Изход 23:1-33

23  Не разпространявай лъжливи сведения.+ Не помагай на злия, като ставаш свидетел, който участва в зъл заговор.+  Не следвай множеството в злите му замисли,+ като свидетелстваш в съдебен спор, заставайки на страната на множеството и изопачавайки справедливостта.+  Не проявявай пристрастие към бедния, когато участва в съдебен спор.+  Ако намериш заблудилия се бик или магаре на своя враг, трябва да му го върнеш.+  Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, лежи на земята под товара си, не отминавай, а му помогни да освободи магарето от товара.+  Не изопачавай закона в съдебния спор на бедния.+  Стой далече от лъжа.+ Не убивай невинен, нито праведен, защото няма да обявя злия за праведен.+  Не приемай подкуп, защото подкупът заслепява онези, които виждат ясно, и може да изопачи думите на праведните хора.+  Не потискай пришелеца.+ Понеже сами знаете какъв е животът на пришелеца, защото и вие бяхте пришелци в Египет.+ 10  Шест години да сееш земята си и да събираш реколтата ѝ.+ 11  А на седмата година не я обработвай, остави я да си почива+ и бедните от твоя народ нека се хранят от нея. И каквото оставят те, нека го изядат дивите животни.+ Така да постъпваш и с лозето, и с маслиновите си градини. 12  Шест дни върши своята работа,+ но на седмия ден спри да работиш, за да могат бикът* и магарето ти да си починат и синът на робинята ти и пришелецът да възстановят силите си.+ 13  И внимавайте да изпълнявате всичко, което ви казах.+ Не споменавайте имената на други богове. Те не бива да се чуват от устата ви.+ 14  Три пъти в годината да правиш празник в моя чест.+ 15  Чествай Празника на безквасните питки.+ Седем дни яж безквасни питки,+ точно както ти заповядах, яж ги в определеното време през месец авив,+ защото тогава излезе от Египет. И никой да не се явява пред мене с празни ръце.+ 16  Чествай също Празника на жетвата, на първите плодове+ на своя труд — онова, което си засял на нивата.+ Чествай и Празника на прибирането на реколтата в края на годината, когато прибираш плодовете на своя труд от нивата си.+ 17  Три пъти в годината нека всеки от мъжки пол да се явява пред истинския Господар, Йехова.+ 18  Не принасяй нищо заквасено заедно с кръвта от жертвите ми. И тлъстината, принесена на мене по време на празника, не бива да остава от вечерта чак до сутринта.+ 19  Най–доброто от първите плодове на земята си донасяй в дома на Йехова, твоят Бог.+ Не бива да вариш яре в млякото на майка му.+ 20  Ето, изпращам пред тебе ангел,+ който да те пази по пътя и да те заведе до мястото, което съм подготвил.+ 21  Внимавай как се държиш в негово присъствие и слушай гласа му. Не се бунтувай срещу него, защото той няма да прости простъпките ти,+ понеже идва в мое име. 22  Но ако внимателно слушаш гласа му и вършиш всичко, което ти казвам,+ тогава ще бъда враг на твоите врагове и ще притеснявам със сила онези, които те притесняват.+ 23  И ангелът ми ще върви пред тебе и ще те заведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и йевусейците, и аз ще ги унищожа.+ 24  Да не се покланяш на техните богове, нито да им служиш, и да не правиш нищо подобно на техните изображения,+ но да ги хвърляш на земята и да събаряш техните свещени стълбове.+ 25  Служи на своя Бог, Йехова,+ и той ще благославя хляба и водата ти.+ И аз ще отстранявам всяка болест отсред тебе.+ 26  И в твоята земя няма да има жена, която да помята или която да е безплодна.+ И ще направя така, че да живееш дълго.+ 27  И аз ще изпратя страх пред тебе,+ като всея смут сред всичките народи, между които отиваш, и ще накарам всичките ти врагове да бягат от тебе*.+ 28  И ще изпратя пред тебе страх*,+ който ще изгони евейците, ханаанците и хетите пред тебе.+ 29  Няма да ги изгоня пред тебе за една година, за да не запустее земята и дивите зверове да станат многобройни и да ти навредят.+ 30  Малко по малко ще ги изгонвам пред тебе, докато станеш многоброен народ и завладееш тази земя.+ 31  И ще ти определя граници: от Червено море до морето на филистимците и от пустинята до Реката*.+ Защото ще предам в ръцете ти жителите на тази земя и ти ще ги изгониш пред себе си.+ 32  Недей да сключваш договор с тях, нито с техните богове.+ 33  Те не бива да живеят в земята ти, за да не те накарат да съгрешиш против мене. Ако служиш на боговете им, това ще стане примка за тебе.’“+

Бележки под линия

Макар че за укротяване на биковете с цел да бъдат използвани като впрегатни животни обикновено се прилага кастрация, явно израилтяните не прибягвали до нея, тъй като осакатеното животно не било подходящо за жертва. Предполага се, че те използвали порода бикове с мек нрав.
Или: „ще ти дам врата на всички твои врагове“.
Или: „стършели“, според „Септуагинта“ и „Вулгата“.
Става дума за река Ефрат.