Изход 34:1-35

34  След това Йехова каза на Моисей: „Издялай си две каменни плочи като първите.+ И аз ще напиша върху плочите думите, които бяха върху първите плочи,+ които ти счупи.+  И се приготви на сутринта да се изкачиш на Синайската планина и там да застанеш пред мене, на върха на планината.+  Но никой не бива да се изкачва с тебе и никой друг не бива да се вижда по цялата планина.+ Освен това в подножието на планината не бива да пасе нито едър, нито дребен рогат добитък.“+  И Моисей издяла две каменни плочи като първите. На сутринта той стана рано и се изкачи на Синайската планина, точно както му беше заповядал Йехова, като носеше в ръцете си двете каменни плочи.  И Йехова слезе+ в облак, застана там до него и извести името Йехова.+  И Йехова мина пред него, като извести: „Йехова, Йехова, милосърден+ и добър Бог,+ който не бърза да се гневи+ и е изпълнен с милост*+ и истина,+  който запазва своята милост* към хиляди поколения,+ прощава прегрешение, простъпка и грях,+ но в никакъв случай не освобождава виновния от наказание,+ понеже заради прегрешенията на бащите наказва синовете и внуците до третото и четвъртото поколение.“+  Тогава Моисей бързо се поклони до земята, падайки по очи,+  и каза: „Моля те, Йехова, ако съм придобил благоволение в твоите очи, ела с нас, Йехова,+ защото този народ е непокорен*!+ Прости прегрешенията и греховете ни+ и нека бъдем твое притежание!“+ 10  А Бог му отговори: „Ето, сключвам договор с вас. Пред целия твой народ ще извърша чудни дела, каквито не са ставали никога преди по земята, сред нито един народ.+ И целият народ, сред който живееш, ще види делата на Йехова, защото с вас ще направя нещо, което вдъхва страх.+ 11  И вие спазвайте това, което ви заповядвам днес.+ Ето, аз ще изгоня пред вас аморейците, ханаанците, хетите, ферезейците, евейците и йевусейците.+ 12  Внимавайте да не сключите договор с жителите на земята, в която отивате,+ за да не станат те примка за вас.+ 13  Но разрушете жертвениците им, съборете техните свещени стълбове и отсечете техните обредни стълбове*.+ 14  Защото не бива да се покланяте на друг бог,+ понеже Йехова е Бог, който изисква пълна преданост, такъв Бог е той*!+ 15  Затова не сключвайте договор с жителите на тази земя, защото когато се покланят на своите богове*+ и принасят жертви на своите богове,+ някой от тях ще ви покани и вие ще ядете от неговата жертва.+ 16  Тогава ще вземете от техните дъщери за своите синове+ и като се покланят на боговете си, техните дъщери ще накарат вашите синове да се покланят на боговете им.+ 17  Не си прави излят идол!+ 18  Чествай Празника на безквасните питки!+ Седем дни яж безквасни питки, точно както ти заповядах, яж ги в определеното време през месец авив*,+ защото през месец авив излезе от Египет. 19  Всеки първороден син* принадлежи на мене,+ а и всяка първородна мъжка рожба от добитъка — от говедата и от овцете.+ 20  И първородната рожба на магарето да откупиш с овца.+ Но ако не я откупиш, тогава трябва да ѝ счупиш врата. Откупувай всеки първороден от синовете си.+ И никой да не се явява пред мене с празни ръце!+ 21  Шест дни работи, но на седмия ден спазвай събота*.+ Спазвай съботата във време на оран и във време на жетва!+ 22  Чествай Празника на седмиците*, като принасяш първите плодове от жетвата на пшеницата,+ и в края на годината — Празника на прибирането на реколтата.+ 23  Три пъти в годината нека всеки от мъжки пол се явява+ пред истинския Господар, Йехова, Богът на Израил. 24  Защото ще унищожа народите пред тебе+ и ще разширя твоите предели.+ И никой няма да пожелае земята ти, когато отиваш три пъти в годината да се явяваш пред Йехова, твоят Бог.+ 25  Не принасяй заедно с кръвта от жертвите ми нищо заквасено!+ И жертвата, принесена на празника Пасха, не бива да остава от вечерта чак до сутринта.+ 26  Най–доброто от първите плодове+ на своята земя донасяй в дома на Йехова, твоят Бог.+ Не бива да вариш яре в млякото на майка му!“+ 27  И Йехова каза още на Моисей: „Запиши сега тези думи,+ защото в съгласие с тези думи аз сключвам договор с тебе и с Израил.“+ 28  И Моисей остана там с Йехова четирийсет дни и четирийсет нощи. Той не яде хляб, нито пи вода.+ И Бог написа върху плочите думите на договора, Десетте заповеди*.+ 29  И когато слезе от Синайската планина, Моисей носеше в ръцете си двете плочи на свидетелството.+ И Моисей не знаеше, че лицето му излъчва светлина, поради това че беше говорил с Бога.+ 30  И когато Аарон и синовете на Израил видяха Моисей, ето, лицето му излъчваше светлина. И те се страхуваха да се приближат до него.+ 31  И Моисей ги извика при себе си. Тогава Аарон и всички предводители на израилтяните дойдоха при него и Моисей разговаряше с тях. 32  След това всички синове на Израил се приближиха до него и той започна да им предава всички заповеди, които Йехова му беше дал на Синайската планина.+ 33  Оттогава нататък, когато свършваше да говори с тях, Моисей слагаше покривало върху лицето си.+ 34  Но когато влизаше в присъствието на Йехова, за да говори с него, Моисей сваляше покривалото, докато не излезеше отново.+ После излизаше и казваше на синовете на Израил каквото му беше заповядано.+ 35  И синовете на Израил виждаха, че лицето на Моисей излъчва светлина,+ и Моисей отново слагаше покривалото върху лицето си, докато не влезеше да говори с Бога.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“.
Или: „със закоравял врат“.
Или: „ашери“.
Буквално: „Йехова, името му е Ревнив, той е ревнив Бог“. Виж Из 20:5, бел. под линия.
Буквално: „вършат блудство със своите богове“. Виж Приложение № 11.
Виж Из 13:4, бел. под линия.
Буквално: „Всичко, което първо отваря утробата“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Или: „Петдесетница“, 6 сиван — петдесетият ден след 16 нисан. Виж Приложение № 17.
Или: „Декалог“. Буквално: „Десетте думи“.