Изход 18:1-27

18  А мадиамският свещеник Йотор,+ тъстът на Моисей, чу за всичко, което Бог беше направил за Моисей и за своя народ Израил, как Йехова беше извел Израил от Египет.+  И Йотор, тъстът на Моисей, взе Сепфора, жената на Моисей, която той беше изпратил обратно вкъщи,  а също и двамата ѝ синове.+ Моисей беше нарекъл единия от тях Гирсом*,+ защото беше казал „Станах пришелец в чужда земя“,  а другия беше нарекъл Елиезер*,+ защото беше казал „Богът на моя баща е моят помощник и той ме избави от меча на фараона“.+  И Йотор, тъстът на Моисей, дойде със синовете му и с жена му при него в пустинята, в подножието на планината на истинския Бог, където Моисей беше разпънал шатъра си.+  И изпрати известие на Моисей: „Аз, твоят тъст Йотор,+ идвам при тебе с жена ти и с двамата ѝ синове.“  Моисей веднага излезе, за да посрещне своя тъст, поклони му се и го целуна.+ И след като всеки попита другия как е, влязоха в шатъра.  И Моисей разказа на своя тъст всичко, което Йехова беше направил на фараона и на Египет заради синовете на Израил,+ и за всичките трудности, които ги бяха сполетели по пътя,+ и как Йехова ги избавяше от тях.+  А Йотор се зарадва поради всички добри неща, които Йехова беше направил за израилтяните, като ги избави от ръцете на египтяните.+ 10  Затова Йотор каза: „Да бъде благословен Йехова, който ви избави от ръцете на египтяните и от фараоновите ръце, който избави своя народ от ръцете на египтяните!+ 11  Сега знам, че Йехова превъзхожда всички други богове,+ както се вижда от случилото се с египтяните, когато постъпиха самонадеяно спрямо израилтяните.“ 12  Тогава Йотор, тъстът на Моисей, донесе приноси за изгаряне и други жертви, за да бъдат принесени на Бога.+ И Аарон и всичките старейшини на Израил дойдоха да ядат хляб с тъста на Моисей пред истинския Бог.+ 13  И ето, на сутринта както обикновено Моисей седна да съди народа,+ а хората стояха пред Моисей от сутрин до вечер. 14  И тъстът на Моисей видя всичко, което той правеше за тях, затова го попита: „Каква е тази работа, която вършиш за народа? Защо седиш сам и всички хора стоят пред тебе от сутрин до вечер?“ 15  А Моисей отговори на своя тъст: „Защото хората идват при мене да попитат Бога за съвет.+ 16  Ако възникне някакъв съдебен спор,+ те идват при мене, за да отсъдя кой има право — единият или другият, и да им известя решенията на истинския Бог и неговите закони.“+ 17  Тогава тъстът на Моисей му каза: „Не постъпваш добре. 18  Ще се изтощите и ти, и хората, които са с тебе, защото тази работа е прекалено тежка за тебе.+ Не можеш да я вършиш сам.+ 19  Сега послушай думите ми.+ Ще ти дам съвет и Бог ще бъде с тебе.+ Ти служи като представител на народа пред истинския Бог+ и съобщавай неговите спорни въпроси на истинския Бог.+ 20  И още го поучавай за това какви са наредбите и законите+ и му показвай пътя, по който трябва да ходи, и онова, което трябва да прави.+ 21  Но от целия народ избери способни мъже,+ които проявяват страх от Бога,+ които са достойни за доверие+ и мразят нечестната печалба,+ и ги постави като предводители на хиляда души,+ на сто души, на петдесет души и на десет души.+ 22  Нека те да съдят народа всеки път, когато е необходимо. И нека представят пред тебе всеки голям съдебен спор,+ а всеки малък спор нека решават сами като съдии. Така ще ти бъде по–леко и те ще носят товара заедно с тебе.+ 23  Ако постъпиш така и ако Бог ти заповяда това, тогава ще можеш да издържиш, а и всички хора ще се прибират вкъщи с мир.“+ 24  И Моисей веднага послуша думите на своя тъст и направи всичко, което му каза той.+ 25  И Моисей избра способни мъже от целия Израил и ги постави да ръководят народа+ като предводители на хиляда души, на сто души, на петдесет души и на десет души. 26  И те съдеха народа всеки път, когато беше необходимо. По–големите съдебни спорове представяха пред Моисей,+ а всички по–малки спорове решаваха сами като съдии. 27  След това Моисей изпрати своя тъст+ и той тръгна към земята си.

Бележки под линия

Името Гирсом означава „пришелец в чужда земя“.
Името Елиезер означава „Бог е моят помощник“.