Изход 3:1-22

3  Моисей стана пастир и пасеше стадото на мадиамския свещеник Йотор*,+ на когото беше зет.+ Като водеше стадото към западната част на пустинята, накрая той стигна до планината на истинския Бог,+ до Хорив.+  Тогава един ангел на Йехова му се яви сред пламъците на един горящ трънлив храст.+ Моисей погледна, и ето, трънливият храст беше обхванат от пламъци, но не изгаряше.  И Моисей си каза: „Ще отида по–близо до това чудно явление, за да видя защо трънливият храст не изгаря.“+  Като забеляза, че той отиде да види по–отблизо явлението, Йехова го повика от трънливия храст и каза: „Моисей! Моисей!“ А той отговори: „Ето ме.“+  След това Бог му каза: „Не се приближавай повече! Събуй сандалите от краката си, защото мястото, върху което стоиш, е свята земя.“+  И му каза още: „Аз съм Богът на твоя баща, Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.“+ Тогава Моисей скри лицето си, защото се страхуваше да погледне към истинския Бог.  И Йехова каза още: „Видях страданията на моя народ, който е в Египет. Чух стенанията им поради онези, които ги принуждават да работят, и знам как се измъчват.+  Затова идвам да ги избавя от ръцете на египтяните,+ да ги отведа от тази земя и да ги заведа в добра и просторна земя — земя, в която текат мляко и мед,+ в земята на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците.+  И ето, викът на синовете на Израил стигна до мене и видях също колко много ги потискат египтяните.+ 10  Затова сега ще те изпратя при фараона, за да изведеш моя народ, синовете на Израил, от Египет.“+ 11  А Моисей каза на истинския Бог: „Кой съм аз, че да отида при фараона и да изведа синовете на Израил от Египет?“+ 12  А той му отговори: „Аз ще бъда с тебе+ и това ще ти бъде знак, че именно аз те изпращам+ — като изведеш народа от Египет, всички вие ще служите на истинския Бог на тази планина.“+ 13  Но Моисей каза на истинския Бог: „Ако отида при синовете на Израил и им кажа ‘Богът на прадедите ви ме изпрати при вас’, а те ме попитат ‘Какво е неговото име?’,+ аз какво да им отговоря?“ 14  Тогава Бог каза на Моисей: „АЗ ЩЕ СТАНА ТОВА, КОЕТО ПОЖЕЛАЯ ДА СТАНА.“*+ И добави: „Ето какво ще кажеш на синовете на Израил: ‘АЗ ЩЕ СТАНА ме изпрати при вас.’“+ 15  И Бог каза още веднъж на Моисей: „Ето какво ще кажеш на синовете на Израил: ‘Йехова, Богът на вашите прадеди, Богът на Авраам,+ Богът на Исаак+ и Богът на Яков,+ ме изпрати при вас.’ Това е моето име до безпределни времена+ и с това ще бъда помнен поколение след поколение.+ 16  Отиди, събери старейшините на Израил и им кажи: ‘Йехова, Богът на прадедите ви, Богът на Авраам, Исаак и Яков, ми се яви+ и ми каза: „Насочих вниманието си+ към вас и видях какво ви причиняват в Египет. 17  Затова ви казвам, че ще ви избавя от страданията,+ които ви причиняват египтяните, и ще ви заведа в земята на ханаанците, хетите, аморейците,+ ферезейците, евейците и йевусейците+ — в земя, в която текат мляко и мед.“’+ 18  И те ще послушат думите ти.+ Тогава ти и старейшините на Израил ще отидете при царя на Египет и ще му кажете: ‘Йехова, Богът на евреите,+ се яви пред нас,+ затова сега, молим те, пусни ни да тръгнем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертви на Йехова, нашият Бог.’+ 19  Но самият аз знам много добре, че царят на Египет няма да ви позволи да тръгнете, освен ако не бъде принуден от силна ръка.+ 20  Затова ще вдигна ръката си+ и ще поразя Египет с всичките си чудни дела, които ще извърша в него. И след това той ще ви пусне.+ 21  И аз ще направя така, че вие да придобиете благоволение в очите на египтяните, та когато тръгнете, да не сте с празни ръце.+ 22  Всяка жена нека поиска от съседката си и от жената, която живее като пришелка в дома ѝ, сребърни и златни предмети, а също и дрехи. И ще ги сложите на синовете и на дъщерите си, и така ще оберете египтяните.“+

Бележки под линия

Йотор е наречен също Рагуил. Виж Из 2:18.
На еврейски език глаголът „ще стана“ („ехйѐх“) е от несвършен вид. Той не се отнася до съществуването на Бога (сякаш е казано: „аз съм, който съм“), а до онова, което Бог иска да стане спрямо другите. Виж Приложение № 1.