Изход 19:1-25

19  В третия месец след като синовете на Израил излязоха от Египет,+ на същия ден* дойдоха в Синайската пустиня.+  Те тръгнаха от Рафидим+ и дойдоха в Синайската пустиня, където разпънаха шатрите си.+ И синовете на Израил разпънаха шатрите си пред планината.+  Моисей се изкачи при истинския Бог и Йехова го повика от планината,+ като каза: „Ето какво ще кажеш на синовете на Израил, домът на Яков:  ‘Вие лично видяхте какво направих на египтяните,+ как ви носих на орлови крила и ви доведох при себе си.+  И ето, ако внимателно слушате+ гласа ми и спазвате договора ми,+ тогава ще бъдете мое най–скъпоценно притежание измежду всички други народи,+ защото цялата земя ми принадлежи.+  И вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ.’+ Това са думите, които трябва да кажеш на синовете на Израил.“  И Моисей дойде и повика старейшините+ на народа и им каза всичко, което му беше заповядал Йехова.+  След това целият народ отговори в един глас: „Готови сме да правим всичко, което казва Йехова!“+ И Моисей веднага занесе на Йехова отговора на народа.+  Тогава Йехова каза на Моисей: „Ето, ще дойда при тебе в тъмен облак,+ за да чуе народът, когато говоря с тебе,+ и за да вярва в тебе до безпределни времена.“+ И Моисей предаде на Йехова отговора на народа. 10  И Йехова каза на Моисей: „Отиди при хората и ги освети днес и утре, и те нека изперат дрехите си.+ 11  И да се приготвят за третия ден, защото на третия ден Йехова ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ.+ 12  И да поставиш наоколо прегради за хората, като кажеш: ‘Внимавайте да не се качвате на планината, нито да пристъпвате отвъд подножието ѝ! Всеки, който стъпи на планината, ще бъде наказан със смърт.+ 13  Ничия ръка да не докосва нарушителя, защото той ще бъде убит с камъни или пронизан със стрели. Независимо дали е човек, или животно, няма да живее.’+ Когато чуят звука на овнешкия рог,+ нека хората дойдат до планината.“ 14  Тогава Моисей слезе от планината при хората и ги освети, и те изпраха дрехите си.+ 15  И той каза на народа: „Пригответе се+ за третия ден. Вие, мъже, не се приближавайте до жена*!“+ 16  И ето, сутринта на третия ден се появиха гръмотевици и светкавици.+ И гъст облак+ покри планината и се чу много силен звук от рог,+ затова всички хора, които бяха в стана, се разтрепериха от страх.+ 17  И Моисей изведе хората от стана, за да посрещнат истинския Бог, и те застанаха в подножието на планината.+ 18  И от цялата Синайска планина се издигаше дим,+ защото Йехова слезе върху нея в огън.+ И димът от нея се издигаше като дим от пещ за печене на тухли+ и цялата планина се тресеше много силно.+ 19  Докато звукът от рога ставаше все по–силен и по–силен, Моисей говореше, а истинският Бог му отговаряше със силен глас.+ 20  И Йехова слезе на Синайската планина, на върха на планината. Тогава Йехова повика Моисей да дойде на върха на планината и Моисей се изкачи.+ 21  И Йехова каза на Моисей: „Слез долу и предупреди хората да не отиват до Йехова, за да гледат и много от тях да умрат!+ 22  И свещениците, които се приближават до Йехова, нека се осветят,+ за да не излее Йехова гнева си върху тях!“+ 23  Тогава Моисей каза на Йехова: „Хората не могат да се изкачат на Синайската планина, защото ти вече ни предупреди, като ми каза: ‘Постави прегради около планината и я освети!’“+ 24  Йехова обаче му каза: „Слез долу и се изкачи отново заедно с Аарон. Но нека свещениците и хората да не се изкачват при Йехова, за да не излее гнева си върху тях.“+ 25  И Моисей слезе при народа и му каза всичко това.+

Бележки под линия

Този израз вероятно се отнася за същия ден, в който тръгнали от Рафидим.
Този израз се отнася за сексуалните отношения.