Естир 1:1-22

1  В дните на Асуир*,+ онзи Асуир, който управляваше като цар над сто двайсет и седем области, от Индия чак до Етиопия,+  в онези дни, когато цар Асуир седеше на царския си престол+ в крепостта+ Суза,+  през третата година от своето управление той покани при себе си на угощение+ всички свои князе, служители, военачалници на Персия+ и Мидия,+ знатни мъже+ и областни князе.+  И много дни, сто и осемдесет дни, той показваше богатството+ на славното си царство, превъзходството и блясъка на своето величие.  И когато тези дни изминаха, царят направи в градината на двореца си седемдневно угощение за всички хора, които бяха в крепостта Суза, както за високопоставените, така и за нископоставените.  Бяха окачени завеси от лен, фин памучен плат и синя+ тъкан, които бяха завързани с въженца от фина прежда и пурпурна вълнена прежда,+ и бяха закачени със сребърни халки на мраморни стълбове. А върху пода от порфир*, бял мрамор, седеф и черен мрамор бяха поставени златни и сребърни дивани.+  Виното беше наливано в най–различни златни съдове+ и царското вино+ беше в изобилие, както подобава на един цар.  Тогава никой не беше принуждаван със закон да пие, защото царят беше наредил на всички управители на своя дворец да изпълняват желанието на всекиго.  Също и царица Астин+ направи в царския дом, принадлежащ на цар Асуир, угощение за жените. 10  На седмия ден, когато сърцето на царя се беше развеселило от виното,+ той каза на Меуман, Визта, Арвона,+ Вигта, Авагта, Зетар и Харкас, седемте придворни служители, които служеха+ на цар Асуир, 11  да доведат пред него царица Астин с царския тюрбан, за да покаже нейната красота на народите и на князете, защото тя беше много красива.+ 12  Но царица Астин отказваше+ да дойде и да изпълни царската заповед, която ѝ беше предадена чрез придворните служители. Тогава царят се разгневи силно и пламна от ярост.+ 13  И царят се посъветва с мъдреците,+ които познаваха миналите времена+ (защото така царят представяше въпросите си пред всички, които бяха запознати със законите и съденето, 14  а най–близки съветници на царя бяха Карсена, Сетар, Адмата, Тарсис, Мерес, Марсена и Мемукан, седемте+ князе на Персия и Мидия, които винаги имаха достъп до царя+ и заемаха първите места в царството). 15  И царят ги попита: „Как според закона трябва да постъпим с царица Астин, защото тя не изпълни заповедта на цар Асуир, която ѝ беше предадена чрез придворните служители?“ 16  А Мемукан+ каза на царя и на другите князе: „Царица Астин постъпи погрешно не само спрямо царя,+ но и спрямо всички князе и всички народи, които живеят във всички области на цар Асуир. 17  Защото като разберат за постъпката на царицата, всички жени ще гледат с презрение+ на своите мъже*+ и ще казват: ‘И цар Асуир заповяда да доведат пред него царица Астин, но тя не отиде.’ 18  И още в същия ден жените на князете на Персия и Мидия, които са чули за постъпката на царицата, ще говорят така на всички князе на царя и тогава навсякъде ще има презрение и гняв.+ 19  Ако това е волята на царя,+ нека той издаде заповед, която да бъде записана при законите+ на Персия и Мидия, за да не бъде отменена+ — нека Астин не се явява вече пред цар Асуир и нека царят даде нейното царско достойнство на друга жена, по–добра от нея. 20  И указът, който царят ще издаде, нека бъде разгласен по цялото му царство, което е много голямо, и тогава всички жени ще отдават почит+ на мъжете си,+ било то високопоставени, или нископоставени.“ 21  Царят и князете харесаха това предложение+ и царят постъпи така, както каза Мемукан. 22  И царят изпрати писма+ до всички области. До всяка област+ беше написано с нейните писмени знаци и до всеки народ на неговия език — всеки мъж да бъде почитан като господар в дома си+ и в дома му да се говори на езика на неговия народ.

Бележки под линия

Или: „Артаксеркс“, според „Септуагинта“. Предполага се, че това бил Ксеркс I, синът на Дарий Велики (Дарий Хистасп).
Много твърд камък с висока стойност, обикновено с тъмночервен цвят на бели петънца.
Буквално: „собственици“, „господари“.