Изход 26:1-37

26  И направи светия шатър от десет парчета платно за шатри+ от фин пресукан лен, синя прежда, пурпурна вълнена прежда и аленочервена прежда.+ Върху тях избродирай херувими.+  Дължината на всяко парче да бъде двайсет и осем лакътя, а ширината — четири лакътя. Всички парчета платно за шатри нека бъдат с едни и същи размери.+  Нека пет от парчетата бъдат свързани едно с друго, образувайки една част, и нека другите пет парчета бъдат свързани едно с друго, образувайки втора част.+  И направи илици от синя прежда по края на последното парче платно от първата част и направи същото по края на последното парче от втората част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си.+  Направи петдесет илика по края на едната част и петдесет илика по края на другата част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си, така че илиците да бъдат един срещу друг.+  И направи петдесет куки от злато и след това с куките съедини частите една с друга. Така шатърът ще бъде едно цяло.+  И направи парчета платно за шатри от козя вълна+ за покривало на светия шатър. Направи единайсет такива парчета.  Дължината на всяко парче нека бъде трийсет лакътя,+ а ширината — четири лакътя. Всичките единайсет парчета нека бъдат с едни и същи размери.  И свържи заедно пет парчета платно, и също останалите шест парчета,+ а шестото парче, което се намира от предната страна на шатъра, прегъни на две. 10  И направи петдесет илика по края на последното парче платно от първата част и петдесет илика по края на последното парче от втората част, на мястото, където двете части се съединяват помежду си. 11  И направи петдесет куки от мед,+ сложи куките в илиците и съедини частите една с друга. Така шатърът ще бъде едно цяло.+ 12   Допълнителната дължина на парчетата платно за шатри нека виси. Половината от допълнителната дължина на платното за шатри нека виси от задната страна на светия шатър. 13  И допълнителната дължина на платното за шатри нека виси по един лакът от едната страна и по един лакът от другата страна и нека служи като допълнителна част от двете страни на светия шатър, за да го покрива от едната и от другата страна. 14  Направи и покривало за шатъра от овнешки кожи, боядисани в червено, и най–отгоре — покривало от тюленови кожи. 15  И като стени на шатъра направи рамки*+ от акациево дърво, които да стоят изправени. 16  Дължината на всяка рамка нека бъде десет лакътя, а ширината — един лакът и половина. 17  Нека всяка рамка има по два зъба, които да бъдат един до друг. И по този начин направи всички рамки за шатъра. 18  Направи рамките за шатъра, двайсет рамки за южната страна, която е към Негев. 19  Освен това направи четирийсет сребърни поставки*+ за двайсетте рамки. Сложи две поставки под първата рамка за нейните два зъба и сложи по две поставки под всяка следваща рамка за нейните два зъба. 20  И за другата страна на шатъра, за северната страна, направи двайсет рамки+ 21  заедно с четирийсет сребърни поставки — две поставки под първата рамка и по две поставки под всяка следваща рамка.+ 22  И направи за задната страна на шатъра, за западната страна, шест рамки.+ 23  И направи две рамки като стълбове за двата ъгъла на шатъра на задната му страна.+ 24  И те нека бъдат съставени от две еднакви части в долния край, които се съединяват в горния край при първата гривна. По този начин да направиш двете рамки, които да служат като два стълба за ъглите на шатъра. 25  И направи осем рамки и за тях сребърни поставки, общо шестнайсет поставки, две поставки под първата рамка и по две поставки под всяка следваща рамка. 26  Също направи прътове от акациево дърво+ — пет пръта за рамките от едната страна на шатъра, 27  пет пръта за рамките от другата страна на шатъра и пет пръта за рамките от задната страна на шатъра, която е западната страна.+ 28  И средният прът нека минава през средата на рамките от единия край до другия. 29  И обкови рамките със злато+ и направи за тях гривни от злато, през които да минават прътовете. И прътовете също обкови със злато. 30  И издигни шатъра според образеца, който ти беше показан на планината.+ 31  И направи завеса+ от синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин пресукан лен. И върху нея избродирай херувими.+ 32  И я постави на четири стълба от акациево дърво, обковани със злато. Направи за тях закопчалки от злато. Стълбовете нека бъдат поставени върху четири сребърни поставки. 33  И закачи завесата под куките и внеси ковчега на свидетелството+ зад завесата. И завесата нека разделя Святото+ от Най–святото отделение.+ 34  И постави капака върху ковчега на свидетелството в Най–святото отделение. 35  И постави масата от другата страна на завесата, а светилника+ — срещу масата, от южната страна на шатъра. И масата постави от северната страна. 36  И направи завеса+ за входа на шатъра, изтъкана от синя прежда, пурпурна вълнена прежда, аленочервена прежда и фин пресукан лен. 37  И направи за завесата пет стълба от акациево дърво, обковани със злато. И направи за тях закопчалки от злато. И излей за стълбовете пет медни поставки.

Бележки под линия

Тези рамки били леки дървени конструкции и образували сглобяеми стени.
Става дума за поставки с отвор, където влизали зъбите на рамките.