Езекиил 46:1-24

46  „Това казва Върховният господар Йехова: ‘Портата на вътрешния двор, която гледа към изток,+ нека бъде затворена+ през шестте работни дни,+ а в съботен ден* нека бъде отворена и в ден на новолуние нека бъде отворена.+  Предводителят нека влезе през преддверието на портата,+ от външната страна, и нека застане до стълбовете на вратата на портата.+ Тогава нека свещениците принесат приноса му за изгаряне и жертвите му на общението, а той нека се поклони при прага на портата+ и нека излезе, но портата да не се затваря до вечерта.  На входа на тази порта в събота и на новолуние народът на земята* нека се покланя пред Йехова.+  Приносът за изгаряне, който предводителят трябва да представи пред Йехова в съботния ден, трябва да бъде шест мъжки агнета без недостатък и един овен без недостатък.+  Зърненият принос нека бъде една ефа за овена,+ а за агнетата зърненият принос нека бъде колкото може да даде,+ и маслиновото масло нека бъде по един ин за всяка ефа.+  В деня на новолуние+ нека принесе млад бик от стадото без недостатък, шест мъжки агнета и един овен. Нека бъдат без недостатък.+  Като зърнен принос нека принесе една ефа за младия бик и една ефа за овена, а за агнетата — колкото може да даде, и нека принесе по един ин маслиново масло за всяка ефа.+  Когато предводителят+ влиза, нека влиза през преддверието на портата и през него нека излиза.+  И когато на празниците народът на земята идва пред Йехова,+ онзи, който влиза през северната порта,+ за да се поклони, трябва да излиза през южната порта,+ а онзи, който влиза през южната порта, трябва да излиза през портата, гледаща към север. Никой не бива да се връща през портата, през която е влязъл, а трябва да излиза от срещуположната порта. 10  Когато хората влизат, нека влиза и предводителят, който е сред тях, а когато излизат, нека излиза и той.+ 11  По време на празниците+ и тържествата зърненият принос нека бъде една ефа за младия бик и една ефа за овена, а за агнетата — колкото може да даде, и маслиновото масло нека бъде по един ин за всяка ефа.+ 12  Когато предводителят осигури принос за изгаряне като доброволен принос+ или жертви на общението като доброволен принос пред Йехова, трябва да му отворят портата, която гледа към изток,+ и той трябва да осигури своя принос за изгаряне и своите жертви на общението, както прави в съботен ден.+ След това трябва да излезе и да затворят портата след него.+ 13  Всеки ден осигурявай мъжко агне без недостатък, ненавършило една година, като принос за изгаряне пред Йехова!+ Всяка сутрин го осигурявай! 14  Заедно с него осигурявай всяка сутрин като зърнен принос една шеста част от една ефа, а маслиново масло — една трета част от един ин за поръсване на фино смляното брашно.+ Зърненият принос пред Йехова е трайно постановление, трябва да се принася постоянно. 15  Всяка сутрин трябва да осигуряват мъжкото агне, зърнения принос и маслиновото масло като постоянен принос за изгаряне.’ 16  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Ако предводителят даде на всекиго от синовете си подарък като наследство, този подарък ще стане собственост на синовете му. Това ще бъде тяхно притежание по наследство. 17  А ако даде подарък от наследството си на някой свой служител, този подарък ще бъде на служителя до годината на освобождението,+ а после нека бъде върнат на предводителя. Само синовете му ще притежават постоянно неговото наследство. 18  Предводителят не бива да взема от наследството на народа, така че да прогонва хората от притежанието им.+ Трябва да даде като наследство на синовете си от своето притежание, та никой от народа ми да не бъде прогонен от притежанието си.’“+ 19  После той ме заведе през входа,+ който беше до портата, до свещеническите свети трапезарии, които гледаха към север.+ И ето, там, от задната страна, на запад, имаше място. 20  Той ми каза: „Това е мястото, където свещениците варят приноса за вина+ и приноса за грях+ и където пекат зърнения принос,+ така че да не изнасят нищо във външния двор, за да не осветят народа.“+ 21  Тогава той ме изведе във външния двор и ме преведе край четирите ъглови стълба на двора, и ето, до единия ъглов стълб имаше двор и до другия ъглов стълб имаше двор. 22  При четирите ъглови стълба на двора имаше малки дворове с дължина четирийсет лакътя и ширина трийсет. Всички тези оградени места в четирите ъгъла имаха едни и същи размери. 23  Около всеки от четирите двора имаше ред камъни, а в подножието на реда бяха направени места за варене.+ 24  Тогава той ми каза: „Това са кухните, където служителите на Дома варят жертвите на народа.“+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
На еврейски: „ам хаа̀рец“. Виж Езе 7:27, бел. под линия.