Еклисиаст 7:1-29

7  Доброто име е по–добро от скъпоценно маслиново масло+ и денят на смъртта — от деня на раждането.+  По–добре е да отидеш в дом на жалеене, отколкото в дом на угощение,+ понеже такъв е краят на всеки човек. Който е жив, нека вземе това присърце.  По–добре е безпокойство, отколкото смях,+ защото от печалното лице сърцето става по–добро.+  Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене,+ а сърцето на безразсъдните е в дома на веселие.+  По–добре е да слушаш порицанието на мъдрия,+ отколкото песента на безразсъдните,+  защото смехът на безразсъдния е като пращенето на тръните под котела.+ И това е суета.  Потисничеството може да накара мъдрия да постъпва неразумно+ и подаръкът+ може да поквари сърцето.+  По–добре е краят на някое дело, отколкото началото му.+ По–добре е търпелив човек, отколкото някой високомерен по дух.+  Не бързай да се обиждаш в духа си,+ защото обидата почива в пазвата на безразсъдните.+ 10  Не казвай „Защо предишните дни бяха по–добри от сегашните?“,+ тъй като не е мъдро+ да питаш това. 11  Мъдростта заедно с наследство е добра и полезна* за онези, които виждат слънцето.+ 12  Защото мъдростта е защита,+ както и парите са защита.+ Но предимството на познанието е, че мъдростта запазва живота на онези, които я притежават.+ 13  Погледни делата+ на истинския Бог. Кой може да изправи онова, което той е изкривил?+ 14  В добър ден проявявай доброта,+ а в лош ден помисли, че и единият, и другият са създадени от истинския Бог,+ та да не може човек да открие какво ще бъде след него.+ 15  Видях всичко през суетните си дни.+ Праведният загива в праведността си,+ а неправедният живее дълго в злината си.+ 16  Не бъди прекалено праведен,+ нито твърде мъдър.+ Защо сам да се погубиш?+ 17  Не бъди прекалено неправеден,+ нито глупав.+ Защо да умреш преждевременно?+ 18  По–добре е да държиш едното, но и да не изпускаш другото от ръка.+ Защото който се бои от Бога, ще избегне всичко това.+ 19  Мъдростта прави мъдрия по–силен от десет могъщи мъже в града.+ 20  Няма праведен човек на земята, който прави само добро и никога не върши грях.+ 21  Не вземай присърце всички думи, които казват хората,+ за да не чуеш служителя си да те проклина.+ 22  Защото сърцето ти добре знае, че и ти самият много пъти си проклинал другите.+ 23  Изпитах с мъдрост всички тези неща. Казах: „Ще стана мъдър!“ Но мъдростта беше далече от мене.+ 24  Онова, което е станало, е далечно и много дълбоко. Кой може да го разбере?+ 25  Обърнах се със сърцето си+ да науча, да изследвам и да намеря мъдростта+ и смисъла на всичко,+ и да науча какво е злото на безразсъдството и глупостта на лудостта.+ 26  И открих следното: по–горчива от смъртта+ е жената, която е ловджийска мрежа и чието сърце е рибарска мрежа, а ръцете ѝ са окови.+ Който бяга от нея, е угоден на истинския Бог, а който позволи тя да го хване, върши грях.+ 27  „Ето, това открих — казва онзи, който събира народа,+ — като изследвах нещата едно по едно, за да стигна до заключението,+ 28  което душата ми постоянно търсеше, но без успех. Намерих един праведен мъж сред хиляда души,+ но праведна жена сред всички тях не намерих.+ 29  Ето, открих само това, че истинският Бог е направил хората праведни,+ но те следват многобройните си замисли.“+

Бележки под линия

Или: „Мъдростта е по–добра и по–полезна от наследството“.