха.+ 24  Всички, които даряваха сребро и мед, ги донасяха като дар за Йехова. И всички, при които се намираше акациево дърво, го донасяха, за да бъде използвано за всякаква работа, свързана със службата. 25  И всички способни жени*+ предяха с ръцете си и донасяха онова, което приготвяха: синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин лен. 26  И всички способни жени, чиито сърца ги подбуждаха* към това, предяха козята вълна. 27  И предводителите донесоха оникс и други скъпоценни камъни за вграждане в ефода и в нагръдника,+ 28  а също и балсамово масло и маслиново масло за светилника, за маслото за помазване и за благоуханния тамян.+ 29  Така постъпиха всички мъже и жени, чиито сърца ги подтикнаха да донесат по нещо за цялата работа, която Йехова чрез Моисей беше заповядал да бъде извършена. Така синовете на Израил донесоха доброволни приноси за Йехова.+ 30  Тогава Моисей каза на синовете на Израил: „Ето, Йехова повика по име Веселеил,+ синът на Урий, син на Ор, от племето на Юда. 31  И Бог го изпълни със своя дух, за да придобие мъдрост, разбиране* и познание за всякакви занаятчийски умения, 32  да изготвя образци, да работи със злато, сребро и мед,+ 33  да обработва скъпоценни камъни и да ги вгражда, да работи с дърво и да изработва умело всякакви предмети.+ 34  И Бог му даде способност* да обучава други хора — както на него, така и на Ахолиав,+ синът на Ахисамах, от племето на Дан. 35  Той ги дари със способности*+ да вършат всякаква работа като занаятчии, да бродират,+ да тъкат синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда, фин лен, да изработват тъкани, да умеят да вършат всякаква работа и да изготвят образци.

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „мъдри“.
Буквално: „всеки, чийто дух го подтикваше към това“.
Вероятно става дума за красиво изработени игли или закопчалки, с които били свързвани заедно частите на една дреха.
Буквално: „жени, които бяха с мъдро сърце“.
Буквално: „всички жени, чиито мъдри сърца ги подбуждаха“.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Буквално: „постави в сърцето му“.
Буквално: „изпълни сърцата им с мъдрост“.