Изход 2:1-25

2  Един човек от рода на Леви отиде и си взе за жена една от дъщерите на Леви.+  И жената забременя и роди син. Като видя колко красиво беше детето, тя го кри+ три месеца*.+  Но когато вече не можеше да го крие,+ тя взе една кошница от папирусова тръстика, намаза я с черна смола*,+ после сложи детето в нея и остави кошницата между тръстиките+ покрай брега на река Нил.  А сестра му стоеше на известно разстояние, за да види какво ще стане с него.+  Тогава дъщерята на фараона дойде до река Нил, за да се къпе, и нейните придворни вървяха по брега на реката. И тя видя кошницата сред тръстиките и веднага изпрати робинята си да я донесе.+  Като вдигна капака на кошницата, дъщерята на фараона видя детето, и ето, момченцето плачеше. Тогава на нея ѝ дожаля за него+ и каза: „Това е едно от еврейските деца.“  А неговата сестра попита фараоновата дъщеря: „Искаш ли да отида и да извикам една кърмачка от еврейките, за да кърми детето?“  Дъщерята на фараона отговори: „Отиди!“ И момичето отиде и извика майката на детето.+  Тогава фараоновата дъщеря ѝ каза: „Вземи това дете и го кърми и аз ще ти плащам.“+ Така жената взе детето и го кърмеше. 10  И като порасна детето, тя го заведе при фараоновата дъщеря и то стана неин син.+ Тя го нарече Моисей*, като каза: „Защото го извадих от водата.“+ 11  И в онези дни, когато стана силен, Моисей отиде при братята си и видя тежката работа, която вършеха.+ Тогава забеляза как един египтянин биеше един от неговите еврейски братя.+ 12  И като се огледа наоколо и видя, че нямаше никого, уби египтянина и го зарови в пясъка.+ 13  И когато излезе на следващия ден, ето, двама евреи се биеха. Затова той каза на онзи, който не беше прав: „Защо биеш ближния си?“+ 14  А той му отговори: „Кой те назначи за княз и съдия над нас?+ Да не искаш да убиеш и мене, както уби египтянина?“+ Тогава Моисей се изплаши и си каза: „Явно това нещо е станало известно!“+ 15  По–късно фараонът чу за станалото и се опита да убие Моисей.+ Но Моисей избяга+ от фараона и отиде да живее в мадиамската земя.+ Когато стигна там, той седна край един кладенец. 16  А свещеникът+ на Мадиам имаше седем дъщери, които както обикновено дойдоха, извадиха вода от кладенеца и напълниха коритата, за да напоят стадото на баща си.+ 17  Но както ставаше обикновено, дойдоха пастирите и ги изгониха. Тогава Моисей стана и се притече на помощ на жените, и напои стадото.+ 18  Когато се прибраха в дома на баща си Рагуил,+ той ги попита учудено: „Как така се прибрахте толкова бързо днес?“ 19  А те отговориха: „Един египтянин+ ни избави от ръцете на пастирите и дори ни извади вода, за да напои стадото.“ 20  Тогава той каза на дъщерите си: „Но къде е този човек? Защо сте го оставили там? Извикайте го да яде хляб!“+ 21  След това Моисей се съгласи да остане да живее при този човек, който му даде дъщеря си Сепфора+ за жена. 22  И тя роди син, а той го нарече Гирсом*,+ защото каза: „Станах пришелец в чужда земя.“+ 23  И като изминаха много години, царят на Египет умря,+ но синовете на Израил още въздишаха поради робството си и викаха от мъка,+ и техният вик за избавление от робството стигна до истинския Бог.+ 24  И Бог чу+ стенанията им+ и си спомни за своя договор с Авраам, Исаак и Яков.+ 25  И Бог погледна към синовете на Израил и обърна внимание на всичко това.

Бележки под линия

Или: „три лунни месеца“. Виж Приложение № 17.
Или: „катран“, „битум“.
Името Моисей означава „изваден, спасен от вода“.
Името Гирсом означава „пришелец в чужда земя“.