Изход 20:1-26

20  И Бог даде всички тези заповеди, като каза:+  „Аз съм Йехова, твоят Бог,+ който те изведе от Египет, от земята на робството.+  Да нямаш други богове+ освен мене!  Не си прави изваяно изображение, нито каквото и да било подобие на нещо, което е на небесата горе, което е на земята долу или което е във водите под земята.+  Да не им се покланяш, нито да им служиш,+ защото аз, Йехова, твоят Бог, съм Бог, който изисква пълна преданост*!+ Заради прегрешенията на бащите наказвам синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят,+  но проявявам милост* дори и към хилядното поколение на онези, които ме обичат и спазват заповедите ми.+  Не използвай по недостоен начин името на своя Бог, Йехова,+ защото Йехова няма да остави ненаказан онзи, който използва по недостоен начин неговото име.+  Помни съботния ден* и нека той бъде свят за тебе!+  Шест дни се труди и върши цялата си работа,+ 10  но седмият ден е събота, посветена на Йехова, твоят Бог.+ Не върши никаква работа — нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито робът ти, нито робинята ти, нито добитъкът ти, нито пришелецът, който живее в града ти.+ 11  Защото за шест дни Йехова направи небесата, земята, морето и всичко, което е в тях,+ а на седмия ден започна да почива.+ Затова Йехова благослови съботния ден и го освети*.+ 12  Почитай баща си и майка си,+ за да живееш дълго на земята, която ти дава Йехова, твоят Бог.+ 13  Не убивай!+ 14  Не прелюбодействай!+ 15  Не кради!+ 16  Не свидетелствай лъжливо против ближния си!+ 17  Не пожелавай къщата на ближния си! Не пожелавай жената на ближния си,+ нито роба му, нито робинята му, нито бика му, нито магарето му, нито каквото и да е нещо, което принадлежи на твоя ближен.“+ 18  И целият народ чу гръмотевиците и звука от рога и видя светкавиците и дима от планината. Когато чуха и видяха всичко това, хората се разтрепериха от страх и останаха на разстояние от планината.+ 19  И казаха на Моисей: „Ти говори с нас, а ние ще слушаме. Нека Бог да не говори с нас, за да не умрем!“+ 20  А Моисей каза на народа: „Не се страхувайте, защото истинският Бог дойде, за да ви подложи на изпитание+ и още за да проявявате винаги страх от него, така че да не вършите грях.“+ 21  И хората останаха на разстояние, а Моисей се приближи до тъмния облак, където беше истинският Бог.+ 22  И Йехова каза на Моисей:+ „Ето какво ще кажеш на синовете на Израил: ‘Вие сами видяхте, че говорих с вас от небесата.+ 23  Не издигайте редом с мене богове от сребро, нито богове от злато.+ 24  Да направиш за мене олтар от пръст+ и да принасяш върху него своите приноси за изгаряне и своите жертви на общението*, своя едър и дребен рогат добитък.+ Ще дойда при тебе и ще те благословя на всяко място, на което определя името ми да бъде помнено.+ 25  И ако правиш за мене каменен олтар, не го гради с дялани камъни, защото ако го обработваш с длето, ще го оскверниш.+ 26  Не прави стъпала, по които да се качваш до олтара ми, за да не се открият интимните ти части върху него.’

Бележки под линия

Или: „Бог, който е ревнив“, „Бог, който не търпи съперничество“.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Или: „обяви за свят“.
Или: „мирни жертви“. Те показват, че онзи, който принася жертвата, е в мирни отношения с Бога.