Изход 17:1-16

17  И цялото множество на синовете на Израил тръгна от пустинята Син,+ като пътуваше от място на място според заповедта на Йехова,+ и разпъна шатрите си в Рафидим.+ Но хората нямаха вода за пиене.  И те започнаха да се карат с Моисей и да му казват:+ „Дай ни да пием вода!“ А Моисей им каза: „Защо се карате с мене? Защо подлагате Йехова на изпитание?“+  И там хората ожадняха, затова недоволстваха срещу Моисей, като казваха: „Нима ни изведе от Египет, за да умрем от жажда заедно със синовете и добитъка си?“+  Накрая Моисей извика към Йехова за помощ: „Какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убие с камъни!“+  Тогава Йехова каза на Моисей: „Излез пред народа+ и вземи със себе си някои от старейшините на Израил и тоягата, с която удари по река Нил.+ Вземи я със себе си и върви.  Ето, аз ще стоя пред тебе там, на скалата в Хорив*. Ти удари скалата и от нея ще потече вода, и хората нека пият от нея!“+ И Моисей направи това пред очите на старейшините на Израил.  И той нарече това място Маса*+ и Мерива*,+ защото синовете на Израил се караха с Моисей и подложиха Йехова на изпитание,+ като казаха: „Дали Йехова е сред нас, или не е?“+  След това амаликитците+ дойдоха да воюват срещу Израил в Рафидим.+  И Моисей каза на Исус* Навиев:+ „Избери мъже и отиди да воюваш+ срещу амаликитците! Утре ще застана на върха на хълма и ще държа в ръката си тоягата на истинския Бог.“+ 10  Тогава Исус направи точно както му каза Моисей+ и отиде да воюва срещу амаликитците, а Моисей, Аарон и Ор+ се изкачиха на върха на хълма. 11  И докато Моисей държеше ръцете си вдигнати, израилтяните вземаха надмощие,+ но щом сваляше ръцете си, амаликитците вземаха надмощие. 12  И когато ръцете на Моисей отмаляха, Аарон и Ор взеха един камък и го сложиха под него, за да седне. И те държаха ръцете на Моисей, единият от едната страна, а другият от другата страна, така че ръцете му останаха вдигнати до залез слънце. 13  Така Исус Навиев победи с меч амаликитците и воините, които бяха с тях.+ 14  И Йехова каза на Моисей: „Запиши това в книгата, за да бъде помнено,+ и кажи на Исус: ‘Ще залича напълно спомена за амаликитците под небесата!’“+ 15  После Моисей построи олтар и го нарече Йехова–ниси*. 16  И каза: „Понеже беше вдигната ръка против престола+ на Ях,+ Йехова ще воюва с амаликитците и всички техни бъдещи поколения.“+

Бележки под линия

Тук не става дума за планината, на която Бог дал Десетте заповеди, а за планинската област около Синайската планина. На други места тази област е наречена Синайската пустиня.
Името Маса означава „проверка, изпитание“.
Името Мерива означава „караница, спор, свада“.
Името Исус (на еврейски: Йехошуа) означава „Йехова е спасение“.
Името Йехова–ниси вероятно означава „Йехова е моят стълб“.