Изход 24:1-18

24  След това Бог каза на Моисей: „Изкачете се при Йехова — ти, Аарон, Надав и Авиуд+ заедно със седемдесет+ старейшини на Израил и се поклонете отдалече.  Нека Моисей се приближи до Йехова сам, а те не бива да се приближават и народът не бива да се изкачва с него!“+  И Моисей дойде при народа и му предаде всички думи на Йехова и всички негови закони,+ тогава целият народ отговори в един глас: „Готови сме да правим всичко, което заповядва Йехова!“+  И Моисей записа всички думи на Йехова.+ На следващата сутрин той стана рано и в подножието на планината издигна олтар и дванайсет паметни стълба за дванайсетте племена на Израил.+  После изпрати млади мъже от синовете на Израил да принесат на Йехова приноси за изгаряне и бикове като жертви на общението.+  И Моисей взе половината от кръвта и я наля в съдове,+ а с другата половина от кръвта поръси олтара.+  Накрая той взе книгата на договора+ и я прочете пред народа.+ И хората казаха: „Готови сме да правим всичко, което казва Йехова, и да бъдем послушни!“+  И като взе кръвта, Моисей поръси с нея народа+ и каза: „Това е кръвта на договора,+ който Йехова сключва с вас въз основа на всички тези думи.“  Тогава Моисей, Аарон, Надав и Авиуд заедно със седемдесет старейшини на Израил се изкачиха на планината 10  и видяха Бога на Израил.+ Под краката му имаше нещо като настилка от сапфир, която приличаше по чистота на самите небеса.+ 11  И той не вдигна ръка срещу знатните мъже измежду синовете на Израил,+ а те получиха видение на истинския Бог+ и ядоха и пиха.+ 12  Тогава Йехова каза на Моисей: „Изкачи се при мене на планината и остани там, понеже искам да ти дам каменните плочи, върху които ще запиша закона и заповедите, за да уча народа.“+ 13  Затова Моисей и неговият служител Исус Навиев тръгнаха и Моисей се изкачи на планината на истинския Бог.+ 14  А на старейшините беше казал: „Чакайте ни тук, докато се върнем при вас!+ Ето, Аарон и Ор+ са с вас. Ако някой човек има съдебен спор с друг човек, нека се обърне към тях!“+ 15  И така Моисей се изкачи на планината, а облакът покриваше планината.+ 16  И славата на Йехова+ беше на Синайската планина+ и облакът покриваше планината шест дни. А на седмия ден Бог повика Моисей от облака.+ 17  В очите на израилтяните славата на Йехова беше като поглъщащ всичко огън+ на върха на планината. 18  Тогава Моисей влезе в облака и се изкачи на планината.+ И Моисей остана на планината четирийсет дни и четирийсет нощи.+

Бележки под линия