Естир 9:1-32

9  И на тринайсетия ден от дванайсетия месец, който е месец адар,+ когато настъпи време да бъдат изпълнени царската заповед и царският закон,+ в деня, когато враговете на юдеите се надяваха да ги покорят, стана точно обратното — самите юдеи покориха онези, които ги мразеха.+  Юдеите се събраха+ в градовете си по всички области, които цар Асуир владееше,+ за да вдигнат ръка срещу онези, които искаха да им причинят зло.+ И никой не можеше да устои пред тях, понеже всички народи се страхуваха+ от тях.  И всички областни князе,+ сатрапите*,+ управителите и онези, които се занимаваха с делата+ на царя, помагаха на юдеите, понеже се страхуваха+ от Мардохей.  А Мардохей стана влиятелен човек+ в двореца и славата+ му се носеше из всички области, тъй като той придобиваше все по–голяма власт.+  И юдеите избиха с меч всички свои врагове,+ унищожиха ги и ги премахнаха, като постъпиха с онези, които ги мразеха, така, както искаха.+  И в крепостта Суза+ юдеите убиха и унищожиха петстотин души.  Убиха също Фарсандата, Далфон, Аспата,  Пората, Адалия, Аридата,  Фармаста, Арисай, Аридай и Ваезета, 10  десетте синове+ на Аман,+ който беше син на Амидата и беше враг на юдеите.+ Но не посегнаха на имота им.+ 11  И на същия ден съобщиха на царя колко души бяха убити в крепостта Суза. 12  И царят каза на царица Естир:+ „В крепостта Суза+ юдеите убиха и унищожиха петстотин души, както и десетте синове на Аман. А какво ли са направили+ в другите царски области?+ И сега, каква е молбата ти? Тя ще бъде изпълнена!+ И какво е желанието ти?+ То ще бъде удовлетворено!“ 13  А Естир отговори: „Ако това е волята на царя,+ нека бъде разрешено на юдеите, които са в Суза, и утре да постъпят според днешния закон.+ И нека телата на десетте синове на Аман бъдат провесени на стълб.“+ 14  И царят нареди да бъде направено така.+ Тогава беше издаден закон в Суза и десетте синове на Аман бяха провесени на стълб. 15  И като се събраха и на четиринайсетия+ ден от месец адар, юдеите, които бяха в Суза, убиха триста души, но не посегнаха на имота им.+ 16  А юдеите, които бяха в другите царски области,+ също се събраха, за да защитят живота+ си и да отмъстят+ на враговете си. Те убиха седемдесет и пет хиляди души от онези, които ги мразеха, но не посегнаха на имота им. 17  Това стана на тринайсетия ден от месец адар. И на четиринайсетия ден от този месец те се радваха на почивка, като този ден беше ден на угощение+ и веселие.+ 18  Юдеите, които бяха в Суза, се събраха и на тринайсетия,+ и на четиринайсетия ден от този месец, а на петнайсетия ден се радваха на почивка, като този ден беше ден на угощение и веселие.+ 19  Затова за юдеите, които живееха в градовете от другите царски области, четиринайсетият ден от месец адар+ стана ден на веселие+ и угощение, ден на ликуване,+ в който си изпращаха един на друг храна+ като подарък. 20  И Мардохей+ записа тези събития и изпрати писма до всички юдеи, живеещи във всички области,+ които цар Асуир владееше, както близки, така и далечни, 21  за да им заповяда+ всяка година да честват четиринайсетия и петнайсетия ден от месец адар 22  като дни, в които юдеите имаха спокойствие от враговете си,+ и като месец, в който тяхната мъка се превърна в радост и тяхното жалеене+ — в ликуване. Тези дни юдеите трябваше да честват, като правят угощения, веселят се, изпращат си един на друг храна+ като подарък и дават милостиня на бедните.+ 23  И юдеите установиха като празник това, което бяха започнали да правят и за което Мардохей им беше писал. 24  Защото Аман,+ който беше син на агагеца+ Амидата+ и беше враг+ на юдеите, беше скроил заговор да унищожи всички юдеи+ и беше хвърлил пур,+ тоест жребий,+ за да ги смути и унищожи. 25  Но когато Естир дойде пред царя, той издаде писмена заповед:+ „Нека злият заговор,+ който е скроил против юдеите, се върне върху собствената му глава!“+ Така той и синовете му бяха провесени на стълб.+ 26  Затова тези дни бяха наречени Пурим, от думата пур.+ Така според всички думи на това писмо+ и според онова, което видяха и което се случи с тях, 27  юдеите се съгласиха и установиха за себе си и за потомците си, а също и за всички, които се присъединят към тях,+ редовно да честват тези два дни — без да отменят това нареждане — според написаното за тях и в определеното време всяка година. 28  Тези дни трябваше да бъдат помнени и чествани от тях и от потомците им във всяко семейство, във всяка област и във всеки град. Да, тези дни Пурим не биваше да бъдат отменяни от юдеите и не биваше да бъдат забравяни+ от техните потомци. 29  И царица Естир, дъщерята на Авихаил,+ и юдеят Мардохей написаха със силни думи това второ писмо, за да потвърдят Пурим. 30  Тогава той изпрати писма с думи на мир и истина+ до всички юдеи, живеещи в сто двайсет и седемте области+ на царството на Асуир,+ 31  за да потвърди, че дните Пурим трябва да бъдат чествани в определеното време, точно както юдеят Мардохей и царица Естир им бяха наредили+ и както те бяха установили за себе си и за потомците си+ — да постят+ и да се молят на Бога за помощ.+ 32  И думите на Естир потвърдиха нареждането за Пурим+ и това беше записано в една книга.

Бележки под линия

Виж Езд 8:36, бел. под линия.