Изход 22:1-31

22  Ако някой човек открадне бик или овца и заколи животното или го продаде, трябва да върне пет бика за един бик и четири овце за една овца.+  Ако крадецът+ бъде хванат, когато се промъква в къщата,+ и бъде ударен и умре, тогава онзи, който го е ударил, няма да носи кръвна вина.+  Но ако при идването му слънцето вече е било изгряло, онзи, който го е ударил, ще носи кръвна вина. Крадецът трябва да върне откраднатото. Ако не притежава нищо, той трябва да бъде продаден за онова, което е откраднал.+  Ако в ръцете му бъде намерено живо онова, което е откраднал, било то бик, магаре или овца, той трябва да върне двойно повече.  Ако някой човек унищожи нива или лозе, като остави своите товарни животни да опасат нива, която принадлежи на друг човек, той трябва да даде обезщетение,+ като даде най–доброто от реколтата на своята нива или най–доброто от реколтата на своето лозе.  Ако плъзне огън и запали тръни, и погълне снопи или неожънати класове, или нива,+ онзи, който е запалил огъня, трябва да възстанови това, което е изгоряло.  Ако някой човек даде на ближния си да му пази пари или предмети+ и те бъдат откраднати от къщата му, тогава ако крадецът бъде намерен, той трябва да върне двойно повече от откраднатото.+  Ако крадецът не бъде намерен, тогава собственикът на къщата трябва да бъде заведен пред истинския Бог,+ за да се разбере дали той не си е присвоил притежанията на своя ближен.  Ако някой човек извърши престъпление,+ като каже за бик, магаре, овца, дреха или нещо изгубено „Това е мое!“, съдебният спор между двамата трябва да бъде представен пред истинския Бог.+ Онзи, когото Бог обяви за виновен, трябва да даде обезщетение на своя ближен в двоен размер.+ 10  Ако някой човек повери на ближния си магаре, бик, овца или друго домашно животно, и ако то умре, бъде осакатено или откраднато, без никой да види, 11  тогава онзи, на когото е било поверено животното, нека даде клетва+ пред Йехова, че не си е присвоил притежанията на ближния си.+ И собственикът трябва да я приеме, а другият няма да дава обезщетение. 12  Но ако животното бъде откраднато, докато той се грижи за него, тогава трябва да даде обезщетение на собственика.+ 13  Ако животното бъде разкъсано от див звяр,+ тогава нека го донесе като доказателство.+ За животно, което бъде разкъсано от див звяр, той няма да дава обезщетение. 14  И ако някой човек поиска назаем животно от своя ближен+ и то бъде осакатено или умре, докато собственикът му не е с него, този човек трябва да даде обезщетение.+ 15  Ако собственикът е с него, тогава човекът няма да дава обезщетение. Ако животното е взето под наем, нека обезщетението бъде покрито от наема. 16  Ако някой мъж подмами девица, която не е сгодена, и легне с нея,+ той трябва да я вземе за своя жена, като плати определената цена.+ 17  Ако баща ѝ твърдо откаже да му я даде, той трябва да плати колкото е определено за девица.+ 18  Не оставяй жива никоя жена, която се занимава с магия.+ 19  Всеки, който има сексуални отношения с животно, трябва да бъде наказан със смърт.+ 20  Който принася жертви на други богове, освен на Йехова, нека да бъде обречен на унищожение*.+ 21  Да не се отнасяш зле към пришелеца, нито да го потискаш,+ защото и вие бяхте пришелци в Египет.+ 22  Не постъпвайте зле с вдовица или сираче*.+ 23  Но ако постъпите зле с тях и те извикат към мене за помощ, аз ще чуя вика им.+ 24  Тогава гневът ми ще пламне+ и ще ви убия с меч, и вашите жени ще станат вдовици и вашите синове ще станат сираци.+ 25  Ако дадеш заем на някого от моя народ, на онзи, който е близо до тебе и е изпаднал в затруднение,+ не бива да се отнасяш като лихвар към него. Не му налагай лихва.+ 26  Ако вземеш в залог дрехата на своя ближен,+ трябва да му я върнеш преди залез слънце. 27  Защото тя е единствената му завивка,+ горната дреха за неговото тяло. На какво ще легне? И той ще извика към мене за помощ и аз ще го чуя, понеже съм добър.+ 28  Не проклинай Бога,+ нито някого от предводителите на своя народ.+ 29  Не се колебай да даваш от изобилието на реколтата си и от онова, което прелива от твоя лин.+ Първородният от синовете ти принадлежи на мене.+ 30  Ето какво трябва да направиш със своя бик и своята овца:+ седем дни малкото да остане с майка си,+ а на осмия ден да го дадеш на мене. 31  Бъдете мой свят народ!+ Да не ядете месо от животно, разкъсано от див звяр в полето,+ хвърлете го на кучетата.+

Бележки под линия

„Обречен на унищожение“ — на еврейски: „хѐрем“. Ако нещо е станало „хѐрем“, това означава, че е станало притежание на Йехова, без възможност да бъде откупено. Ако този израз се отнасял за хора, тогава се имало предвид, че те трябва да бъдат убити. А ако се отнасял за животни, предмети или земя (например ниви или дори цели градове), тогава те можело да бъдат унищожени или да бъдат взети и посветени за свята служба, за нуждите на свещениците или на светилището, в зависимост от това, което Йехова определял в дадения случай.
Буквално: „момче без баща“.