Езекиил 48:1-35

48  „А това са имената на племената. От северния край, покрай пътя за Етлон+ до пределите на Емат,+ след това до Асар–енан,+ границата на Дамаск на север, и покрай Емат. Ще има граница на изток и на запад — един дял за Дан.+  До границата на Дан, от източната до западната страна — един дял за Асир.+  До границата на Асир, от източната до западната страна — един дял за Нефталим.+  До границата на Нефталим, от източната до западната страна — един дял за Манасия.+  До границата на Манасия, от източната до западната страна — един дял за Ефрем.+  До границата на Ефрем, от източната до западната страна — един дял за Рувим.+  До границата на Рувим, от източната до западната страна — един дял за Юда.+  А до границата на Юда, от източната до западната страна, ще бъде приносът, който трябва да дадете. Ширината му ще бъде двайсет и пет хиляди лакътя,+ а дължината му — като всеки друг дял от източната до западната страна. Насред него ще бъде светилището.+  Приносът, който трябва да дадете на Йехова, ще бъде дълъг двайсет и пет хиляди лакътя и широк десет хиляди. 10  Делът с тези размери ще бъде свят принос за свещениците:+ двайсет и пет хиляди лакътя откъм север, десет хиляди ширина откъм запад, десет хиляди ширина откъм изток и двайсет и пет хиляди дължина откъм юг. Сред него ще бъде светилището на Йехова.+ 11  Той ще бъде за свещениците, за осветените измежду синовете на Садок,+ които изпълняваха задълженията към мене и не се отклониха от мене, когато се отклониха синовете на Израил, както се отклониха левитите.+ 12  Те ще притежават част от принесената земя като нещо много свято, до границата на левитите.+ 13  Точно до земята, която е на свещениците, левитите ще притежават дял,+ дълъг двайсет и пет хиляди лакътя и широк десет хиляди — общо двайсет и пет хиляди дължина и десет хиляди ширина.+ 14  Не бива да продават нищо от него, нито да заменят, нито да дават най–хубавата земя на други, защото е нещо свято за Йехова.+ 15  Останалите пет хиляди лакътя ширина и двайсет и пет хиляди дължина няма да бъдат свети, а ще бъдат за града+ — за живеене и за пасище. Градът ще бъде насред тях.+ 16  А това са размерите на града: от северната страна четири хиляди и петстотин лакътя, от южната страна четири хиляди и петстотин, от източната страна четири хиляди и петстотин и от западната страна четири хиляди и петстотин. 17  Градът ще има пасище:+ на север двеста и петдесет лакътя, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет и на запад двеста и петдесет. 18  Това, което остане от дължината, ще бъде същото като светия принос:+ десет хиляди лакътя на изток и десет хиляди на запад. Ще бъде същото като светия принос и реколтата от него ще бъде за храна на онези, които служат в града.+ 19  Служещите в града, които са измежду всички племена на Израил, ще обработват земята.+ 20  Целият принос е двайсет и пет хиляди на двайсет и пет хиляди лакътя. Трябва да дадете четириъгълна част като свят принос заедно с градския дял. 21  Което остане, ще принадлежи на предводителя:+ от едната страна и от другата страна на светия принос и градския дял,+ по протежението на двайсет и петте хиляди лакътя на приноса към източната граница и на запад по протежението на двайсет и петте хиляди лакътя към западната граница.+ Каквито са другите дялове, такъв ще бъде и делът на предводителя. А насред него ще бъдат светият принос и светилището на Дома. 22  Делът на левитите и градският дял ще бъдат между онова, което принадлежи на предводителя. Между границата на Юда+ и границата на Вениамин ще бъде притежанието на предводителя. 23  А що се отнася до останалите племена: от източната до западната страна — един дял за Вениамин.+ 24  До границата на Вениамин, от източната до западната страна — един дял за Симеон.+ 25  До границата на Симеон, от източната до западната страна — един дял за Исахар.+ 26  До границата на Исахар, от източната до западната страна — един дял за Завулон.+ 27  До границата на Завулон, от източната до западната страна — един дял за Гад.+ 28  До границата на Гад, от южната страна, на юг, границата ще бъде от Тамар+ до водите на Мерива–кадис,+ по речната долина+ чак до Голямото море*.+ 29  Това е земята, която ще разделите чрез жребий като наследство на Израилевите племена,+ и това са техните дялове“+ — казва Върховният господар Йехова. 30  „А това са изходите на града: Северната страна ще бъде с размер четири хиляди и петстотин лакътя.+ 31  Градските порти ще бъдат според имената на Израилевите племена. На север ще има три порти: една порта на Рувим, една порта на Юда и една порта на Леви. 32  Източната страна ще бъде четири хиляди и петстотин лакътя, с три порти: една порта на Йосиф, една порта на Вениамин и една порта на Дан. 33  Южната страна ще бъде с размер четири хиляди и петстотин лакътя, с три порти: една порта на Симеон, една порта на Исахар и една порта на Завулон. 34  Западната страна ще бъде четири хиляди и петстотин лакътя, с три порти: една порта на Гад, една порта на Асир и една порта на Нефталим. 35  Обиколката ще бъде осемнайсет хиляди лакътя. А името на града от този ден нататък ще бъде Йехова е там*.“+

Бележки под линия

Става дума за Средиземно море.
Или: „Йехова–шама“.