Изход 1:1-22

1  Ето имената* на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков, всеки със своето семейство:+  Рувим,+ Симеон,+ Леви+ и Юда,+  Исахар,+ Завулон+ и Вениамин,+  Дан+ и Нефталим,+ Гад+ и Асир.+  И всички, които произлязоха от Яков*,+ бяха седемдесет* души, а Йосиф вече беше в Египет.+  След време Йосиф умря,+ както и всичките му братя и цялото това поколение.  И синовете на Израил бяха плодовити и станаха многобройни. Те постоянно се увеличаваха и ставаха все по–силни, и напълниха тази земя.+  След време над Египет се издигна нов цар, който не познаваше Йосиф.+  Той казваше на своя народ: „Ето, синовете на Израил са много повече и по–силни от нас.+ 10  Нека да постъпим хитро с тях,+ да не би да се увеличат още повече, защото няма съмнение, че в случай на война те ще се присъединят към онези, които ни мразят, ще воюват срещу нас и ще напуснат страната.“ 11  И те поставиха над тях надзиратели, които да ги потискат и да ги принуждават да вършат тежка работа.+ И израилтяните построиха на фараона градовете Питом и Рамзес,+ които да му служат като складове. 12  Но колкото повече израилтяните бяха потискани, толкова повече се увеличаваха и се разпростираха, така че египтяните изпитваха болезнен страх от синовете на Израил.+ 13  Затова те принуждаваха Израилевите синове да работят като роби, като се отнасяха жестоко към тях.+ 14  И вгорчаваха живота им с тежка работа — да правят глинена смес и тухли*+ — и с всякакъв робски труд на полето,+ като жестоко ги принуждаваха да вършат всякакъв робски труд.+ 15  По–късно царят на Египет се обърна към еврейките, които помагаха на жените при раждане+ и от които едната се казваше Шифра, а другата — Фуа. 16  Той им заповяда: „Когато помагате на еврейките при раждане и видите, че са готови да родят*, тогава ако детето е момче, убийте го, но ако е момиче, нека да живее!“ 17  Но понеже се бояха от истинския Бог,+ тези жени не постъпваха така, както царят на Египет им беше заповядал,+ а запазваха момчетата живи.+ 18  Затова египетският цар повика двете жени и ги попита: „Защо правите това, защо оставяте момчетата живи?“+ 19  А те отговориха на фараона: „Защото еврейките не са като египтянките. Те са силни и раждат още преди да е дошла при тях жената, която ще им помага.“ 20  Затова Бог се отнасяше добре към тези две жени.+ И народът се увеличаваше все повече и ставаше все по–силен. 21  И понеже тези жени се бояха от истинския Бог, по–късно той ги възнагради със семейства.+ 22  Накрая фараонът заповяда на целия си народ: „Всяко момче, което се роди на евреите, хвърляйте в река Нил, а всяко момиче оставяйте живо!“+

Бележки под линия

„Ето имената“ — на еврейски: „веѐлех шемо̀т“. На еврейски език втората книга на Библията получила името си според тези уводни думи, като понякога накратко е наричана „Шемот“. Името Изход идва от преводите „Септуагинта“ и „Вулгата“.
Буквално: „от бедрото на Яков“.
Или: „седемдесет и пет“, според „Септуагинта“. Виж Би 46:20, 27, бел. под линия.
Тези тухли били изсушавани на слънце.
Или: „че са на стола за раждане“. Изразът „стол за раждане“ вероятно се отнася за два камъка или две тухли, върху които родилката сядала или заставала клекнала по време на раждането.