Изход 31:1-18

31  И Йехова продължи да говори на Моисей с думите:  „Ето, повиках по име Веселеил,+ синът на Урий, син на Ор, от племето на Юда.+  И ще го изпълня със своя дух*, за да придобие мъдрост, разбиране* и познание за всякакви занаятчийски умения,+  да изготвя образци, да работи със злато, сребро и мед,+  да обработва скъпоценни камъни и да ги вгражда,+ да работи с дърво и да прави всякакви предмети.+  И ето, аз му давам за помощник Ахолиав, синът на Ахисамах, от племето на Дан,+ и всички способни хора надарявам с умения*, за да могат да направят всичко, което ти заповядах:+  шатъра на събранието,+ ковчега+ за свидетелството и капака+ върху него, всички принадлежности на шатъра,  масата и нейните принадлежности,+ светилника от чисто злато и всички негови принадлежности,+ олтара за изгаряне на тамян,+  олтара за приноса за изгаряне и всички негови принадлежности,+ големия съд с вода за миене и неговата поставка,+ 10  умело изтъканите дрехи и светите дрехи за свещеника Аарон, дрехите за неговите синове, с които да служат като свещеници,+ 11  както и маслото за помазване и благоуханния тамян за светилището.+ Нека те направят всичко така, както ти заповядах!“ 12  И Йехова каза още на Моисей: 13  „А ти кажи на синовете на Израил: ‘Спазвайте най–вече моите съботи*,+ защото това е знак между мене и вас и вашите потомци, за да знаете, че аз, Йехова, ви правя свети.+ 14  Спазвайте съботата, защото тя е нещо свято за вас!+ Който я оскверни, ще бъде наказан със смърт!+ Ако някой човек работи в събота, тогава нека тази душа бъде унищожена и така нека бъде премахната отсред своя народ.+ 15  Шест дни нека бъде вършена всякаква работа, но седмият ден е събота, ден за пълна почивка.+ Той е нещо свято за Йехова. Който върши някаква работа в събота, ще бъде наказан със смърт! 16  И нека синовете на Израил спазват съботата, като я празнуват те и техните потомци. Това е договор до безпределни времена.+ 17  Това нека бъде знак до безпределни времена между мене и синовете на Израил,+ защото за шест дни Йехова направи небесата и земята, а на седмия ден той престана да работи и започна да си почива*.’“+ 18  И щом свърши да говори с Моисей на Синайската планина, Бог му даде двете плочи на свидетелството+ — каменни плочи, написани с Божия пръст.+

Бележки под линия

Буквално: „с Божия дух“.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Буквално: „слагам мъдрост в сърцето на всички, които имат мъдро сърце“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Виж Би 2:2, бел. под линия.