Изход 29:1-46

29  И ето какво ще направиш, за да ги осветиш да ми служат като свещеници: Вземи един млад бик, два овена,+ без недостатък,+  безквасен хляб, безквасни краваи, замесени с маслиново масло, и безквасни, тънко разточени питки, намазани с маслиново масло.+ Направи ги от фино смляно пшенично брашно.  Сложи ги в един панер и ги представи заедно с него,+ доведи също бика и двата овена.  И доведи Аарон и синовете му при входа+ на шатъра на събранието и им нареди да се измият с вода.+  След това вземи дрехите+ и дай на Аарон да облече дългата риза, дрехата без ръкави, която ще се носи под ефода, ефода и нагръдника и завържи здраво ефода с неговия пояс.+  Сложи върху главата му тюрбана, а на тюрбана постави светия знак за отдаването на Бога*.+  Вземи маслото за помазване,+ излей го върху главата на Аарон и така го помажи.+  След това доведи синовете на Аарон и им дай да облекат дългите ризи.+  И препаши с поясите както Аарон, така и синовете му, и увий тюрбаните около главите им. Нека свещенството им принадлежи и това да бъде постановление до безпределни времена.+ И дай власт* на Аарон и на синовете му да служат като свещеници.+ 10  И доведи бика пред шатъра на събранието и Аарон и синовете му нека сложат ръцете си върху главата на бика.+ 11  И заколи бика пред Йехова, при входа на шатъра на събранието.+ 12  И вземи от кръвта на бика+ и с пръста си намажи с нея роговете на олтара,+ а всичката останала кръв излей в подножието на олтара.+ 13  И вземи всичката тлъстина,+ която покрива червата,+ тлъстината, която покрива черния дроб,+ и двата бъбрека с тлъстината, която е върху тях, и ги изгори* върху олтара.+ 14  Но месото на бика, неговата кожа и изпражненията му изгори извън стана.+ Това е принос за грях. 15  После вземи единия овен+ и Аарон и синовете му нека сложат ръцете си върху главата на овена.+ 16  И заколи овена, вземи кръвта му и поръси с нея олтара от всички страни.+ 17  И нарежи овена на части, измий червата+ и краката* му и нареди частите една срещу друга от краката до главата. 18  И изгори целия овен върху олтара. Това е принос за изгаряне+ пред Йехова, успокоителна миризма.+ Това е жертва, принесена чрез огън пред Йехова. 19  След това вземи другия овен и Аарон и синовете му нека сложат ръцете си върху главата на овена.+ 20  И заколи овена, вземи от кръвта му и намажи с нея долната част на дясното ухо на Аарон и долната част на дясното ухо на всеки един от синовете му, палеца на дясната ръка на всекиго от тях и палеца на десния крак на всекиго от тях,+ а с останалата кръв поръси олтара от всички страни. 21  След това вземи от кръвта, която е върху олтара, и от маслото за помазване+ и поръси с тях Аарон и дрехите му и неговите синове и дрехите им, за да бъдат свети той и дрехите му, и неговите синове и дрехите им.+ 22  Отдели от овена тлъстината, тлъстата опашка,+ тлъстината, която покрива червата, тлъстината, която покрива черния дроб, двата бъбрека с тлъстината, която е върху тях, и десния бут,+ защото това е овен, който е принос за назначаване на свещеническа служба*.+ 23  Вземи също един кръгъл хляб, един от безквасните краваи, замесени с маслиново масло, и една от тънко разточените питки от панера с безквасните хлябове, който е пред Йехова.+ 24  И всичко това сложи в ръцете на Аарон и на синовете му+ и го залюлей напред–назад като залюлян принос пред Йехова.+ 25  И вземи всичко това от техните ръце и го изгори върху олтара, върху приноса за изгаряне, като успокоителна миризма за Йехова.+ Това е жертва, принесена чрез огън пред Йехова.+ 26  Вземи гърдите на овена, който е принос за назначаване на свещеническа служба+ и който е за Аарон, и ги залюлей напред–назад като залюлян принос пред Йехова. И това нека бъде твоят дял. 27  И освети гърдите+ от залюления принос и бута от светия дял, които бяха залюлени и отделени от овена, който е принос за назначаване на Аарон и синовете му на свещеническа служба.+ 28  И тези части нека бъдат за Аарон и за синовете му, като това бъде наредба до безпределни времена, която да изпълняват синовете на Израил. Защото тези части са свят дял,+ който синовете на Израил ще дават от своите жертви на общението+ — те са свят дял за Йехова. 29  И светите дрехи+ на Аарон нека бъдат за синовете му+ след него, за да бъдат помазвани+ в тях и за да им бъде давана власт да служат като свещеници.+ 30  Седем дни+ нека ги носи онзи измежду неговите синове, който ще го наследи като свещеник и който ще влиза в шатъра на събранието, за да служи в святото място. 31  Вземи овена, който е принос за назначаване на свещеническа служба, и свари месото му на свято място.+ 32  И Аарон и синовете му нека ядат+ от месото на овена и от хлябовете, които са в панера при входа на шатъра на събранието. 33  И те нека ядат от нещата, с които са били изкупени прегрешенията им, за да им бъде дадена власт да служат като свещеници и за да бъдат осветени.+ Но външен човек да не яде от тях, защото са свети неща.+ 34  Ако до сутринта остане нещо от месото на жертвата за назначаване на свещеническа служба и от хлябовете, тогава изгори каквото е останало.+ То не бива да бъде ядено, защото е свято. 35  Направи всичко за Аарон и синовете му така, както ти заповядвам.+ Ще ти бъдат необходими седем дни, за да им дадеш власт да служат като свещеници.+ 36  И всеки ден принасяй по един бик като принос за грях, за изкупуване на греха.+ И очисти олтара от грях, като извършиш за него обред за изкупление, и го помажи,+ за да бъде свят. 37  Отдели седем дни, за извършването на обреда за изкупление за олтара, и го освети,+ за да бъде нещо много свято.+ Всеки, който докосва олтара, трябва да бъде свят.+ 38  Ето какво ще принасяш на олтара: по два млади, едногодишни овена, постоянно, всеки ден.+ 39  Единия овен принасяй сутрин,+ а другия — във времето на вечерния здрач*.+ 40  И с първия овен принасяй една десета част от една ефа фино смляно брашно,+ замесено с една четвърт ин масло от счукани маслини, и принос за изливане+ от една четвърт ин вино. 41  И принасяй втория овен във времето на вечерния здрач. Принасяй го така, както сутрин принасяш овена — със зърнен принос+ и с принос за изливане, като успокоителна миризма, като жертва, принесена чрез огън пред Йехова. 42  Всичко това принасяйте пред Йехова като постоянен+ принос за изгаряне вие и всички ваши потомци, принасяйте го при входа на шатъра на събранието, където ще се явявам пред вас и ще говоря с тебе.+ 43  И аз ще се явявам там пред синовете на Израил и това място ще бъде осветено чрез моята слава.+ 44  И ще осветя шатъра на събранието и олтара, и ще осветя+ Аарон и синовете му, за да служат като мои свещеници. 45  И ще обитавам сред синовете на Израил и ще им бъда Бог.+ 46  И те ще знаят, че аз съм Йехова, техният Бог, който ги изведе от Египет, за да обитава сред тях.+ Аз съм Йехова, техният Бог.+

Бележки под линия

Или: „святата диадема“, „диадемата на светостта“.
Буквално: „напълни ръката“. Виж Из 28:41, бел. под линия, и Ев 7:28.
Буквално: „направи да задимят“.
Става дума за тази част на краката, която е от колянната става надолу.
Буквално: „овен за напълване [на нечия ръка]“. Виж Из 28:41, бел. под линия.
Буквално: „между двете вечери“. Виж Из 12:6, бел. под линия.